Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Franciscus-Xaveriuskerk in Amersfoort

Kerkelijk Gebouw

't Zand 29
3811GB Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1817
Architect: J. Wittenberg


Beschrijving van Sint-Franciscus-Xaveriuskerk

R.K. Kerk St. Franciscus Xaverius, 18e eeuw. Classicistische gevel met pilasters; spitsboogramen boven en onder met guirlandes versierd. Natuurstenen ingang, ver uitstekende gesmede lantaarns. Rechte kroonlijst met muizetanden door tympanon bekroond waarboven gesloten balustrade. Open klokketorentje met gebogen spits. Orgel met Hoofdwerk en Nevenwerk, in 1819 geleverd door G.T. Batz. Het orgel was gemaakt voor de Remonstrantse Gemeente te Utrecht. Deze Gemeente kon de kosten voor het nieuwe orgel echter niet opbrengen, waarop Batz het aan Amersfoort verkocht. In 1982 door Vermeulen uit Alkmaar gerestaureerd. Klokkenstoel uit 1817, met twee niet beschermde moderne klokken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 8079
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Franciscus-Xaveriuskerk
De Sint-Franciscus-Xaveriuskerk aan 't Zand
De Sint-Franciscus-Xaveriuskerk aan 't Zand
Plaats Amersfoort
Gebouwd in 1817
Architectuur
Architect(en) F. Wittenberg
Interieur
Orgel Elbertse, gerestaureerd (1926)[1]
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Franciscus-Xaveriuskerk is een kerkgebouw aan 't Zand in Amersfoort, het gebouw en de geloofsgemeenschap maken deel uit van de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Wilhelmus Franciscus Nicolaus van Rootselaar (1834 - 1900), de eerste gemeentearchivaris van Amersfoort, en de oprichter van de Oudheidkundige Vereniging Flehite was er van 1875 tot 1892 kapelaan.

Ontstaansgeschiedenis

Na de Reformatie werd de publieke katholieke eredienst in Amersfoort verboden. Er ontstonden schuilkerken die bediend werden door religieuzen, onder wie de jezuïeten. Één van de jezuïetenstaties droeg de naam van een gecanoniseerde jezuïet van het eerste uur, Sint-Franciscus Xaverius. In de loop der tijd versoepelde het beleid ten aanzien van de katholieken. Toen in 1715 de kerk van Sint-Franciscus Xaverius in vlammen opging, mocht men een meer zichtbare kerk bouwen. Deze kerk werd gebouwd aan 't Zand, op de plaats van het huidige kerkgebouw.

Met de omwentelingen van de Bataafse Republiek en de grondwet van 1815 werden alle kerkgenootschappen voor de wet gelijk verklaard. Daarenboven kwam er een rijksdepartement voor de eredienst. Dit maakte de oprichting van zichtbare kerken mogelijk. In 1817 werd de nieuwe kerk van F. Wittenberg, stadsarchitect van Zutphen, ingewijd.

In 1963 fuseerde de parochie met die van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart die gevestigd was in de nabijgelegen Elleboogkerk. Laatstgenoemd kerkgebouw werd toen aan de eredienst onttrokken. Het Mariabeeldje, dat in bruikleen was gegeven voor de Vrouwevaart, verhuisde mee. Van 1972 tot 1993 was het Omroeppastoraat verbonden aan de parochie. In 2010 fuseerde de parochie met die van de zes overige in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen tot de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Karakter

De kerk heeft een neoclassicistisch uiterlijk. Het is één van de eerste Nederlandse katholieke kerken in deze stijl.[noten 1]
Hoewel de term Waterstaatskerk op deze kerk niet van toepassing is, omdat het bouwen van katholieke kerken pas vanaf 1824 onder het toezicht van Rijkswaterstaat kwam, heeft de kerk qua uiterlijk veel kenmerken die men bij veel vroege waterstaatskerken aantreft.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Sint-Franciscus-Xaveriuskerk in Amersfoort

Pastorie met rechte lijstgeve

't Zand 31
Amersfoort
Pastorie met rechte lijstgevel. 18e eeuws huis.

Gepleisterd huis met rechte kroonlijst

't Zand 33
Amersfoort
Gepleisterd huis met rechte kroonlijst.

Voormalig St. Agathaklooster, behorend tot het vroegere Augustinessenklooster. Eenbeukig gebouw met steunberen. 19e-eeuwse roedenverdeling in de spits ..

't Zand 37
Amersfoort
Voormalig St. Agathaklooster, behorend tot het vroegere Augustinessenklooster, gewijd in 1463. Eenbeukig gebouw met steunberen. 19e eeuwse r..

Huis met gepleisterde lijstgevel

't Zand 27
Amersfoort
Huis met gepleisterde lijstgevel. XVIII.

Huis met gepleisterde lijstgevel

't Zand 25
Amersfoort
Huis met gepleisterde lijstgevel. XVIII.

Kaart & Routeplanner