Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 9

Filter(s): Type Kasteel-buitenplaats X | Provincie Friesland X


Epema State, inrijhek op dam

Ysbrechtum, Epemawei 8, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving: INRIJHEK op DAM: twee vierkante bakstenen pijlers met uitkragende bovenzijde en plint, XXa-b, bekroond door vierkante vaasvormige zandstenen ornamenten met wapens en vlamvormige bekron .. Lees verder >>

1850-1875 (ornamenten op pijlers) 1900-1950 (pijlers) 1875 1850-1875 (ornamenten op pijlers) 1900-1950 (pijlers)
kasteel buitenplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw

Koarnjum, Swarte Singel 2, Leeuwarderadeel, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Martenastate). Het hoofdgebouw is gelegen op een omgracht terrein en opgetrokken in 1899-1900 naar ontwerp van de Leeuwarder architect W.C. de Groot ter vervan .. Lees verder >>

1899-1900
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Lyndenstein, hoofdgebouw

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, Opsterland, Friesland      9 foto's

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW In neoclassicistische stijl gebouwd rechthoekig voornaam huis uit 1821 bestaande uit een souterrain, twee verdiepingen en een omgaand met pannen gedekt afgeknot .. Lees verder >>

1821-'22 1915 (verb.) 1822 1821-'22 1915 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: Gouwenaar (PD)

Epema State, poortgebouw

Ysbrechtum, Epemawei 8, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving: POORTGEBOUW, XVIIa met houten aanbouw uit 1894; gebouw van twee bouwlagen op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met verglaasde pannen; geplaatst in de gracht; gele kleine baksteen .. Lees verder >>

1600-1625 1894 (uitbr.) 1992-'93 (rest.) 1625 1600-1625 1894 (uitbr.) 1992-'93 (rest.)
kasteel buitenplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Princenhof 1 Princenhof, hoofdgebouw en koetshuis

Oranjewoud, Bieruma Oostingweg 1, Heerenveen, Friesland   

Inleiding LANDHUIS Princenhof met bijbehorend KOETSHUIS. Langgerekt hoofdgebouw, oorspronkelijk aan oost- en westzijde door trapgevels begrensd, gebouwd in 1906 in Neorenaissance stijl in opdracht va .. Lees verder >>

1906 1907 (uitbr.)
kasteel buitenplaats

Haskerazathe, koetshuis

Jelsum, Haskedyk 2, Leeuwarderadeel, Friesland   

Inleiding Het KOETSHUIS met paardenstalling van de boerderij Haskerazathe is onder Overgangsarchitectuur gebouwd. Hoewel hiervan geen bouwdatum en architect bekend zijn, bestaat op stilistische gron .. Lees verder >>

Ca. 1900-1920 1920 ca. 1900-1920
kasteel buitenplaats

't Slotsje

Katlijk, Schoterlandseweg 26, Heerenveen, Friesland   

Inleiding Het JACHTHUIS, thans woonhuis, in het Katlijker Schar behoorde toe aan de Bieruma Oostings. In 1916 lieten G.F. (Key) Bieruma Oosting en zijn zuster A.V. Bieruma Oosting een huis bouwen dat .. Lees verder >>

1916 1991 (restauratie)
kasteel buitenplaats

De Klinze

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 36, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Inleiding Het HOOFDGEBOUW (De Klinze) werd in 1655 door Hessel van Aysma gebouwd onder de naam Aysmastate. De vroegst bekende afbeelding uit 1723 toont een rechthoekig bouwblok van twee bouwlagen ond .. Lees verder >>

1655
kasteel buitenplaats

Woudoord

Heerenveen, Koningin Wilhelminaweg 11, Friesland      1 foto

Inleiding VILLA 'Woudoord' is in 1908 gerealiseerd naar ontwerp van K.P.C. de Bazel uit Bussum, in opdracht van T.C. van Eijk Bijleveld. Het landhuis is een voorbeeld van de typisch Hollandse bakste .. Lees verder >>

1908
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)