Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vijf traveeën breed pand in Alkmaar

Woonhuis

Oudegracht 218
1811CR Alkmaar
Noord Holland

Bouwjaar: 18e/19e eeuw


Beschrijving van Vijf traveeën breed pand

Vijf traveeën breed pand; lijstgevel op natuurstenen basement; de lijst voorzien van trigliefen, modillons en consoles; geblokte gepleisterde zijlisenen; risaliet van de middentravee waarin een gesneden deur, een dito kalf en een fraai snijraam in een omlijsting met geblokte lisenen, consoles en geornamenteerd in het fries, het raam van de verdieping hierboven gevat in een gebeeldhouwde omlijsting bestaande uit een met een festoen belegd voetstuk, twee dolfijnen aan weerszijden en een festoen rond de bovenhelft van het kozijn, afhangend van een leeuwenkop. Het basement voorzien van panelen; stoep en stoeptreden. XVIII-XIX. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 7370
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.

Galerij


Monumenten in de buurt van Vijf traveeën breed pand in Alkmaar

Onze Lieve Vrouwe

Oudegracht 214a
Alkmaar
Inleiding KLOOSTER met KAPEL in neogotische trant uit 1889 met uitbreiding in dezelfde trant uit 1925 naar ontwerp va..

Pand met trapgevel, de ingezwenkte gepleisterde top bekroond door pilaster op gebeeldhouwd kraagsteentje

Oudegracht 230
Alkmaar
Pand met trapgevel, de ingezwenkte gepleisterde top bekroond door pilaster op gebeeldhouwd kraagsteentje. Geprofileerde natuurstenen waterli..

Pand met gepleisterde lijstgevel, dakkapel, deuromlijsting, stoep en stoephekken

Oudegracht 293
Alkmaar
Pand met gepleisterde lijstgevel, dakkapel, deuromlijsting, stoep en stoephekken, XIX.

Pand onder schilddak

Oudegracht 297
Alkmaar
Pand onder schilddak; vijf traveeën brede lijstgevel; consoles op de lijst. Zesruitsschuifvensters in empire-trant; strekken in donkerrode ..

Pand dat met het pand oudegracht 210 gedekt wordt door een dwars schilddak

Oudegracht 208
Alkmaar
Pand dat met het pand Oudegracht 210 gedekt wordt door een dwars schilddak. Dakkapel. Gepleisterde lijstgevel, de lijst voorzien van modillo..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)