Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Daglonershuisje in baksteen met staafankers onder met pannen belegd schilddak met dakkapel, topschoorsteen en uileborden in Sexbierum

Woonhuis

Liauckamaleane 4
8855XJ Sexbierum (gemeente Franekeradeel)
Friesland

Bouwjaar: ged. 19e eeuw 1900 ged. 19e eeuw


Beschrijving van Daglonershuisje in baksteen met staafankers onder met pannen belegd schilddak met dakkapel, topschoorsteen en uileborden

Niet meer geheel oorspronkelijk 19e eeuws daglonershuisje, opgetrokken uit baksteen en gedekt door een met pannen belegd schilddak, waarin dakkapel. Vensters van verschillende datering, waaronder 6-ruiters. Staafankers; topschoorsteen; 1/2-steens rollaagjes; uileborden. Het daglonershuisje bevindt zich op het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein (C 3068) van de voormalige Liauckemastate (in 1420 reeds vermeld, in 1824 gesloopt), waarop zich eveneens nog bevindt een 19e eeuwse kop-hals-rompboerderij met stookhok (C 3068). Als toegang tot het terrein fungeert het 17e eeuwse (1604) poortgebouw van de voormalige Liauckemastate (C 2691). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 8653
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Daglonershuisje in baksteen met staafankers onder met pannen belegd schilddak met dakkapel, topschoorsteen en uileborden in Sexbierum

Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate

bij Liauckamalaan 2 Liauckemalaan 02 3 bij Liauckamalaan 2
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Terrein waarin overblijfselen van de Liauckema State. Datering: 13e eeuw.

Poortgebouw van de voorm. Liauckama State

Liauckamaleane 2
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toe..

Kop-hals-rompboerderij in gele Friese steen op het terrein van de voorm. Liauckama State

Liauckamaleane 2
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
19e eeuwse (1862), uit gele friese steen opgetrokken, kop-hals-rompboerderij, waarvan kop en hals worden gedekt door met pannen belegde zade..

Latsmastate

Latsmaleane 1
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Latsma State. Grote boerderij waarvan het voorhuis blokvormig onder omgaand schilddak. Ingang in het midden (later gedicht) tussen gegroefde..

Terp

bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak Hottingawei bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak
Pietersbierum (Gemeente Franekeradeel)
Terp. Vermoedelijk middeleeuws. (Gedeeltelijke bescherming: zie bijlage C op 7e vervolgblad).

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)