Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig Hoofdpostkantoor, nu Magna Plaza in Amsterdam

Gebouw

Nieuwezijds Voorburgwal 182
1012SJ Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1895-1888
Architect: C.H. Peters

Top 100 monument

Voormalig Hoofdpostkantoor, nu Magna Plaza

Amsterdam, Hoofdpostkantoor: ontworpen door rijksbouwmeester C.H. Peters in 1899. Het op een hoek gelegen gebouw is ondanks de omvang levendig en afwisselend van karakter, niet in het minst door het varierende kleurige steengebruik, de ritmiek der vensters en dakkapellen, alsmede door de torentjes. Samen met het tegenoverliggende Koninklijk Paleis bepaalt het postkantoor dit gedeelte van de binnenstad. Qua stijl vertoont het postkantoor verwantschap met zowel de gotiek als de renaissance en biedt daardoor een speciaal blijk van het zeer persoonlijke stijlengebruik van Peters. De opdracht tot het bouwen van een postkantoor was in de vorige eeuw een nieuw soort van bouwopdracht. Behalve een voldoen aan functionele eisen, diende dit kantoor als hoofdstedelijke vestiging ook representativiteit uit te stralen. Aan beide eisen heeft de bouwmeester beantwoord, want het gebouw is niet alleen een stedebouwkundige pendant van het al genoemde paleis, het vervult ook nog zijn oorspronkelijke functie. Belangrijk gebouw in het oeuvre van Peters, zijn opus magnum, en als gebouw uit de 19de eeuw zeer representatief voor een nieuwe categorie van bouwwerken die hun ontstaan danken aan het zich sterk ontwikkelende post- en telegraafverkeer; daardoor een gebouw van bijzondere cultuurhistorische waarde, die nog eens wordt onderstreept door de stedebouwkundige ligging.

Beschrijving van Voormalig Hoofdpostkantoor, nu Magna Plaza

Hoofdpostkantoor (1895-1899), het monumentaalste werk van rijksbouwmeester C.H. Peters in diens zeer persoonlijke mengstijl (neo-gotiek en neo-renaissance) met drie door peervormige bekroningen in Nederlandse 16e eeuwse trant beëindigde torens. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 5989
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het oude Hoofdpostkantoor, thans Magna Plaza.
Het Hoofdpostkantoor vlak na de nieuwbouw (ca. 1900)
De grote hal van Magna Plaza.
Versiering van de voorgevel ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013

Het voormalige Amsterdamse Hoofdpostkantoor (thans winkelcentrum Magna Plaza) is gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal achter het Paleis op de Dam. Het gebouw is opgetrokken in een mengvorm van neostijlen, waarbij met name neogotische en neorenaissancistische elementen zijn gebruikt (ook wel: postkantorengotiek). Het behoort tot de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990.

Geschiedenis

Het Hoofdpostkantoor werd gebouwd in de periode 1895-1899 naar een ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters ter vervanging van het Koninklijk Postkantoor uit 1854 van F.W. Conrad en Cornelis Outshoorn aan de toen nog ongedempte Nieuwezijds Voorburgwal, dat als tentoonstellingsgebouw dienstdeed vlak voordat het in 1897 werd afgebroken.

Exterieur

Het bakstenen exterieur is overvloedig en gevarieerd geornamenteerd met natuursteen en voorzien van rijk geprofileerde omlijstingen van vensters en deuren. Langs de dakranden is een groot aantal dakkapellen aangebracht, elk met een eigen trapgeveltje. Vanwege de peervormige torenbekroningen met opengewerkte spitsen kreeg het gebouw al spoedig de bijnaam ‘Perenburg’.

Interieur

Inwendig bevond zich een centrale hal met op de twee verdiepingen door arcades omgeven galerijen en daarboven een lichtkap. De openbare functie van het gebouw was beperkt tot de begane grond, de rest van het gebouw was alleen toegankelijk voor personeel van de PTT. Nadat de PTT in 1987 had aangekondigd de locatie te zullen verlaten werd het een jaar later voor ƒ 7,5 miljoen (ongeveer € 3,2 miljoen) verworven door de Zweedse projectontwikkelaar Lars-Erik Magnusson, die het doel had in het gebouw een luxueus winkelcentrum te realiseren. Behoud en optimaal gebruik van het monumentale gebouw stonden daarbij voorop. In februari 1991 werd met het werk begonnen. Van buiten bleef het werk nagenoeg beperkt tot schoonmaken, reparatie en restauratie van de gevels. Van binnen werd het gebouw volledig uitgebroken, met behoud van de dragende elementen en decoraties. Rechts van de centrale lichtkap werd een bestaande - maar reeds jaren dichtgezette - lichtkap vergroot en in het zicht gebracht, terwijl aan de linkerkant een nieuwe lichtkap werd gemaakt. De zo ontstane vides werden doorgezet in het souterrain. Het nieuwe winkelcentrum werd met een knipoog naar naam van de eigenaar "Magna Plaza" genoemd.

Restauratie en winkelcentrum

Onverwachte bouwtechnische gebreken vertraagden het werk; zo moest de bestaande fundering worden vervangen - wat aanvankelijk niet de bedoeling was - en bleken sommige van de kolommen hol (!) te zijn. De nieuwe winkelverdiepingen werden via roltrappen en liften met elkaar verbonden. De bestaande trappenhuizen bleven gehandhaafd, twee als noodtrappenhuis en een als publiekstrap. De zolderverdiepingen naast de lichtkappen werden ten slotte geschikt gemaakt voor verhuur als kantoren. Na de ingrijpende restauratie en verbouwing onder leiding van projectarchitect Hans Ruijssenaars, werd het gebouw op 27 augustus 1992 in gebruik genomen als winkelcentrum Magna Plaza.

In april 1999 was Magnusson door tegenvallende investeringsresultaten in Rusland genoodzaakt Magna Plaza van de hand te doen. Hij verkocht al zijn Nederlandse gebouwen, inclusief Magna Plaza, aan de vastgoedbeleggingsmaatschappij Uni-Invest.[1]

Bouwtekeningen

  1. Ramaer, Joost (1 mei 1999) De laatste zet van vastgoedmagnaat Magnusson. De Volkskrant.

Monumenten in de buurt van Voormalig Hoofdpostkantoor, nu Magna Plaza in Amsterdam

Hotel Die Port van Cleve

Spuistraat 129
Amsterdam
Twee huizen achter trapgevel, versierd met kleine blokjes (plm 1600/XVIIa, doch gedateerd 1662); gevelsteen.

Hotel-Restaurant "Die Port van Cleve"

Nieuwezijds Voorburgwal 178
Amsterdam
Hotel-Restaurant die Port van Cleve (1888, door I.Gosschalk). Hoofdgebouw in zeer origineel mengsel van neo-gothiek en neo-renaissance, met ..

Nieuwe Kerk

Nieuwezijds Voorburgwal 143
Amsterdam
Nieuwe Kerk. Gotische kruisbasiliek met koorkapellenkrans (XV/XVI; fragment van onvoltooide westtoren midden XVII). a. Hoofdorgel: van oorsp..

Paleis op de Dam

Nieuwezijds Voorburgwal 147
Amsterdam
Koninklijk Paleis, voorheen stadhuis (begonnen 1648, ontwerp Jacob van Campen). Het alombekende monumentaalste gebouw van Nederland, beschri..

Lantaarns

Nieuwezijds Voorburgwal 147
Amsterdam
Inleiding Vier aan de Damzijde en twee aan de Nieuwe Zijds Voorburgwalzijde van het Paleis in 1844 geplaatste en van gietijzer vervaardigde..

Kaart & Routeplanner


Foto's (13)

Alle 13 foto's weergeven