Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Joriskerk en kerkhof in Britswert

Kerkelijk Gebouw

Terp 2
8636VB Britswert (gemeente Littenseradiel)
Friesland

Bouwjaar: midden 12e eeuw 17e eeuw (vensters noordgevel) 18e eeuw (vensters zuidgevel) 1753 (poortje) 1883 (toren) 1974-'75 (rest.) 1150 midden 12e eeuw 17e eeuw (vensters noordgevel) 18e eeuw (vensters zuidgevel) 1753 (poortje) 1883 (toren) 1974-'75 (rest.)
Architect: G.M. van Manen en J. Zwart (1974-'75) Manen 1975 G.M. van Manen en J. Zwart (1974-'75)


Beschrijving van Sint-Joriskerk en kerkhof

Herv. Kerk en kerkhof. In een klein gelegen dorpje vrijstaand kerkje bestaande uit een eenbeukig bakstenen schip van hoge ouderdom met halfrond gesloten koor; ingangsomlijsting uit 1752. In de kerk preekstoel met getorste kolommen, bijbehorend achterschot en klankbord. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1868 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Mechanisch torenuurwerk F. Radenou?, Sneek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 8483
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Joriskerk
Terp 2
Terp 2
Plaats Britswerd
Gebouwd in 12e eeuw
Restauratie(s) 1974-'75
Gewijd aan Joris
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  8483
Architectuur
Toren 1883
Interieur
Orgel L. van Dam en Zonen
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Joriskerk is een kerkgebouw in Britswerd in de Nederlandse provincie Friesland.

Beschrijving

Achterzijde kerk

De eenbeukige kerk was oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas maar is nu vernoemd naar Joris. De zadeldaktoren werd in 1883 vervangen door een toren met spits. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf uit de 15e eeuw. Het orgel uit 1868 is gemaakt door L. van Dam en Zonen. In de kerk liggen diverse grafzerken, zoals voor de auteur van de Schotanusatlas Christianus Schotanus (overleden 1671) en predikant Bernardus Schotanus (overleden 1633).

De kerk is een rijksmonument en is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Ingangspartij

Ingangspartij

De ingang wordt bekroond met een gebeeldhouwde gevelsteen (1753) met wapen, gehouden door steigerende eenhoorns, ter ere van twee grietmannen van de familie Van Aylva.

"DE HOOG WELGEBOREN HEERE
Jr ERNST FRANS VAN AYLUA, Grietman over
Baarderadeel ende mede Raad ter Admira-
liteit in Westfriesland en 't Noorder Quartier
etc; etc; etc; mitsgaders de Kerkvoogden van de
dorpen Wieuwert en Britswert. De Hoog Wel
Gebooren Heere Jr Tjaard van Aylua Grietman over
Wonseradeel etc; etc; etc; en de Eersame en seer
Discrete Cornelis Pieters Bosma meede Regter van
Baarderadeel hebben deze Kerk van binnen laate
vernieuwen en deese Poort gestigt in den Jaare
1753 als hier Predikant was Dominus Antonius Joha."

HOE LIEFLICK ZYN UWE WOONINGEN O HEERE DER HEYRSCHAREN Ps 84v:2

Zie ook


Monumenten in de buurt van Sint-Joriskerk en kerkhof in Britswert

Nicolaaskerk en kerkhof

Terp 1
Wiuwert (Gemeente Littenseradiel)
Ned. Herv. Kerk en kerkhof. Eenbeukig bakstenen gebouw blijkens gedicht rondbogig venster aan noordzijde oorspronkelijk uit de 13e eeuw date..

Hervormde kerk, hekwerk met toegangspoorten

Terp 1
Wiuwert (Gemeente Littenseradiel)
Laat 19e eeuws ijzeren hekwerk in eenvoudige vormen, dat kerkhof aan zuidzijde (straatzijde) afsluit; twee toegangspoorten, elk met twee gec..

Kop-hals-rompboerderij met niet-onderkelderd voorhuis

Terp 8
Wiuwert (Gemeente Littenseradiel)
Ten zuiden van nr 35 ligt aan het kaatsterrein (afgegraven terp) waaromheen de dorpsbebouwing zich rijdt, een gave oude kop-hals-rompboerder..

Windmotor Britswerd

aan de Oosterwierumer Oudvaart Oosterwierumer Oudvaart aan de Oosterwierumer Oudvaart
Britswert (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding De AMERIKAANSE WINDMOTOR is een markant herkenningspunt in het open weidegebied tussen het buurtschap Makkum en Britswerd. De na..

Windmotor Itens 2

It Sân 3
Itens (Gemeente Littenseradiel)
Objectomschrijving De AMERIKAANSE WINDMOTOR is een markant herkenningspunt in het open weidegebied ten noorden van Itens. De naar Amerikaa..

Kaart & Routeplanner


Foto's (17)

Alle 17 foto's weergeven