Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zes traveeën breed pand onder omlopend schilddak in Alkmaar

Woonhuis

Oudegracht 273
1811CJ Alkmaar
Noord Holland

Bouwjaar: eerste helft 19e eeuw


Beschrijving van Zes traveeën breed pand onder omlopend schilddak

Zes traveeën breed pand onder omlopend schilddak; gepleisterde lijstgevel met voluutconsoles; verdiepte smalle muurdammen en eveneens verdiepte borstweringen; acht- en zesruitsschuifvensters in empire-trant; gesneden voordeur, met een spiegelboog gescheiden van het snijraam erboven. Stoep met ijzeren stoephek XIX A. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 7346
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.


Monumenten in de buurt van Zes traveeën breed pand onder omlopend schilddak in Alkmaar

Pand met lijstgevel

Oudegracht 269
Alkmaar
Pand met lijstgevel; voluutconsoles op de lijst. Deur met gesneden deurkalf en bovenlicht; schuifvensters met natuurstenen vensterdorpels. S..

Pand onder dwars zadeldak

Oudegracht 283
Alkmaar
Pand onder dwars zadeldak; lijstgevel met modillons. Vier- en zesruitsschuifvensters in empire-trant met natuurstenen dorpels. Boven de deur..

Pandje onder overstekend dwars zadeldak

Gedempte Baansloot 28
Alkmaar
Pandje onder overstekend dwars zadeldak; erker en gesneden deur. XIX.

Pand waarvan de gevel het rechtergedeelte vormt van een gekoppelde trapgevel

Oudegracht 204
Alkmaar
Pand waarvan de gevel het rechtergedeelte vormt van een gekoppelde trapgevel. Toppilaster op kraagsteen. Geprofileerde bakstenen waterlijste..

Pand gedekt door drie onderling evenwijdige schilddaken

Oudegracht 202
Alkmaar
Pand gedekt door drie onderling evenwijdige schilddaken; lijstgevel op plint. Gesneden deur en een bovenlicht met spiegelboog in een deuroml..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)