Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fors huis met fraaie, gave lijstgevel in Arnhem

Woonhuis

Bakkerstraat 12 B
6811EG Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: tweede kwart 19e eeuw 1825 tweede kwart 19e eeuw


Beschrijving van Fors huis met fraaie, gave lijstgevel

Inleiding Fors huis met fraaie, gave lijstgevel (XIXb), markant gelegen op hoek met Bentinckstraat. Twee kelderruimten met tongewelven (ws.XVI) en kaarsnissen. Deels 19de eeuws, oorspronkelijk bedrijfsmatig gebruikt, achterhuis met wat oudere onderbouw. Het pand is in het tweede kwart van de 19de eeuw als geheel nieuwe invulling gebouwd op hoek Bakkers- traat/ Bentinckstraat. Van de voorganger resteert alleen de ws. 16de-eeuwse kelder onder het op de hoek gelegen deel. De kleine kelder aan de Bentinck- straat, welke een hoger vloerniveau bezit, kan in oorsprong hebben behoord tot een apart huis, dat bij de bouw van het nieuwe pand zal zijn gesloopt. De bebouwing op het smalle perceel rechts van het pand, thans inwendig met het hoofdblok verbonden, dateert grotendeels uit midden 20ste eeuw en be- hoort niet tot de monumentale onderdelen. Omschrijving Het pand ligt aan de oostzijde van de Bakkerstraat, op de zuidelijke hoek met de Bentinck- straat. Het pand bezit een rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen en omlopend afgeplat schilddak met gesmoorde moderne pannen en enkele niet oorspronkelijke dakkapellen. Tegen de achtergevel staat tweelaags achter- bouw met plat dak. De gevels van het voorhuis zijn gemetseld in baksteen in kruisverband. De vier traveeen brede voorgevel sluit af met fors hoofdge- stel met ronde en rechthoekige casementen op het fries en bezit een hardstenen plint, waarin bij de vensters links kelderlichten met 3-licht- kozijnen met getoogde openingen. De vensters bezitten strekken, houten lekdorpels, kozijnen met duivejagerprofilering; in de eerste bouwlaag 8- ruits schuiframen, in tweede en derde bouwlaag 6-ruits schuiframen met persiennes. In de eerste bouwlaag rechts dubbele paneeldeur met gepro- fileerd kalf en 2-ruits bovenlicht. De bakstenen zijgevel aan de Ben- tinckstraat bezit een gepleisterde plint. In de gevel bevindt zich een ingang met paneeldeur met 2-ruits bovenlicht. Geheel links een kozijn met middenstijl en twee 8-ruits schuiframen. In de tweede bouwlaag vier ven- sters, waarvan de linker twee oorspronkelijk zijn. Hierin een 6-ruits schuifraam en een gewijzigd raam. In de derde bouwlaag links twee vensters met 4- en 6-ruits schuiframen. In achtergevel (tweede bouwlaag) ingang met dubbele deur met 3-ruits bovenlicht en venster met 6-ruits schuifraam. De gepleisterde achterbouw bezit in de gevel aan de Bentinckstraat drie vensters met enkelvoudige en dubbele 6-ruits schuiframen. In de tweede bouwlaag een kozijn met dubbel 4-ruits paneelluik met 5-ruits bovenlicht. In de achtergevel van deze achterbouw twee vensters met 6-ruits schuiframen en in het midden een zeer zwaar kozijn met 4-ruits deur. In de tweede bouwlaag drie vensters met bakstenen lekdorpels, diep liggende kozijnen met houten lateibalken en dubbele draairamen. In het inwendige zijn onder meer van belang: Gewelfkelder onder het op de hoek van de Bentinckstraat gelegen gedeelte, bestaande uit langwerpige kelder met tongewelf haaks op Bakkers- traat en een hiervan gescheiden liggende kleine tongewelfkelder met de kruinrichting haaks op de Bentinckstraat. Deze laatste heeft een hoger vloerniveau en in de zuidgevel twee gekoppelde kaarsnissen. Van de oor- spronkelijke 19de eeuwse interieurelementen resteren geen belangwekkende onderdelen. Waardering Het huis met gave en karakteristieke vroeg 19de eeuwse hoofdvorm, gevels en detailleringen, inclusief achterhuis, is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde. Laatmid- deleeuwse kelders verwijzen naar historische verkavelingsstructuur. Voorts van stedebouwkundig belang vanwege de markante situering in de oostelijke gevelwand van de Bakkerstraat, op de hoek van de Bentinckstraat, voor welks karakter het pand eveneens van groot belang is. Voorts van belang als onderdeel van de oorspronkelijke nederzettingsstructuur (rooilijn, verka- veling) van de middeleeuwse stadskern. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 8296
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fors huis met fraaie, gave lijstgevel in Arnhem

Huis met markante, 19e-eeuwse verschijningsvorm, lijstgevel met historische winkelpui en aan binnenplaats gelegen tweede huis met gave 18de/-19de-eeuw ..

Bakkerstraat 67A
Arnhem
Inleiding Huis (nr.68) met gepleisterde lijstgevel (XIXA) en gave vensters en ramen. Jongere winkelpui met paneeldeuren (XIXd). Gevel staat..

Huis met lijstgevel met middenrisaliet, geheel met natuursteen bekleed. Rijk geprofileerde kroonlijst. Achterkamer met stucplafond, Lod. XV

Bakkerstraat 62
Arnhem
Huis met lijstgevel met middenrisaliet, XIX a, geheel met natuursteen bekleed. Rijk geprofileerde kroonlijst. Achterkamer met stucplafond, L..

Fors huis "de Crabbe", met lijstgevel, waarin deuromlijsting in Lod.XVI

Bakkerstraat 17
Arnhem
Inleiding Fors huis "de Crabbe", met lijstgevel (ca.1800), waarin deuromlijsting in Lod.XVI. Drie kleinere achterhuizen (XV-XVIII) met top-..

Winkelpand met bovenwoning in neorenaissance-stijl

Bakkerstraat 18
Arnhem
Inleiding WINKELPAND met BOVENWONING uit 1895 in neorenaissance-stijl, gelegen in de aaneengesloten oostelijke gevelwand van de Bakkerstraa..

Huis met brede lijstgevel, deel uitmakend van lijstgevel Bakkerstraat 60-61, waarachter drie oudere huizen

Bakkerstraat 61
Arnhem
Huis met brede lijstgevel (XIX b), deel uitmakend van lijstgevel Bakkerstraat 60-61, waarachter drie oudere huizen.

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)