Meer dan 63.000 rijksmonumenten


nijverheid industrie in Woldendorp

Nijverheid Industrie

Johannes Kerkhovenpolder 9
9946TL Woldendorp (gemeente Delfzijl)
Groningen


Beschrijving van nijverheid industrie

Omschrijving Volumineuze, driebeukige KORENSCHUUR op rechthoekige plattegrond, gemetseld in rode baksteen (staand klezoorverband), voorzien van betonnen gootklossen en gedekt met rode, holle dakpannen. De westelijke kopgevel heeft twee getoogde doorgangen ter hoogte van de zijbeuken en links van de (niet uit de bouwtijd daterende) middenpartij met roldeur twee betonramen voorzien van kruisroeden en rechts één dito. Boven de betonnen gootklossen verheft zich een fiks trapeziumvormig dakschild met uilenbord. De noordelijke gevel heeft zestien identieke ramen van beton met kruisroeden, alle evenwichtig over de gevel verspreid in het ritme vijf zes vijf. De oostelijke kopgevel met dakschild en uilenbord is verwant aan de westelijke, zij het dat de oostgevel met drie getoogde doorgangen is uitgevoerd en het dakschild zodanig buiten de gevel is voortgezet dat een overhuiving voor twee bouwsels van golfplaatwanden is ontstaan waarin zeer moderne graandroogapparatuur staat opgesteld; deze zeer moderne graandroogapparatuur is beschermd krachtens de Monumentenwet 1988, maar bezit geen monumentale waarde. De zuidelijke gevel heeft dezelfde ramen als de noordelijke gevel (achttien stuks), is voorzien van drie loopdeuren en vertoont het ritme vijf- één - acht- één - vijf - één. Inwendig staan twee maal tien NEMAHO spanten tegen de lange zijgevels opgesteld en twee maal tien ter weerszijden van de middenbeuk. Betonvloer. Waardering De grote, vrijstaande KORENSCHUUR is van algemeen belang vanwege - de cultuurhistorische waarde, als bijzondere uitdrukkingsvorm van de geschiedenis van ons land, als symbool van veerkracht en ondernemingslust, met name in Groningen; - de architectuurhistorische waarde want ouder dan vijftig jaar en gaaf wat betreft de karakteristieke hoofdvormen en bouwvolumes, de compartimentering en constructie, toegepaste historische materialen en detaillering; - de ensemblewaarde, als onderdeel van een groter geheel; - de gaafheid en herkenbaarheid; - de zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 531062
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van nijverheid industrie in Woldendorp

Modelboerderij

Johannes Kerkhovenpolder 1
Woldendorp (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving De AANLEG van het boerderijcomplex Johannes Kerkhovenpolder past globaal in een rechthoekige plattegrond: de oost- en westzi..

gebouw

Johannes Kerkhovenpolder 1
Woldendorp (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving WEEGBRUG MET WEEGHUISJE: Laag bakstenen gebouwtje (naar schatting) uit circa 1955 op rechthoekige plattegrond, het platte da..

boerderij

Johannes Kerkhovenpolder 11
Woldendorp (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving De plattegrond van de BOERDERIJ MET AANGEBOUWDE AARDAPPELSCHUUR (voormalige fourage) heeft een L vorm en bestaat uit de boer..

boerderij

Johannes Kerkhovenpolder 1
Woldendorp (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving WESTELIJKE AGRARISCHE VLEUGEL: een kantoor met administratie- en vergaderruimte, stalling voor landbouwmachines, smederij me..

Hervormde Petruskerk

A.E. Gorterweg 11
Woldendorp (Gemeente Delfzijl)
Herv. Kerk op kerkhof. De kerk bestaat nog slechts uit het schip van een 13e eeuwse kruiskerk; het schip is overwelfd met koepelgewelven waa..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)