Meer dan 63.000 rijksmonumenten


inundatiesluis(b) in loenen aan de vecht

Open Verdedigingswerk

betonnen werken omgeving fort spion
loenen aan de vecht (gemeente stichtse vecht)
utrecht


Beschrijving van inundatiesluis(b)

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIESLUIS MET INUNDATIEKANAAL als functionele onderdelen van het inundatiesysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verdedigingssysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was in de eerste plaats gebaseerd op het gecontroleerd onder water zetten van (grote) terreinoppervlakken. Gecontroleerde inundatie vergde een ingenieus systeem van waterwerken, zoals sluizen, stuwen en kanalen, waarmee het noodzakelijke peil snel en binnen nauwe grenzen gesteld en gehandhaafd kon worden. Er werden vele verschillende typen sluizen toegepast, afhankelijk van de plaats waar ze in het systeem functioneerden. Soms werden reeds bestaande scheepvaart-, uitwaterings- of keersluizen gebruikt, maar ook zijn er vele nieuwe gebouwd of bestaande (sterk) aangepast. De Mijndense Sluis, een schutsluisje ter plaatse van het gehucht Mijnden aan de Vecht, dat oorspronkelijk vooral diende voor de locale scheepvaart, is rond 1896 ingericht voor functies binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1925 is ten zuiden van het sluisje een tweede watergang aangelegd, waarin een gewapend betonnen waterinlaat en waterkering is opgenomen die polder- en inundatiepeilbeheersing mogelijk maakte, onafhankelijk van de schutsluis. De schutsluis zelf vervult thans een functie voor de pleziervaart. Omschrijving INUNDATIESLUIS in de oostelijke dijk van de Vecht, waar overheen de Mijndenseweg, daterend uit 1925. Het als gewapend betonnen duikersluis uitgevoerde werk heeft een lengte van ongeveer 3.50 m en een wijdte van ca. 7.50 m en bestaat uit een west-oost gerichte koker. De sluis kon dienen voor waterinlaat, waterlossing en als kering. Ter weerszijden vleugelmuren. Oostelijk aansluitend op de sluis een oostzuidoost gericht INUNDATIEKANAAL van ongeveer 100 m lengte, dat tevens voor afwatering kon dienen en dat met een noordoost gerichte knik aansluit op het vaarwater de Drecht. Waardering INUNDATIESLUIS MET INUNDATIEKANAAL ten zuiden van het gehucht Mijnden zijn van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde bebouwing en waterwerken, die gebaseerd zijn op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de en 20ste eeuw), Het betreft hier aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde uiting van historische waterbouwkunde, namelijk een inundatiesluis / lossluis en keersluis met inundatiekanaal. * Ensemblewaarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * De onderdelen zijn representatief (karakteristiek) omdat ze toepassing van het principe van de werking van het inundatiesysteem, zoals het in het Interbellum was gemoderniseerd, kunnen laten zien. * De onderdelen zijn tamelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm, bouwkundige detaillering en verschillende onderdelen herkenbaar / aanwezig zijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 532058
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:16:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van inundatiesluis(b) in loenen aan de vecht

pandhuis

zwaansteeg 11
utrecht
In oorsprong éénlaags middeleeuws graanpakhuis uit de tweede helft van de 14e eeuw (Zwaansteeg 11) met een aanbouw (Oudegracht 229). Oorsp..

inundatiekanaal tiel

lingedijk
tiel
Duiker (Lingedijk). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DUIKER (Lingedijk) als annex waterbouwkundig onderdeel van het Inundatiekanaal bij..

inundatiekanaal tiel

inundatiedijk-zuid
tiel
Grondduiker (Inundatiedijk-Zuid). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding GRONDDUIKER (Inundatiedijk-Zuid) als annex waterbouwkundig onderdeel..

inundatiekanaal tiel

floraweg
tiel
Brug (Floraweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BRUG (Floraweg) gebouwd als oeververbinding en deel uitmakend van de voormalige Oude ..

inundatiekanaal tiel

lingedijk/lingeweg
tiel
Doorlaatsluis / Damsluis / Schotbalkenkering / Brug (Lingedijk / Lingeweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DOORLAATSLUIS / DAMSLUIS /..

Kaart & Routeplanner