Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gaaf huis in z.g. Oudhollandse neorenaissancestijl met oorspronkelijke winkelpui en asymmetrisch opgestelde trapgevel in Amsterdam

Woonhuis

Nieuwezijds Voorburgwal 371
1012RM Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: ca. 1885
Architect: Adrianus Bleijs


Beschrijving van Gaaf huis in z.g. Oudhollandse neorenaissancestijl met oorspronkelijke winkelpui en asymmetrisch opgestelde trapgevel

Gaaf huis in z.g.Oudhollandse neorenaissancestijl met oorspronkelijke winkelpui en asymmetrisch opgestelde trapgevel (plm 1885, door A.C.Bleys). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 5955
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Academiegebouw te Groningen (1907-1909)

Neorenaissance is een 19e-eeuwse, internationaal verspreide bouwstijl waarin werd teruggegrepen op motieven uit de renaissancebouwkunst. Daartoe behoren onder andere de trapgevels, speklagen, de kenmerkende horizontale lijnen die de gevel in 'vlakken' verdelen, blokken en kruiskozijnen. Ook invloeden uit de Franse bouwstijl, met rijke natuurstenen gevels en indrukwekkende dakpartijen, of Italiaanse voorbeelden zoals zuilen en rondbogen.

Neorenaissance in Nederland

In Nederland kwam de stijl op omstreeks 1875, toen werd gezocht naar een nationale bouwstijl. Een eerste aanzet leverde Pierre Cuypers met zijn ontwerp voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit ontwerp riep echter de kritiek op dat het te gotisch was, en daarmee te katholiek, terwijl de nationale bouwstijl volgens de critici juist geënt moest zijn op het maniërisme uit de Gouden Eeuw. De resulterende bouwstijl werd veel toegepast bij overheidsgebouwen en, als reactie op de katholieke neogotiek, protestantse kerken.

Districtshuis van Borgerhout (voormalige gemeentehuis) in neo-Vlaamse-renaissance

Neorenaissance in België

Omstreeks de helft van de 19e eeuw werd de neogotiek in de Belgische Sint-Lucasscholen beschouwd en onderwezen als de enige waardevolle bouwstijl.[1] De neogotiek symboliseerde de ideale christelijke maatschappij van de Middeleeuwen en werd dan ook geassocieerd met de katholieke elite. Vooral religieuze gebouwen verschenen in neogotiek: kerken, kloosters, scholen, ... Ook de katholieke adel ging kastelen neogotische accenten geven, soms alleen de kapel, soms meer. In protestantse, liberale en socialistische middens ging men zich afzetten tegen het gebruik van deze stijl. Officiële besturen (vooral met een liberale achtergrond) zochten een andere bouwstijl en kwamen al snel bij de renaissance. Deze stond voor humanisme, vrijheid van denken en burgerlijke vrijheden, los van de Kerk. In Vlaanderen werd de neo-Vlaamse-renaissance (ook Vlaamse neorenaissance) populair, maar ook de rest van België volgde al vlug. De neorenaissance werd zo in de tweede helft van de 19e eeuw een van de belangrijkste burgerlijke bouwstijlen in België. Gemeentehuizen, scholen, weeshuizen, ziekenhuizen, stations en (in tegenstelling tot de neogotiek) ook privé-woningen werden in neorenaissance opgetrokken. De Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA) richtte jaarlijks een architectuurwedstrijd in. Van 1879 tot en met 1885 ging de eerste en tweede prijs steeds naar een ontwerp in neorenaissance.

Hendrik Beyaert was een van de vooraanstaande architecten die belangrijke gebouwen ontwierp in een stijl die als neorenaissance kan worden betiteld. Hij vond daarbij vooral inspiratie in de Vlaamse en Franse bouwkunst van de 16de eeuw. Een bouwwerk als het Antwerpse filiaal van de Nationale Bank van België vormt een originele synthese van Franse (Kasteel van Fontainebleau, Kasteel van Chambord) en Vlaamse (bv. Stadhuis van Antwerpen) elementen. Beyaert paste een soortgelijke synthese ook toe in het ontwerp van het handelspand/burgerwoning 'Hier ist in den Kater en de Kat' (1874) aan de Brusselse Anspachlaan.

Alphonse Balat - die vooral voor adel en hof werkte - liet zich dan weer inspireren door de bouwkunst van de Italiaanse hoogrenaissance. Het 'Paleis van de markies van Assche' (1856-58) in de Brusselse Leopoldwijk is duidelijk gebaseerd op de Romeinse bouwkunst van de eerste helft van de 16de eeuw, met name op het Palazzo Farnese. Ook het atrium van het in 1880 voltooide 'Paleis voor Schone Kunsten' aan de Regentschapsstraat (vanaf 1887 deel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) is in een verfijnde neorenaissancestijl uitgevoerd die teruggrijpt naar Italiaanse voorbeelden.

Eind 19e eeuw was het hoogtepunt van de neorenaissance voorbij. Vanaf 1889 groeide de invloed van eclectische stromingen en van de Beaux-Arts. Toch blijven in heel wat 'eclectische' gebouwen renaissancevormen van Italiaanse, Franse en Vlaamse oorsprong sterk aanwezig. In het Gemeentehuis van Sint-Gillis van Albert Dumont overheerst duidelijk de invloed van de Franse renaissance. Een van de laatste en ook meest monumentale realisaties in 'neo-Vlaamse-renaissancestijl', de Universiteitsbibliotheek (KU Leuven), wordt na de Eerste Wereldoorlog door de Amerikaanse architect Whitney Warren in Leuven gerealiseerd.


Monumenten in de buurt van Gaaf huis in z.g. Oudhollandse neorenaissancestijl met oorspronkelijke winkelpui en asymmetrisch opgestelde trapgevel in Amsterdam

Pand met puntgevel onder fronton met twee oeils-de-boeuf en goede late roedenverdeling

Begijnhof 28A
Amsterdam
Pand met puntgevel onder fronton (XVII B) met twee oeils-de-boeuf en goede late roedenverdeling.

woonhuis

Begijnhof 27A
Amsterdam
Pand met zeer rijk gebeeldhouwde, gave ingezwenkte halsgevel (XVIIIb) met bijzondere afdekking waarin gekroonde madonna en lint waarop S.MAR..

Begijnhofkapel HH. Joannes en Ursulakapel

Begijnhof 29
Amsterdam
R.K.Kerk van de H.H.Johannes en Ursula, in 1671 begonnen schuilkerk, door Toscaanse zuilen in drie beuken verdeeld, waarvan de twee buitenst..

Achtervleugel van de R.K.Pastorie, Begijnhof. Dwarshuis in z.g. Oudhollandse neorenaissancestijl

Nieuwezijds Voorburgwal 373
Amsterdam
Achtervleugel van de R.K.Pastorie, Begijnhof. Dwarshuis in z.g. "Oudhollandse" neorenaissancestijl, met erker, trapgeveltje en portretmedail..

Zeer gaaf huis met rijke ingezwenkte halsgevel van het type met 'Gebogen pilasters'

Begijnhof 26A
Amsterdam
Zeer gaaf huis (XVIIIb) met rijke ingezwenkte halsgevel van het type met "gebogen pilasters". Gelobde afdekking. Lofwerk om de hijsbalk. Sto..

Kaart & Routeplanner