Meer dan 63.000 rijksmonumenten


militair object in Bunnik

Militair Object

Marsdijk 2
3981HE Bunnik
Utrecht


Beschrijving van militair object

Cluster 42. Inleiding BOMVRIJ LOGEMENT EN HOOFDMAGAZIJN J als gebouwd onderdeel van het Fort bij Vechten. Een logement is een (permanent) onderkomen voor officieren of manschappen en een hoofdmagazijn bevatte onder meer de noodzakelijke proviand en andere essentiƫle voorraden. Het logement en hoofdmagazijn is van een type bomvrije bouwwerken dat aan drie zijden en bovenop is voorzien van een aarden dekking en dat alleen een gevel aan de keelzijde bezit. Afhankelijk van de periode van ontstaan - en daarmee van de te verwachten inslagkracht van projectielen - werd van 'bomvrije gebouwen' gesproken, wanneer ze bestand te zijn werden geacht tegen een van tevoren gedefinieerd aantal inslagen van zwaar kaliber. Omschrijving Ten noordoosten van de kazerne gelegen BOMVRIJ LOGEMENT EN HOOFDMAGAZIJN J uit 1869 / 1881, bestaande uit twee ruimten achter een bakstenen gevel met entreepartij, gedekt door een aardlaag. Oorspronkelijk had het gebouw een andere bestemming, maar het is in 1881 omgebouwd tot bovengenoemde functies. Waardering Het BOMVRIJ LOGEMENT EN HOOFDMAGAZIJN J is van algemeen belang vanwege: * Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar versterkt en verbeterd. * Krijgshistorische waarden als onderdeel van een aaneengesloten militaire verdedigingslinie tussen de voormalige Zuiderzee en de Biesbosch. Deze bestond hoofdzakelijk uit een samenhangend systeem van inundatievelden en bijbehorende inundatiemiddelen en van schootsvelden. Dit systeem werd aangevuld met diverse, uit verschillende perioden daterende typen gebouwde of aangelegde (verdedigings)werken die dienden tot of bijdroegen aan afsluiting van niet te inunderen terreinen of andere accessen. * Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is - op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw) - en op de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw). Het betreft hier een voorbeeld van een bomvrij onderkomen met een magazijn voor proviand enz. uit 1869 / 1881. * Ensemblewaarde en situationele waarden, als onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex. * Het bouwwerk is representatief (karakteristiek) omdat het nog steeds de fysieke kenmerken vertoont die destijds tot de bouw en de verbouwing aanleiding waren. * Het bouwwerk is tamelijk gaaf bewaard omdat qua structuur en fysiek voorkomen de hoofdzaken van de toestand in de jaren '80 van de 19de eeuw zijn bewaard. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531263
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van militair object in Bunnik

Fort Vechten

Marsdijk 2
Bunnik
Cluster 42. Inleiding FORTAANLEG MET AARDWERK EN HOOFDWAL, WAARIN (RESTEN VAN) GESCHUTSOPSTELPLAATSEN, FLANK-EN REVERSBATTERIJEN EN REMISE..

militair object

Marsdijk 2
Bunnik
Cluster 42. Inleiding BOMVRIJ REDUIT V van het Fort bij Vechten, als zeldzaam gebouwtype binnen het stelsel van de Nieuwe Hollandse Water..

militair object

Marsdijk 2
Bunnik
Cluster 42. Inleiding BRUG, als enig resterende van oorspronkelijk vier exemplaren, en leidend naar de toegang tot het reduit van het Fort..

militair object

Marsdijk 2
Bunnik
Cluster 42. Inleiding BOMVRIJE KAZERNE U, FLANKBATTERIJEN A EN B, POTERNES EN REMISES / BERGPLAATSEN als geschakelde en gestapelde onderd..

militair object

Marsdijk 2
Bunnik
Cluster 42. Inleiding BOMVRIJE FLANKBATTERIJ C MET POTERNE als onderdeel van de nabijverdediging van het Fort bij Vechten. Flankbatterije..

Kaart & Routeplanner