Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gerbo Zalen (voorm. Grietenijhuis) in Buitenpost

Woonhuis

Voorstraat 24
9285NS Buitenpost (gemeente Achtkarspelen)
Friesland

Bouwjaar: 1827 1856 (verb.)


Beschrijving van Gerbo Zalen (voorm. Grietenijhuis)

Blokvormig gebouw met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. Verdieping aan de straatzijde rustend op zes kolommen. Allerwege zesruitsvensters. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 7037
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Tiende Grietenij van Zevenwouden: Stelingwerf Westeinde

Een grietenij is een voorloper van de huidige Nederlandse gemeente met name in de provincie Friesland. De term kwam ook voor in de Groninger Ommelanden, waar de rechtstoelen of plaatselijke rechtbanken zo betiteld werden. Van het eind van de 16e eeuw tot 1851 waren er in Friesland in totaal 30 grietenijen. Het woord 'grietenij' betekent 'bestuursgebied van een grietman'. Het woord 'grietman' verwijst naar het Oudfriese 'greta'[1], dat aanklagen betekent. Een grietman was vroeger dus een openbaar aanklager.[bron?]

De grietenijen maakten deel uit van de kwartieren (regio's) Oostergo, Westergo en Zevenwouden.

Bij de gemeentewet van 1851 werd de benaming 'grietenij' vervangen door 'gemeente' en 'grietman' door 'burgemeester', zodat in heel Nederland dezelfde naamgeving werd gebruikt.

Grietenijen in Friesland in de 18e eeuw

Kwartier Grietenij Alternatieve namen Grietmannen Bijzonderheden
Oostergo Achtkarspelen Lijst
Zevenwouden Aengwirden Lijst
Westergo Baarderadeel Lijst
Westergo Barradeel Lijst
Oostergo Dantumadeel Lijst
Zevenwouden Doniawerstal Lijst
Oostergo Ferwerderadeel Lijst
Westergo Franekeradeel Lijst
Zevenwouden Gaasterland Lijst
Zevenwouden Haskerland Lijst
Westergo Hemelumer Oldeferd Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Lijst
Westergo Hennaarderadeel Lijst
Westergo Het Bildt Lijst
Oostergo Idaarderadeel Lijst
Oostergo Kollumerland en Nieuwkruisland Lijst
Oostergo Leeuwarderadeel Lijst
Zevenwouden Lemsterland Lijst
Westergo Menaldumadeel Lijst
Oostergo Oostdongeradeel Lijst
Zevenwouden Ooststellingwerf Stellingwerf-Oosteinde Lijst
Zevenwouden Opsterland Lijst
Oostergo Rauwerderhem Lijst
Zevenwouden Schoterland Lijst
Oostergo Smallingerland Lijst
Oostergo Tietjerksteradeel Lijst
Zevenwouden Utingeradeel Lijst
Oostergo Westdongeradeel Lijst
Zevenwouden Weststellingwerf Stellingwerf-Westeinde Lijst
Westergo Wonseradeel Lijst
Westergo Wymbritseradeel Lijst

Op zijn elfendertigst

De dertig grietmannen en de bestuurders van de elf steden vormden een raad die bekendstond om de trage wijze van besluitvorming. Een populaire verklaring voor de uitdrukking op zijn elfendertigst, waarmee aangegeven wil zijn dat iets traag verloopt, is dan ook dat die ontleend zou zijn aan deze vergaderingen. In werkelijkheid stamt de uitdrukking naar alle waarschijnlijkheid uit de weverijwereld.[2]


Monumenten in de buurt van Gerbo Zalen (voorm. Grietenijhuis) in Buitenpost

Woonhuis met aangebouwd koetshuis

Stationsstraat 19
Buitenpost (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding Het statige WOONHUIS voor een arts met aangebouwd koetshuis is in 1862 gebouwd door houthandelaar-aannemer Kuipers te Buitenpost...

Jeltingahuis

Stationsstraat 18
Buitenpost (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding De vm. VILLA, behorende aan de rentenierende hereboer Kuipers, is in 1877 in eclectische stijl gebouwd. Het zgn. Jeltingahuis is ..

Woonhuis in Interbellumstijl

Stationsstraat 21
Buitenpost (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding Dit WOONHUIS werd in opdracht van H.J. Fernhout in 1936 in Buitenpost gebouwd door architecten Kalma en A. Witteveen en is een ty..

Mariakerk, hervormde kerk en toren

Oude Havenstraat 1
Buitenpost (Gemeente Achtkarspelen)
N.H.Kerk en Toren op omheind Kerkhof. In 1613 na een brand herbouwde dorpskerk met vijfzijdig gesloten koor, welk gedeelte door steunberen g..

Woonhuis met aangebouwd kantoor

Voorstraat 58
Buitenpost (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding Het WOONHUIS met aangebouwd KANTOOR in eclectische bouwtrant - uit het laatste kwart van de 19de eeuw - was oorspronkelijk het vo..

Kaart & Routeplanner