Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Inventaris van de R.K. kerk: preekstoel, twee altaren, orgel in Roelofarendsveen

Kerkelijk Gebouw

Noordeinde 187
2371CR Roelofarendsveen (gemeente Kaag en Braassem)
Zuid Holland

Bouwjaar: 18e eeuw (preekstoel) 1700 (altaar, paneel van communiebank)


Beschrijving van Inventaris van de R.K. kerk: preekstoel, twee altaren, orgel

Inleiding Rooms-katholiek kerkgebouw uitsluitend beschermd VANWEGE de 18e eeuwse PREEKSTOEL, TWEE ALTAREN met onderdelen van de omstreeks 1700 daterende communiebank en een ORGEL, afkomstig uit de voorganger van de vroegere St. Petrus Banden-kerk, in 1856 ontworpen door Th. Molkenboer en in 1969 geheel gesloopt en vervangen door het huidige kerkgebouw. N.B. De preekstoel en de communiebank zijn in de nieuwe kerk in gewijzigde opzet herplaatst. De preekstoel is thans tegen de wand aangebracht, waarbij de trap, oorspronkelijk langs een pijler naar achteren geleid, naar voren is gedraaid en de bewakers, voorheen achter de linker openstaande deur, thans voor de linker kerkerdeur zijn gepositioneerd. Na restauratie zijn vijf panelen van de communiebank in de oorspronkelijke volgorde en omlijsting hergebruikt in het hoofdaltaar. Vier engelenfiguren, in oorsprong tussen de panelen tegen pilasters geplaatst, zijn afzonderlijk verwerkt in een zijaltaar. De twee in de negentiende eeuw aan de communiebank toegevoegde zijpanelen met voorstellingen van Pelikaan met jongen en Lam op boek zijn in een afwijkende stijl uitgevoerd en vallen buiten de bescherming. Omschrijving Rijk gebeeldhouwde eikenhouten preekstoel met een voorstelling van Petrus' bevrijding uit de kerker, bestaande uit een vierzijdige kuip met afgeschuinde hoeken, door het ruggeschot verbonden met het klankbord, een hoge voet uitgebeeld als kerker, eveneens op vierkante basis, en een gedraaide trap aan de linkerzijde. Een engel in de deuropening van de kerkerruimte leidt Petrus, die zich nog in de kerker bevindt, naar buiten. Voor de openstaande kerkerdeur zitten aan de linkerzijde twee soldaten, de voorste figuur zit voorover gebogen in slaap, de achterste figuur kijkt op naar de kerker. In- en uitzwenkend klankbord, ruggeschot en kuip met weelderige draperie, bij het klankbord gedragen door engelenfiguren. Tegen de onderzijde van het klankbord in een stralenkrans de H. Geest in de gedaante van een duif, in het ruggeschot een gesneden medaillon waarin in een driehoek het symbool voor Jahwe. Aan drie zijden gesloten eikenhouten hoofdaltaar waarin drie panelen van de communiebank van omstreeks 1700 zijn verwerkt, met een rechthoekige omlijsting en gescheiden door pilasters. De panelen bevinden zich aan de voorzijde en bevatten elk een medaillon met reliefvoorstelling, gedragen door twee putti omgeven door bladguirlandes met vruchten, voorstellende Mozes water uit de rots slaand, Saulus voor Damaskus en de Bevrijding van Petrus uit de kerker. Eikenhouten zijaltaar rustend op vier zuilen waartegen aan de voorzijde putti met attributen en onderschrift geplaatst zijn, te weten een putto met drie broden met het onderschrift 'hongerege spijzen', een putto met kleed en onderschrift 'naakte kleden', een putto met medicijnbus en onderschrift 'zieke bezoeken' en een putto met schop en schedel met onderschrift 'dode begraven'. Orgel van M. Maarschalkerweerd uit 1882 met twee klavieren en pedaal. Waardering Eikenhouten PREEKSTOEL daterend uit de 18e eeuw met monumentale voorstelling in de voet van Petrus' verlossing uit de kerker, ALTAREN waarin gebeeldhouwde eikenhouten onderdelen van de voormalige communiebank daterend rond 1700 en ORGEL van algemeen belang vanwege de kunst- en cultuurhistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 7114
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Inventaris van de R.K. kerk: preekstoel, twee altaren, orgel in Roelofarendsveen

De Jonge Willem/ De Zonnemolen (molenromp)

Groenewoudskade 15
Roelofarendsveen (Gemeente Kaag en Braassem)
Inleiding MOLENROMP. De achtkante molen is vermoedelijk in de 19e eeuw gebouwd als korenmolen. Bij de bouw van de molen werd mogelijk ..

Veendermolen

Aderweg 2
Roelofarendsveen (Gemeente Kaag en Braassem)
Veendermolen. Poldermolen van de Veenderpolder aan de noordzijde van de Wijde Aa. Getailleerde ronde molen van baksteen, herbouwd in 1934 op..

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkstraat 11
Oude Wetering (Gemeente Kaag en Braassem)
Ned.Herv.Kerk. Eenbeukige kerk op T-vormige plattegrond, ontstaan door uitbreiding van een in 1691 evenwijdig aan de weg gebouwd kerkje met ..

Woonhuis 'Jacobswoude'

Boddens Hosangweg 84
Woubrugge (Gemeente Kaag en Braassem)
Inleiding WOONHUIS 'Jacobswoude' van het type landhuis, in 1929 gebouwd naar ontwerp van de Larense architect Jan Rebel in een door het Exp..

Googermolen

Googermolenweg 1
Roelofarendsveen (Gemeente Kaag en Braassem)
Poldermolen "De Googer". Aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij Oude-Wetering. Ronde stenen molen, waarschijnlijk uit 1715, vermoe..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)