Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gevangenpoort in Bergen op Zoom

Militair Object

Poort Lievevrouwestraat
4600AA Bergen op Zoom
Noord Brabant


Beschrijving van Gevangenpoort

Onze Lieve Vrouwe- of Gevangenpoort, het enige bouwwerk dat van 14e en 15e eeuwse ommuring is overgebleven, bestaat aan de buitenzijde (westzijde) uit twee ronde torens, geheel met Lede en Gobertangersteen bekleed, die door een weergang verbonden zijn. Gezien het materiaal moeten zij uit de tweede helft van de 14e eeuw of later dagtekenen; de torens hebben koepelgewelven onder het beganegrondse en op de verdieping. In het begin van de 16e eeuw werd het poortgebouw aan de stadszijde (oostzijde) verlengd met een aanbouw in baksteen met speklagen, afgesloten door een trapgevel tussen arkeltorentjes. Tongewelf over de doorgang, met gleuf voor een valhek. Op de verdieping een natuurstenen schouw (begin XV) met geprofileerde wangen. De verdiepingen werden van ouds gebruikt als wachtlokaal en gevangenissen. Gerestaureerd in 1932 en 1954. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 9185
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gevangenpoort, centrumzijde
Gevangenpoort, zijde Westersingel

De Gevangenpoort (ook Lievevrouwepoort ) in Bergen op Zoom is het oudste monument van de stad. De poort dateert uit de 14e eeuw en is één van de overgebleven voorbeelden van stadspoorten zoals die in de middeleeuwen in Nederlandse steden te vinden waren. Het is de enige stadspoort overgebleven in Bergen op Zoom, en een rijksmonument.

Geschiedenis

De Lievevrouwepoort stond aan de westerzijde van de stad, was onderdeel van de toenmalige vestingmuur en was de toegang tot de Lievevrouwestraat. De poort is gebouwd in het midden van de 14de eeuw en is één van de oudste nog bestaande stadspoorten in Nederland. Het bestond uit twee robuuste torens van Gobertanger kalksteen en schietgaten die berekend zijn op kruisbogen. Het had een voorpoort met kleinere torens en een stenen brug over de stadsgracht. De poort verloor zijn functie toen het havengebied in 1484 omwald werd, waardoor hij binnen de stad kwam te liggen.

De poort wordt aan de stadszijde met baksteen uitgebreid en krijgt hierna, waarschijnlijk in 1485, de functie als gevangenis. Hierdoor werd het gebouw ook 'Gevangenpoort' genoemd. Door de protestantisering in de 16de eeuw vervalt de naam Lievevrouwepoort. De poort was eigendom van de markies van Bergen op Zoom. In 1619 werd de vervallen voorpoort gesloopt.

Tot 1931 heeft het gebouw dienstgedaan als gevangenis.

Huidige functie

De Gevangenpoort is nu in gebruik als tentoonstellingsruimte voor het Historisch Centrum Het Markiezenhof gelegen in de Steenbergsestraat

Externe linksMonumenten in de buurt van Gevangenpoort in Bergen op Zoom

Huis met geprofileerde geveloverkraging van het "Dordtse" type

Lievevrouwestraat 56
Bergen op Zoom
zie ook monumentnummer 526414 Huis met geprofileerde geveloverkraging van het "Dordtse" type, op de verdieping met strekken boven de venst..

Huis met gepleisterde lijstgevel, vensters met afgeronde bovenhoeken en kuiven van stuc schilddak

Lievevrouwestraat 54
Bergen op Zoom
Huis met gepleisterde lijstgevel, vensters met afgeronde bovenhoeken en kuiven van stuc (XIXc), schilddak.

Huis met stucversieringen

Lievevrouwestraat 52A
Bergen op Zoom
Huis met stucversieringen uit XIXc, ontpleisterde lijstgevel, schilddak.

Huis met geelgepleisterde lijstgevel en schilddak

Lievevrouwestraat 45A
Bergen op Zoom
Huis met geelgepleisterde lijstgevel en schilddak.

Huis met eenvoudige gecemente lijstgevel en empire consoles onder de kroonlijst

Lievevrouwestraat 50
Bergen op Zoom
Huis met eenvoudige gecemente lijstgevel en Empire consoles onder de kroonlijst.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)