Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nederlands hervormde kerk "Laurentius" in Bergambacht

Kerkelijk Gebouw

Kerksingel 2
2861AG Bergambacht
Zuid Holland

Bouwjaar: 16e eeuw


Beschrijving van Nederlands hervormde kerk "Laurentius"

Ned. hervormde kerk. Op een hoogte gelegen, in oorsprong middeleeuwse eenbeukige kerk met twee als transeptarmen fungerende zijkapellen. Het koor is aan het eind van de 17e eeuw afgebroken. De kerk is overwegend van geel-rode baksteen opgetrokken. De dakvlakken zijn met leien in Maasdekking belegd. Zij heeft een zware westtoren uit het begin van de 16e eeuw. Het oudste kerkgebouw op deze plaats kwam in het begin van de 14e eeuw tot stand. Van deze eenbeukige kerk met smaller koor resteert aan de noordzijde onder de waterlijst nog enig muurwerk. In de 15e eeuw werd de kerk vergroot en uitgebreid met een vijfzijdig gesloten koor, een sacristie en een kapel aan de zuidkant. In het begin van de 16e eeuw kwam de noorderkapel tot stand, die in 1616 tot grafkapel werd vergroot. Tengevolge van een storm in 1674 stortte het koor in. Het werd niet weer opgebouwd. De voormalige triomfboog tussen schip en koor werd dicht gezet. Na een brand in 1891 is de kerk herbouwd met gebruikmaking van het oude muurwerk. Bij een restauratie van de kerk tussen 1972 en 1975 heeft men muurwerk en vensters in gotische trant gereconstrueerd op basis van vondsten in het werk. Aan de noordgevel zijn metseltekens in de vorm van kruisen en ruitpatronen zichtbaar. Van de oorspronkelijke inventaris resteren enkele grafzerken, onder andere die van ambachtsheer Jacobus Magnus uit 1625. Deze zerk is in de noorderkapel opgesteld. Koperen doopbekkenhouder, bestaande uit acht straalsgewijs geplaatste platte staven met balusters, afgesloten met een band, op draaibare, voluutvormige arm, XVIIB. Koperen preekstoellezenaar, bestaande uit bladwerk rond een verticaal motief van bloemkelk en papaverbollen. De lezenaar is met de preekstoel verbonden via een niet draaibare, gebogen arm die aan een kant uitloop in een gestileerde bloemkelk en aan de andere kant in een acanthusbladmotief, XVIIB. Avondmaalszilver, bestaande uit een beker uit 1631, twee bekers uit 1653, geschonken door de ambachtsvrouwe en een beker uit het midden van de 17e eeuw. Voorts een avondmaalsstel bestaande uit een grote schotel, twee kleine schotels en twee kannen, geschonken door Pieter Smits in 1857. Zilveren doopbekken, geschonken in 1860 door de ambachtsheer. Kerkgebouw met inventarisstukken van belang uit een oogpunt van architectuurhistorie. Eenklaviers orgel, in 1903 gemaakt door de fa Gabry te Gouda. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 9008
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Nederlands hervormde kerk "Laurentius" in Bergambacht

Toren van de Nederlands Hervormde Kerk

Kerksingel 2
Bergambacht
Toren der Ned. herv. kerk. Tegen het kerkgebouw staat een zware westtoren uit het begin van de 16e eeuw. De van forse haakse steunberen voor..

Smederij met gewijzigde pui

Kerksingel 39
Bergambacht
Smederij met gewijzigde pui uit 1670.

Pand met IJsselstenen lijstgevel met ingezwenkte zijkanten

Raadhuisstraat 8
Bergambacht
Pand met IJsselstenen lijstgevel met ingezwenkte zijkanten (XIXb). Rechts een opkamer. Gesneden deur en middenstijlen van de ramen.

Pand met IJsselstenen puntgevel, voorzien van vlechtingen en geprofileerde dekplaten opzij en op de top (onderdeel van buurnummer 16)

Raadhuisstraat 14
Bergambacht
Volgens kadaster en huisnummering zelfstandige eenheid, die echter met het buurnummer 16 deel uitmaakt van wat zich vertoont als een bouwlic..

Pand met IJsselstenen puntgevel, voorzien van vlechtingen en geprofileerde dekplaten opzij en op de top. Kruiskozijnen en luiken (onderdeel van buurnu ..

Raadhuisstraat 16
Bergambacht
Volgens kadaster en huisnummering zelfstandige eenheid, die echter met het buurnummer 14 deel uitmaakt van wat zich vertoont als een bouwlic..

Kaart & Routeplanner


Foto's (22)

Alle 22 foto's weergeven