Meer dan 63.000 rijksmonumenten


inundatiekanaal tiel in tiel

Militair Verblijfsgebouw

ophemertsedijk 1
4001pa tiel
gelderland

Bouwjaar: 1881 - 1886


Beschrijving van inundatiekanaal tiel

Nissenhut / opslaggebouw / magazijn. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding NISSENHUT / OPSLAGGEBOUW / MAGAZIJN, vermoedelijk van omstreeks 1950, gelegen aan de noordoostzijde van de Inlaatsluis / Rivierwaterkering te Tiel, westelijk naast de houten schotbalkenloods. Nissenhutten of boogloodsen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgevonden door de Canadees P. N. Nissen en ze zijn vervolgens is verschillende varianten wereldwijd toegepast, ook voor niet militaire doeleinden. Het gebouwtje ligt met de lengterichting van noord naar zuid, direct aan de Ophemertsedijk. De Nissenhut werd vermoedelijk benut als opslaggebouw / magazijn. Het interieur werd niet bezocht. Omschrijving De NISSENHUT / OPSLAGGEBOUW / MAGAZIJN aan de Ophemertsedijk bij Tiel is een eenlaags, en voor wat de beide kopse gevels betreft, bakstenen bouwwerk op een circa 12 x 5 m (l x b) metende, rechthoekige plattegrond. Het gebouw wordt gedekt door een uit metalen golfplaat vervaardigd halfrond dak. De beide kopse gevels bevatten een toegangsopening onder bakstenen strek en met dubbele houten, verticaal beplankte deuren en met direct hiernaast, ter weerszijden een ongeveer vierkante vensteropening met bakstenen dorpel, beide voorzien van luiken. Waardering De NISSENHUT / OPSLAGGEBOUW / MAGAZIJN aan de Ophemertsedijk te Tiel is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op en is toegevoegd aan: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (20ste eeuw). Het betreft hier een voorbeeld van een gemakkelijk te (ver)plaatsen, grotendeels van ijzeren golfplaten vervaardigde hal van een type dat sinds de uitvinding ervan op vele plaatsen en in talrijke functies is toegepast. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel is representatief omdat het een goed voorbeeld is van de toepassing van dit type hallen in een militaire functie. * Het onderdeel is tamelijk gaaf bewaard omdat vorm en opslagfunctie nog goed herkenbaar zijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 532490
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:12:17.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van inundatiekanaal tiel in tiel

inundatiekanaal tiel

ophemertsedijk 1
tiel
Houten schotbalkenloods. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding HOUTEN SCHOTBALKENLOODS, dienende als bergplaats voor schotbalken die in prin..

inundatiekanaal tiel

ophemertsedijk 1
tiel
Sluiswachterswoning. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SLUISWACHTERSWONING behorend bij de Inlaatsluis / Rivierwaterkering / Brug en het..

Kantongerecht

Nieuwe Tielseweg 1
Tiel
Inleiding Tussen 1879 en 1882 gebouwd GERECHTSGEBOUW naar ontwerp van rijksbouwmeester JOHAN FREDERIK METZELAAR (1818-1897). Het monumental..

Toren van de Sint-Maartenskerk

Kerkplein 4
Tiel
Toren. Met turfsteen bekleed, na 1440 opgetrokken bouwwerk, bestaan de uit drie geledingen, elk versierd met drie van traceringen voorziene ..

Grote of Sint-Maartenskerk

Kerkplein 4
Tiel
Grote of St. Maartenskerk. Van de groots opgezette, doch nimmer voltooide laat-gotische kruiskerk zijn bewaard gebleven het in oorsprong pse..

Kaart & Routeplanner