Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige vergaderzaal van de Theosofische Vereniging in Amsterdam

Gebouw

Tolstraat 160
1074VM Amsterdam
Noord Holland

Architect: L.C. van der Vlugt


Beschrijving van Voormalige vergaderzaal van de Theosofische Vereniging

V.m. vergaderzaal van de Theosofische Vereniging, naar ontwerp van L.C. van der Vlugt gebouwd. Het in beton uitgevoerde gebouw heeft een kwart-cirkelvormige plattegrond als gevolg waarvan de dakconstructie een vernuftig samenstel van betonnen spanten vereiste. De gebogen voorgevel is sterk gesloten van karakter en constrasteert met de open galerij onder het dak, dat daar gesteund wordt door dunne ijzeren pijlertjes. De rechte zijgevels, die in een hoek van 90 graden samenkomen, worden elk doorbroken door een grote, driehoekige raampartij, door stijlen onderverdeeld in een groot aantal smalle, rechthoekige vensters, die schuin in het muurvlak zijn geplaatst. Oorspronkelijk vertoonde het gehele exterieur een afwerking met een mengsel van zand en graniet, waardoor de voor de "harde periode" van de Nieuwe Zakelijkheid kenmerkende grauwe kleur ontstond. De voorgevel bezit thans een witte sauslaag. Inwendig loopt langs de gebogen voorgevel een balcon. De aanpassingen van het interieur, die tengevolge van het gebruik als bioscoop noodzakelijk waren, hebben geen ingrijpende verminking van de oorspronkelijke opzet tengevolge gehad. Langs de Tolstraat bevindt zich een betonnen terreinafscheiding met ijzeren hek en twee pijlers, waarop lantaarns. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 5737
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige vergaderzaal van de Theosofische Vereniging in Amsterdam

Uit twee rechthoekige blokken samengesteld complex

Tolstraat 154
Amsterdam
Uit twee rechthoekige blokken samengesteld complex, gebouwd 1929 naar ontwerp van L.C. van der Vlugt als administratiekantoor en bibliotheek..

Woonblok met arbeiderswoningen

Diamantstraat 1
Amsterdam
Omschrijving Aan de oostzijde van de Diamantstraat vrijstaand gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de noord- en zuidzijde kopse geve..

Portiersloge

Tolstraat 127
Amsterdam
Omschrijving In 1907 tot stand gekomen voormalige PORTIERSLOGE op rechthoekige plattegrond onder plat dak en met gemetselde gedrongen pijle..

Hek

Tolstraat 127
Amsterdam
Omschrijving In 1907 tot stand gekomen HEK met drie doorgangen gelegen aan de west-, zuid- en oostzijde van de perceelsgrens van het comple..

Woonblok met arbeiderswoningen

Diamantstraat 2
Amsterdam
Omschrijving Aan de westzijde van de Diamantstraat gelegen vrijstaand WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de noord- en zuidzijde kopse geve..

Kaart & Routeplanner