Meer dan 63.000 rijksmonumenten


1e polderweg in utrecht

Bomvrij Militair Object

1e polderweg 4
3563mc utrecht
utrecht


Beschrijving van 1e polderweg

Cluster 28. Houten Opslagloods E. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding HOUTEN OPSLAGLOODS E als voorbeeld van een niet bomvrije opslag van materieel (artillerie). Op verschillende plaatsen zijn binnen en buiten fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor mensen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Een groot deel van deze loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt of verplaatst, maar andere bestaan nog in situ. Soms gaat het om bijzonder eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. Van de houten loodsen die in de 19e eeuw op het Fort aan de Klop zijn gebouwd, bestaan er nog twee - Loods E, de grootste en de dichtst bij de toren gelegen en Loods D (/a) - die zich naast elkaar op het zuidelijk deel van het fort bevinden. Verder zijn er nog twee exemplaren uit de vroege 20ste eeuw: een ijzeren loods, die is geplaatst rond 1905, en een houten exemplaar uit 1914. Buiten het eigenlijke fortterrein liggen bovendien nog de Houten Loods / Barak H en een Houten Schuur. Net als de andere loodsen is Loods E in de eerste jaren van de 21ste eeuw gerestaureerd, waarbij het geschikt is gemaakt voor gebruik in horecabestemming. Omschrijving HOUTEN OPSLAGLOODS E uit 1898 (artillerieloods), op rechthoekige plattegrond (ca. 20,50 x 8, 00 m). De loods is opgetrokken uit houten, horizontaal aangebrachte, groen geschilderde rabatdelen en wordt gedekt door een met gesmoorde pannen belegd zadeldak tussen topgevels met licht overstek en windveren op doorgestoken gordingen. In het interieur houten spanten met ijzeren trekstangen. Witte vierruitsvensters op de begane grond en in de topgevels. Het interieur is gewijzigd om ruimte te scheppen voor een horecafunctie. Waardering De HOUTEN OPSLAGLOODS E op het Fort aan de Klop is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde houten bebouwing, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw). Het betreft hier een houten berging uit 1898. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel is representatief omdat het een voorbeeld is van een authentieke op een verdedigingswerk ingerichte houten berging. * Het onderdeel is redelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm en bouwkundige detaillering, alsmede diverse elementen intact zijn gebleven, dan wel door cascorestauratie zijn hersteld. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 532266
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:13:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van 1e polderweg in utrecht

1e polderweg

1e polderweg 4
utrecht
Cluster 28. Toegangsbrug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding TOEGANGSBRUG over de fortgracht, gelegen aan de oostzijde van het fort. De ..

1e polderweg

1e polderweg 4
utrecht
Cluster 28. Groepsschuilplaatsen Type P. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding Vier aangeaarde GROEPSSCHUILPLAATSEN TYPE P als voorbeelden v..

1e polderweg

1e polderweg 4
utrecht
Cluster 28. Houten loods F. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding HOUTEN LOODS F, als voorbeeld van een niet bomvrije opslag van (rijdend) m..

1e polderweg

1e polderweg 4
utrecht
Cluster 28. Ijzeren loods C (/f). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding IJZEREN LOODS C (/ f), als zeldzaam voorbeeld van een niet bomvrije ..

1e polderweg

1e polderweg 4
utrecht
Cluster 28. Houten Artillerieloods D (/a). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding HOUTEN ARTILLERIELOODS D (/a), als voorbeeld van een niet b..

Kaart & Routeplanner