Meer dan 63.000 rijksmonumenten


fort bij asperen in geldermalsen

Bijgebouwen

fort bij asperen
geldermalsen
gelderland


Beschrijving van fort bij asperen

Cluster 67. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding NISSENHUT / OPSLAGGEBOUW / MAGAZIJN, als later toegevoegd onderdeel van een rond het midden van de 19de eeuw gebouwd klein, met aardwerken versterkt fort ter afsluiting en verdediging van inundatiewerken en van het rivieracces van de Linge. Nissenhutten of boogloodsen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgevonden door de Canadees P. N. Nissen en ze zijn vervolgens in verschillende varianten wereldwijd toegepast, ook voor niet militaire doeleinden. Dit exemplaar is vermoedelijk rond 1950 geplaatst en kan worden beschouwd als een van de laatste toevoegingen aan het werk. Het gebouw ligt nabij de sluis, ongeveer tegenover de toegang tot het fort en met de lengterichting van zuidwest naar noordoost. De Nissenhut werd (en wordt) vermoedelijk benut als opslaggebouw / magazijn. Omschrijving NISSENHUT / OPSLAGGEBOUW / MAGAZIJN, van omstreeks 1950, op het Fort bij Asperen is een eenlaags, voor wat de beide kopse gevels betreft, bakstenen bouwwerk op rechthoekige plattegrond (circa 12 x 5 m), gedekt door een uit metalen golfplaat vervaardigd halfrond dak. Beide kopgevels bevatten een toegangsopening onder bakstenen strek, met dubbele, houten deuren en ter weerszijden, aansluitend hieraan, een ongeveer vierkante vensteropening, voorzien van luiken. Boven de toegangen een ventilatierooster. Het interieur werd niet bezocht. Waardering De NISSENHUT / OPSLAGGEBOUW / MAGAZIJN op het Fort bij Asperen is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op en is toegevoegd aan: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de en 20ste eeuw). Het betreft hier een voorbeeld van een gemakkelijk te (ver)plaatsen, grotendeels van ijzeren golfplaten vervaardigde hal van een type dat sinds de uitvinding ervan op vele plaatsen en in talrijke functies is toegepast. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel is representatief omdat het een goed voorbeeld is van de toepassing van dit type hallen in een militaire functie. * Het onderdeel is tamelijk gaaf bewaard omdat vorm en opslagfunctie nog goed herkenbaar en ook functioneel (kunnen) zijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531781
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:13:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van fort bij asperen in geldermalsen

pandhuis

zwaansteeg 11
utrecht
In oorsprong éénlaags middeleeuws graanpakhuis uit de tweede helft van de 14e eeuw (Zwaansteeg 11) met een aanbouw (Oudegracht 229). Oorsp..

inundatiekanaal tiel

lingedijk
tiel
Duiker (Lingedijk). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DUIKER (Lingedijk) als annex waterbouwkundig onderdeel van het Inundatiekanaal bij..

inundatiekanaal tiel

inundatiedijk-zuid
tiel
Grondduiker (Inundatiedijk-Zuid). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding GRONDDUIKER (Inundatiedijk-Zuid) als annex waterbouwkundig onderdeel..

inundatiekanaal tiel

floraweg
tiel
Brug (Floraweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BRUG (Floraweg) gebouwd als oeververbinding en deel uitmakend van de voormalige Oude ..

inundatiekanaal tiel

lingedijk/lingeweg
tiel
Doorlaatsluis / Damsluis / Schotbalkenkering / Brug (Lingedijk / Lingeweg). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DOORLAATSLUIS / DAMSLUIS /..

Kaart & Routeplanner