Meer dan 63.000 rijksmonumenten


voordorpsedijk in groenekan

Bijgebouwen

voordorpsedijk 28 b
3737bk groenekan (gemeente de bilt)
utrecht


Beschrijving van voordorpsedijk

Cluster 35. Houten Bergloods (a). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding De HOUTEN BERGLOODS (a) van het Fort Voordorp, gelegen ten noordoosten van en evenwijdig aan Kazerne A, is een niet bomvrije opslag van materieel. Op verschillende plaatsen zijn binnen en buiten fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor militairen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Een groot deel van deze loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt of verplaatst, maar andere bestaan nog in situ. Soms gaat het om bijzonder eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. De loods op Fort Voordorp is in 1885 gebouwd als opvolger van een eerder op dezelfde plaats staand, maar afgebrand exemplaar. Van oudsher zijn er relatief weinig gevelopeningen. De loods is nu opgenomen in het zalencomplex op het fort en is aan de noord(oost)zijde voorzien van een moderne aanbouw, waardoor het karakter aan deze zijde aan betekenis heeft ingeboet. Omschrijving HOUTEN BERGLOODS (a) van het Fort Voordorp, die evenwijdig met en achter Kazerne A is gelegen. De loods is op rechthoekige plattegrond gebouwd en is één bouwlaag tellend, houten bouwwerk met bakstenen plint en gedekt door een zadeldak. De loods meet ca. 39 x 8 meter, telt ca. 15 traveeën en behoort tot de grotere exemplaren binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het dak was voorheen voorzien van enkele lichtopeningen; bij de herbestemming van het fort en dit gebouw zijn deze verdwenen. Waardering De HOUTEN BERGLOODS (a) van Fort Voordorp is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde houten bebouwing, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw). Het betreft hier een onderdeel uit de periode 1871-1886, namelijk een houten berging uit 1885, met als bijzonderheid de grote lengte. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 532358
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:13:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van voordorpsedijk in groenekan

pandhuis

zwaansteeg 11
utrecht
In oorsprong éénlaags middeleeuws graanpakhuis uit de tweede helft van de 14e eeuw (Zwaansteeg 11) met een aanbouw (Oudegracht 229). Oorsp..

inundatiekanaal tiel

lingedijk
tiel
Duiker (Lingedijk). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DUIKER (Lingedijk) als annex waterbouwkundig onderdeel van het Inundatiekanaal bij..

inundatiekanaal tiel

inundatiedijk-zuid
tiel
Grondduiker (Inundatiedijk-Zuid). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding GRONDDUIKER (Inundatiedijk-Zuid) als annex waterbouwkundig onderdeel..

inundatiekanaal tiel

floraweg
tiel
Brug (Floraweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BRUG (Floraweg) gebouwd als oeververbinding en deel uitmakend van de voormalige Oude ..

inundatiekanaal tiel

lingedijk/lingeweg
tiel
Doorlaatsluis / Damsluis / Schotbalkenkering / Brug (Lingedijk / Lingeweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DOORLAATSLUIS / DAMSLUIS /..

Kaart & Routeplanner