Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Raadhuis van Appingedam in Appingedam

Gebouw

Wijkstraat 36
9901AJ Appingedam
Groningen

Bouwjaar: 1638 1825 (verb.) 1911 en 1983 (rest.)
Architect: A. Mulder (1911)


Beschrijving van Raadhuis van Appingedam

Raadhuis. In 1638 opgericht rechthoekig gebouw op een galerij beneden voor de waagruimte. Voor het schilddak een halsvormige top met schelpmotieven, boven de vensters en met natuurstenen banden doorregen. Grote gebeeldhouwde gevelsteen met Justitiafiguur; later in de richting van de direct ten zuiden gelegen kerk uitgebreid. In de raadzaal schilderij door A. Hendericx voorstellende gezicht op de stad en een plattegrond van de vernieuwde toestand in 1400. In de secretarie schoorsteenboezem, XVIIId. Voorts een gevelsteen met stadswapen 1554 afkomstig van de voormalige toren en een tekening door J.H. van Calker van deze toren voor de afbraak in 1834. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 8249
Laatste wijziging: 2015-01-18 11:53:22.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Raadhuis van Appingedam
Voorgevel
Voorgevel
Locatie Wijkstraat 36, Appingedam
Bouw gereed 1630
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 8249
Afbeeldingen
Raadzaal op de eerste verdieping
Raadzaal op de eerste verdieping
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het renaissancistische Raadhuis van Appingedam bevindt zich in de Nederlandse stad Appingedam, de hoofdplaats van de landstreek Fivelingo, een der Groninger Ommelanden.

Zijgevel, gezien vanuit het oosten, met de toren van de Nicolaïkerk
Gevelsteen met het wapen van Appingedam (een pelikaan die met haar bloed haar jongen voedt)

Geschiedenis

Het behoort tot de kleinere raadhuizen in Nederland. Op deze plek in de Wijkstraat, van oudsher de hoofdstraat van Appingedam, bevond zich de Doelen, het gildehuis van de schutterij, waarvan de fundamenten in 2007 zijn teruggevonden. Een gevelsteen vermeldt 1630 en dat is vermoedelijk het jaar waarin het na verbouwing als raadhuis werd opgeleverd. De benedenverdieping werd aanvankelijk gebruikt als waag. Tot in 1825 werd hier nog regelmatig vee gewogen, vooral varkens. Voor het raadhuis bevond zich een grote keisteen, waarop de regenten van Appingedam de ambtseed aflegden. Deze viel in 1832 ten prooi aan vandalisme.

Het gebouw ziet met de voorgevel (aan de noordzijde) uit op de Wijkstraat. Het staat met de achterzijde tegen de middeleeuwse Nicolaïkerk en met de westgevel tegen de uit 1835 daterende klokkentoren van de kerk.

Het raadhuis is in renaissancistische stijl opgetrokken. Het heeft aan de voorkant een open doorloop. In een nis tussen de kruiskozijnen op de eerste verdieping staat een bijna levensgroot beeld van Vrouwe Justitia, echter zonder de gebruikelijke blinddoek. In de bakstenen boven de raamkozijnen zijn schelpen verwerkt. De voorgevel heeft een poortje, waarboven een gebeeldhouwde vrouwenkop hangt met daarboven het stadswapen van Appingedam: een pelikaan die met haar bloed haar jongen voedt. In de 18e-eeuwse gebrandschilderde ramen van het raadhuis zijn familiewapens te zien.

In 1911 heeft rijksbouwmeester Adolph J.M. Mulder het raadhuis gerestaureerd en daarbij de voorgevel teruggebracht in de originele staat. Het gebouw is aangewezen als rijksmonument.[1] De gemeente Appingedam heeft al sinds vele jaren een gemeentehuis elders, maar het oude raadhuis is nog in gebruik voor gemeenteraadsvergaderingen, als trouwlocatie en voor bijzondere gelegenheden.

In november 2013 maakte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend dat uit onderzoek was gebleken dat het Raadhuis van Appingedam behoorde tot de 69 rijksmonumenten die schade hadden geleden door bodemdaling en aardschokken veroorzaakt door aardgaswinning in het nabijgelegen aardgasveld van Slochteren.[2]

Geveltekst

Op de gevel staan de volgende Latijnse spreekwoorden:

SOLI DEO GLORIA Alleen aan God de eer.[3]
CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT, DISCORDIA RES MAXIMÆ DILABUNTUR Door eendracht groeien de kleine dingen, door tweedracht gaan de grootste dingen ten onder.[4]
UBI NON EST PUDOR NEC CURA IURIS, SANCTITAS, PIETAS, FIDES, INSTABILE REGNUM EST Waar geen schaamte is, geen rechtsbescherming, waardigheid, deugd en trouw, is een bewind wankel.[5]

Monumenten in de buurt van Raadhuis van Appingedam in Appingedam

Nicolaïkerk, vrijstaande klokkentoren

Wijkstraat 34
Appingedam
Ten westen van het raadhuis werd in 1835 een toren opgericht bekroond door een open geleding met vrij hoge spits. Klokkenspel, waarvan 23 k..

Nicolaïkerk

Wijkstraat 32
Appingedam
Herv.Kerk. Drieschepige, geheel in steen gewelfde hallenkerk, in verschillende perioden ontstaan uit een eenbeukige kruiskerk. Aan de noordz..

Vijf traveeën breed pand met gootlijst met gesneden console onder schilddak met hoekschoorstenen

Wijkstraat 25
Appingedam
Vijf traveeën breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen; gootlijst met gesneden consoles. Zesruitsvensters. In de tuin een XIXe eeuws..

Pand met verdieping en lage tweede verdieping onder diep zadeldak met achterhuis en tuinhuisje

Dijkstraat 32
Appingedam
Pand met verdieping en lage tweede verdieping onder diep zadeldak; het later ruw gepleisterde muurwerk van grote baksteen. Tevens achterhuis..

Links onderkelderd pand onder dwars zadeldak met rechts een lage verdieping

Dijkstraat 30
Appingedam
PAND onder dwars zadeldak; linkerhelft onderkelderd, rechterhelft met lage verdieping. Omlijste ingang; zesruitsvensters.

Kaart & Routeplanner


Foto's (17)

Alle 17 foto's weergeven