Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Atelierwoning Slegers in Velp

Woonhuis

den Bruijl 35
6881AP Velp (gemeente Rheden)
Gelderland


Beschrijving van Atelierwoning Slegers

Inleiding WOONHUIS met ATELIER gelegen op de hoek van de Beekhuizenseweg en Den Bruijl in Velp. Het in 1952-1954 gebouwde woonhuis met atelier is ontworpen door Gerrit Rietveld in opdracht van beeldhouwer Piet Slegers. Dit woonatelier vormde samen met de ernaast gelegen eveneens door Rietveld ontworpen woonhuis De Stoop de eerste bebouwing in dit deel van Velp. In de loop der tijd zijn er vrijwel geen wijzigingen aan het pand aangebracht. Het pand staat in een sober aangelegde tuin waar het als het ware uit het gras oprijst. De tuin is sinds de bouw van het pand onderhouden op de wijze zoals Rietveld dat wenste. Rietveld wilde een "natuurlijke" tuinaanleg die aansluiting vond bij de natuur aangrenzend aan de tuin, zonder bloemperken en dergelijke. In het interieur bevinden zich een vijftal zigzagstoelen, naar een ontwerp van Rietveld uit 1932, en een door de eigenaar op aanwijzing van Rietveld gemaakte tafel die wat betreft maatvoering zowel op de ruimte als op de vijf stoelen is afgestemd. Deze meubels vallen als roerende zaken niet onder de bescherming. Omschrijving Het WOONHUIS met ATELIER, een eenlaags hoekpand met L-vormige plattegrond, heeft bakstenen en glazen gevels. De bakstenen gevels zijn afwisselend zwart en wit geschilderd en hebben terugliggende zwart geschilderde plinten. De kozijnen zijn voorzien van de oorspronkelijke witte kleurstelling en de deuren en vensters zijn in de eveneens nog oorspronkelijke primaire kleuren of zwart geverfd. De binnenwanden zijn gestuukt. Het pand bestaat uit drie delen. Aan de noordoostzijde een blok met atelier, woonkamer en keuken dat is voorzien van een schuin dak, een smal lager tussenlid met hal en keldertoegang en een rechthoekig blok aan de westzijde met de slaapkamers en de badkamer. Zowel dit laatste blok als het tussenlid is voorzien van een plat dak. Het interieur inclusief de kleurstelling en het vaste meubilair, inclusief kastenwanden, is nog oorspronkelijk. Zelfs de centraal gelegen keuken met vaste door Rietveld ontworpen keukeninrichting is thans nog in gebruik. De keuken is voorzien van glazen wanden die uitzicht geven op de omliggende ruimten. Het pand is gebouwd volgens de voor Rietveld kenmerkende principes, waarbij doelmatigheid voorop stond. Het pand is tot stand gekomen door ruimte van zijn omgeving af te scheiden door middel van vlakken (wanden), die in één vlak op elkaar aansluiten. Details zijn zoveel mogelijk weggewerkt. Daarnaast zijn alle delen van het pand ondergeschikt gemaakt aan het totaalbeeld. Er zijn bijvoorbeeld geen zichtbare plinten. Opvallend is de toepassing van diepe neggen bij de glazen gevels aan de noord- en zuidzijde van het grote blok. De glasplaten zijn diep en direct in de kozijnen geplaatst. In de oost- en westgevel daarentegen vormen het venster en de gevel één vlak geheel. Eenheid in het ontwerp is verkregen door het gehele pand op te bouwen volgens een duidelijk herkenbaar 1 meterstramien. Zo bevindt zich bijvoorbeeld aan de noordzijde ter plaatse van het atelier een glasgevel gevat in een meerdelig kozijn met glasplaten van 1 x 1 meter. Rietveld heeft getracht optimaal gebruik te maken van daglichttoetreding door de binnenwanden gedeeltelijk in glas uit te voeren en in het bouwblok met de slaapkamers ramen boven het platte dak van het tussenlid te realiseren. Het toepassen van gedeeltelijk glazen wanden heeft tevens het voordeel dat, ondanks de vrij kleine binnenruimten, toch nog een gevoel van ruimtelijkheid wordt ervaren. Waardering Het WOONHUIS met ATELIER is van algemeen belang: - vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwwerk van een internationaal befaamde architect, dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot stand is gekomen; - vanwege de architectuurhistorische waarde: als goed voorbeeld van een door Gerrit Rietveld ontworpen naoorlogs woonhuis met atelier; door de bijzondere samenhang in ontwerp tussen het exterieur en het interieur; - vanwege de hoge mate van gaafheid van zowel het exterieur als het interieur en vanwege de herkenbaarheid als woning met atelier; - vanwege de zeldzaamheid van een door Gerrit Rietveld in de jaren vijftig ontworpen wooninterieur dat nog in sitù aanwezig is; - vanwege de ensemblewaarde door: - de bijzondere relatie tussen het pand, het interieur, de nog aanwezige oorspronkelijke door Gerrit Rietveld ontworpen meubels en de door Gerrit Rietveld beoogde ligging in een eenvoudige, landelijke tuin; - de bijzondere relatie met het naastgelegen eveneens door Gerrit Rietveld ontworpen woonhuis; en - de stedenbouwkundige waarde als markant gelegen en vormgegeven hoekpand. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530873
Laatste wijziging: 2014-08-01 21:03:16.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Atelierwoning Slegers in Velp

Biljoen: uitspanning

Alteveerselaan 24
Velp (Gemeente Rheden)
Omschrijving onderdeel 18: UITSPANNING. De voormalige UITSPANNING, waarschijnlijk gebouwd in het eerste kwart van de 19de eeuw, is in een r..

Waterpompstation en berging, nu fungerend als noodstroomstation

De Pinkenberg 2
Rozendaal
Inleiding WATERPOMPSTATION uit 1926, nu fungerend als noodstroomstation. Laag gebouwtje onder plat dak, gebouwd onder invloed van de Amster..

Eenlaags waterpompstation onder flauw hellend zadeldak

De Pinkenberg 2
Rozendaal
Inleiding Eenlaags WATERPOMPSTATION uit 1898, onder flauw hellend zadeldak. De vormgeving, typisch voor industriële gebouwen, is voor die ..

Klein waterpompstation

De Pinkenberg 2
Rozendaal
Inleiding Klein WATERPOMPSTATION uit 1932, met steil zadeldak, geïsoleerd gelegen in een weiland, maar onderdeel van het waterwin-complex...

Boerderij "Elijzen" met schuur

De Pinkenberg 2
Rozendaal
Inleiding BOERDERIJ Elijzen, met SCHUUR. De boerderij is in het begin van de 20ste eeuw gebouwd op de plaats van een oudere, de schuur volg..

Kaart & Routeplanner

Route naar Atelierwoning Slegers in Velp