Meer dan 63.000 rijksmonumenten


fort jutphaas in nieuwegein

Bomvrij Militair Object

fort jutphaas 3
3439lx nieuwegein
utrecht


Beschrijving van fort jutphaas

Cluster 50. Damsluis E. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DAMSLUIS E ten noordwesten van het Fort bij Jutphaas als een van de afsluitingen van de fortgracht. Het verdedigingssysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was in de eerste plaats gebaseerd op het gecontroleerd onder water zetten van (grote) terreinoppervlakken. Gecontroleerde inundatie vergde een ingenieus systeem van waterwerken, zoals sluizen, stuwen en kanalen, waarmee het noodzakelijke peil snel en binnen nauwe grenzen gesteld en gehandhaafd kon worden. Er werden vele verschillende typen sluizen toegepast, afhankelijk van de plaats waar ze in het systeem functioneerden. Soms werden reeds bestaande scheepvaart-, uitwaterings- of keersluizen gebruikt, maar ook zijn er vele nieuwe gebouwd of bestaande (sterk) aangepast. Soms moesten locale peilverschillen tussen afzonderlijke poldereenheden worden gehandhaafd door het opnemen of gebruiken van keersluisjes in bestaande kades of dijken. Hiertoe zijn vaak schotbalkkeringen in vaarten of zelfs in coupures in kades toegepast, maar ook zogenoemde verlaten met houten of ijzeren hefdeuren of duikers met schuiven zijn voor dit doel benut. In het geval van de damsluis ten noordwesten van het Fort bij Jutphaas is een speciaal hiertoe gebouwde damsluis in de omgeleide Overeindse Wetering rond het fort opgenomen. Omschrijving DAMSLUIS E, gelegen aan de noordwestzijde van het Fort bij Jutphaas en bestaande uit twee gemetselde landhoofden, voorzien van functionele natuurstenen onderdelen en voorzien van schotbalksponningen. De van 1819 daterende sluis maakte deel uit van de omgeleide Overeindse Wetering. Waardering DAMSLUIS E, aan de noordwestzijde van het Fort bij Jutphaas is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde bebouwing en waterwerken, die gebaseerd zijn op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw). Het betreft hier aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde uiting van historische waterbouwkunde, namelijk een damsluis met schotbalkkering. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel is representatief (karakteristiek) omdat het in samenhang met een of meer nabije, al dan niet meer aanwezige sluizen het principe van de werking van het stellen en handhaven van een grachtpeil kan laten zien. * Het onderdeel is redelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm en bouwkundige detaillering tamelijk goed herkenbaar zijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531557
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:13:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van fort jutphaas in nieuwegein

Fort Jutphaas, aardwerk

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 1 Het AARDWERK van het Fort Jutphaas is gelegen ten oosten van het Merwedekanaal, op de as van de Overeindsew..

Fort Jutphaas, remise B

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 3 REMISE B, gelegen in het aardwerk van het noordoostelijke bastion. De remise heeft een gemetseld front met ..

Fort Jutphaas, remise C

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving comp]exonderdeel 4 REMISE C, gelegen op bet zuidoostelijke bastion. De remise heeft een gemetseld front aan de oostzijde met r..

Fort Jutphaas, bergplaats D

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 5 De in het aardwerk van het grote zuidoostelijke bastion gelegen BERGPLAATS D heeft een bakstenen frontmuur ..

Fort Jutphaas, bergplaats E

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 6 De in het aardwerk van het grote noordoostelijke bastion gelegen BERGPLAATS F heeft een bakstenen frontmuur..

Kaart & Routeplanner