Meer dan 63.000 rijksmonumenten


betonnen werken muiden-muiderberg in muiderberg

Bomvrij Militair Object

betonnen werken muiden-muiderberg
muiderberg (gemeente gooise meren)
noord-holland


Beschrijving van betonnen werken muiden-muiderberg

Cluster2. Tankversperring met Tetraëders. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding TETRAËDERS EN RESTANT VAN TANKVERSPERRING ter afsluiting van een acces. Tetraëders zijn puntvormige gewapend betonblokken met vier gelijke vlakken. Ze zijn bedoeld als onderdeel van een tankversperring en meer in het algemeen als een verplaatsbare wegversperring. In sommige gevallen werden ze ook van staal gemaakt en bestonden dan uit diagonaal met elkaar verbonden (profiel)staven of spoorrails. Tetraëders worden doorgaans groepsgewijs geplaatst. In het complex Betonnen Werken Muiden-Muiderberg resteert, behalve als onderdeel van de tankversperring aan de IJsselmeerdijk, ook een aantal tetraëders die behoorden bij een tankversperring nabij mitrailleurkazemat Hakkelaarsbrug-Zuid. Tankversperringen waren bedoeld om pantser- of andere voertuigen de doorgang te beletten. Ze werden aangelegd in de mobilisatieperiode 1939-1940. Ze bestaan uit een aantal schuin naar voren, in de grond of beton gestoken, stalen palen (spoorrails of profielstalen balken), veelal puntig. Vanwege deze vorm worden ze ook wel 'aspergeversperringen' genoemd. Deze snel aan te brengen versperringen zijn na aanleg moeilijk weer te verwijderen. De versperring in het landweggetje de De Goog, direct ten zuiden van de T-kruising met de Meerkade, laat zich alleen in de bermen herkennen doordat het wegdek ter plaatse van asfalt is voorzien. Omschrijving Drie duidelijk zichtbare TETRAËDERS die deel uitmaakten van een tankversperring nabij de V.I.S. mitrailleurkazemat Hakkelaarsbrug-Zuid. De tetraëders liggen op de hoek van het landweggetje De Goog, in de zuidoostelijke oksel van te T-kruising met de Meerdijk. Ze zijn het restant van een wegversperring uit de mobilisatieperiode 1939-1940. De tetraëders zijn verplaatsbare, puntvormige betonblokken met vier gelijke vlakken, al dan niet voorzien van een oog om ze op te hijsen en door middel van kettingen te verbinden tot een aaneengesloten versperring. RESTANT VAN TANKVERSPERRING bestaande uit een ligt direct ten zuiden van de T-kruising van het landweggetje De Goog en de Meerdijk en bestaat uit een gewapend betonconstructie waarin profielstalen balken geplaatst konden worden. De tankversperring is in de wegberm zichtbaar en bevindt zich verder onder het huidige wegdek. Waardering De TETRAËDERS EN RESTANT VAN TANKVERSPERRING bij de V.I.S.-mitrailleurkazemat Hakkelaarsbrug-Zuid zijn van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar versterkt en verbeterd. * Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de en 20ste eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (20ste eeuw) c. het systeem van 'levende' veldversterking in de diepte (20ste eeuw) Het onderdeel is een voorbeeld van een tankversperring uit 1939-1940, gecombineerd met duidelijk herkenbare gewapend betonnen tetraëders. * Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het onderdeel is tamelijk zeldzaam omdat er relatief weinig tetraëders in situ bij tankversperringen bewaard zijn gebleven. * Het onderdeel tamelijk gaaf bewaard en laat zich, zeker voor wat betreft de tetraëders, in het veld nog goed in de oorspronkelijke functie herkennen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531326
Laatste wijziging: 2017-02-27 21:13:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van betonnen werken muiden-muiderberg in muiderberg

Mitrailleurkazemat "Hakkelaarsbrug Zuid"

De Goog 3
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding MITRAILLEURKAZEMAT "Hakkelaarsbrug Zuid", behorend tot het verdedigingswerk "Hakkelaarsbrug" te Muiden (zie complexomschrijving 5..

De Onrust

Boezemkade 1
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Achtkante poldermolen, kap en achtkant met riet gedekt.

Lage boerderij-achtige hofstede, oude roedenverdeling

Zuidpolderweg 8
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Lage boerderij-achtige hofstede, oude roedenverdeling, vensters 18e eeuw.

schuilplaats

betonnen werken muiden-muiderberg
muiderberg (Gemeente gooise meren)
Cluster 2. Groepsschuilplaatsen type P. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding GROEPSSCHUILPLAATSEN TYPE P als 20ste-eeuwse, in serie gebouw..

Boerderij 18e-eeuws langhuistype met verhoogd woongedeelte terzijde opkamer

Googweg 10
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Boerderij 18e eeuws langhuistype met vehoogd woongedeelte terzijde opkamer.

Kaart & Routeplanner