Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Hernen in Hernen

Kasteel Buitenplaats

Dorpsstraat 40
6616AH Hernen (gemeente Wijchen)
Gelderland

Bouwjaar: waarschijnlijk ca. 1350 1350 waarschijnlijk ca. 1350


Beschrijving van Kasteel Hernen

Kasteel Huis te Hernen. Grotendeels omgracht KASTEEL, waarvan de oudste delen zijn de zware vierkante donjon op de zuid-oosthoek, omstreeks 1850 tot op de kelderverdieping afgebroken, en de buitenmuren met open weergang welke onderdelen vermoedelijk in het begin der 14e eeuw tot stand kwamen. Op de noord-west en noord-oosthoek uitgekraagde arkeltorentjes; op de zuid-westhoek een ronde toren. Aansluitend bij de donjon aan de zuidzijde een grote zaal, vernieuwd 18e eeuw; woonvleugels, gebouwd in de loop der 15e eeuw en 16e eeuw aan de noord- en westzijde. Het jongst is de blijkens het jaartal in de poortomlijsting in 1555 gebouwde oostelijke vleugel. Sinds 1940 behoort het slot aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen, die van 1942-'57 een restauratie liet uitvoeren, waarbij ondermeer de binnenplaatsgevel der grote zaal aan de zuidzijde door een nieuwe in oude stijl vervangen werd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 9318
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Hernen op oude prent
Kasteel Hernen tegenwoordig

Kasteel Hernen is een Nederlands kasteel uit de 14e eeuw.

Kasteel Hernen ligt in het zuiden van Gelderland, in het dorp Hernen (gemeente Wijchen), in het uiterste westen van het Rijk van Nijmegen. Het is waarschijnlijk rond 1350 ontstaan, en bestond toen slechts uit een woontoren (donjon). Later is het herhaaldelijk uitgebreid, waarbij de vroegere binnenplaats steeds meer werd volgebouwd. De woontoren is in de 18e eeuw ingestort.

Het kasteel is sinds de 17e eeuw niet meer bewoond en is ook nooit belegerd. Mede daardoor is er weinig aan verbouwd, en is het goed bewaard gebleven. Het beschikt als enige kasteel in Nederland over overdekte weergangen.

In 1883 werd het gekocht door de familie Den Tex. Een dochter schonk het kasteel in april 1940 aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen die speciaal hiervoor werd opgericht. Een gedeelte van het kasteel is toegankelijk; in een ander deel is de A.A. Brediusstichting gevestigd.

In 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisie-serie Floris opgenomen.

Motte

September 2009, stuitten archeoloog Laurens Flokstra en historicus Wim Kattenberg, beiden uit Wijchen, op de restanten van een mottekasteel, westelijk van het riviertje De Elst. Op een oude luchtfoto van de Royal Air Force had Flokstra een cirkelvormige structuur in het landschap ontdekt, waarna zij met een bodemradar een 'radargram' van het beoogde terrein maakten. Daaruit bleek dat er een gedempte mottegracht in de bodem aanwezig moest zijn. Bij de vervolgens verrichte opgravingen werden scherven uit de 12e en 13e eeuw op de plek van de voormalige gracht gevonden. Uit verdere vondsten, op het middenterrein van het voormalige kasteel, blijkt dat de motte hier in het begin van de twaalfde eeuw moet hebben gestaan.[1]

Externe linkMonumenten in de buurt van Kasteel Hernen in Hernen

Sint Judocuskerk

Dorpsstraat 35
Hernen (Gemeente Wijchen)
St. Judocus, gewijd 1893, P.Stornebrink. Neoromaanse KRUISBASILIEK met half-ronde apsiden tegen de eindgevels van het transept en het koor,..

Boerderij op een anker van het woonhuis gedateerd. Het woonhuis, dat een lage verdieping en een rieten schilddak heeft, is dwars op de stal gebouwd. B ..

Dorpsstraat 46
Hernen (Gemeente Wijchen)
BOERDERIJ, op een anker van het woonhuis gedateerd: 1805. Het woonhuis, dat een lage verdieping en een rieten schilddak heeft, is dwars op ..

R.K. Pastorie

Dorpsstraat 30
Hernen (Gemeente Wijchen)
R.K. Pastorie. Deftig HERENHUIS met verdieping en schilddak, eerste helft 19e eeuw. Deuromlijsting; gesneden deur; vensters met luiken en ..

Boerderij, waarvan het met een rieten schilddak gedekte woonhuis dwars op de stal gebouwd is

Dorpsstraat 33
Hernen (Gemeente Wijchen)
BOERDERIJ, waarvan het met een rieten schilddak gedekte woonhuis dwars op de stal gebouwd is. Begin 19e eeuw. Vensters met luiken en zesru..

Boerderij, onder met riet en pannen gedekt wolfdak

Dorpsstraat 48
Hernen (Gemeente Wijchen)
BOERDERIJ, eerste helft 19e eeuw, onder met riet en pannen gedekt wolfdak. Vensters met luiken en zesruitsschuiframen. Zijbaander.

Kaart & Routeplanner