Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twee huizen achter gezamenlijke halsgevel met fronton op de 2 traveeën brede hals in Amsterdam

Woonhuis

Zwanenburgwal 72
1011JG Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1646


Beschrijving van Twee huizen achter gezamenlijke halsgevel met fronton op de 2 traveeën brede hals

Twee HUIZEN achter gezamenlijke halsgevel (1646) met fronton op de 2 traveeën brede hals. Op de verdiepingen empire roedenverdeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 6579
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.

Galerij


Monumenten in de buurt van Twee huizen achter gezamenlijke halsgevel met fronton op de 2 traveeën brede hals in Amsterdam

Twee huizen achter gezamenlijke gevel onder rechte lijst

Zwanenburgwal 84
Amsterdam
Twee huizen achter gezamenlijke gevel (XVIII) onder rechte lijst (XIX ?).

Pand met gevel onder rechte lijst met consoles

Zwanenburgwal 96
Amsterdam
Pand met gevel onder rechte lijst met consoles, (XVIIIb).

Pand met herbouwde gevel

Zwanenburgwal 34
Amsterdam
Pand met herbouwde gevel XIX onder verhoogde lijst uit XVIII.

Huis met gevel onder rechte lijst

Zwanenburgwal 102
Amsterdam
Huis (XVII) met gevel onder rechte lijst (XIXA). Op de verdiepingen empire roedenverdeling.

Pand met klokgevel

Zwanenburgwal 8
Amsterdam
Pand met klokgevel, (XVIIIc).

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)