Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bingerden: hoofdgebouw in Angerlo

Kasteel Buitenplaats

Bingerdenseweg 21
6986CE Angerlo (gemeente Zevenaar)
Gelderland

Bouwjaar: 1674 (eerste vermelding huis)


Beschrijving van Bingerden: hoofdgebouw

Hoofdgebouw, Huis Bingerden. Onderdeel 22, Beschrijving De naam Bingerden wordt in 970 als 'curtis Bingart' voor het eerst genoemd. Wat die curtis of hof omvatte is niet duidelijk. Pas in 1674 (!) kan op grond van archiefstukken worden vastgesteld dat er in dat jaar sprake was van een 'huis en de plaets' of 'het huijs Bingerden met den binnenhoff'. Hoewel Bingerden in de 18de eeuw op een kaart als 'Haave Saedt en Hoch Adelijke Huijs' omschreven wordt, is het nooit officieel als havezathe erkent. Evenmin waren er heerlijke rechten verbonden aan Bingerden. Het is niet aan te nemen dat ter plaatse van het huidige huis ooit een middeleeuws kasteel gestaan heeft, veeleer moeten we denken aan een onverdedigbaar huis. De betiteling "Hof te Bingerden" duidt daar al op. Dat huis kan in de Tachtigjarige Oorlog verwoest zijn, want het is bekend dat in 1612 een bescheiden herstel heeft plaats gevonden en dat eigenaren Johan Arnold van Goltstein en Maria von Lehwalt in het midden van de 17de eeuw een grote bouwactiviteit aan de dag gelegd hebben. Dat laatste blijkt uit een archiefstuk: '... so wie gemeltes heusz belanget, ist zwahr vor diesem jahr schlecht undt gering gewesen, aber von weilandt hernn Gerenal Goltstein ziemlich verbessert undt gröszer gemacht..'. De wapensteen Van Goltstein en Van Lehwalt was vóór de brand waarschijnlijk in de voorgevel ingemetseld. Over de aard van de herstellingen zijn wij niet geïnformeerd. Een afbeelding van het huis stond op een verloren gegaan portret met de zes kinderen Van Pabst (ca 1675). Bingerden is een fors huis met souterrain, beletage en verdieping onder een schilddak, van tien traveeën breed. Aan de zuidkant was een stal met hoge toegangspoort aangebouwd. Het geheel was omgeven door een formeel park. In 1786 werd het huis nogmaals aanzienlijk verbouwd. Het aan de zuidzijde aangebouwde stallencomplex werd verplaatst en met het huis door een hoge tuinmuur verbonden. Ook aan de noordkant kwam een tuinmuur die het huis met de oranjerie verbond. De voorgevel werd vernieuwd. Ter herinnering aan deze verbouwing werd in iedere tuinmuur een gevelsteen ingemetseld. In 1827 werd het inwendige van het huis verbouwd: de grote zaal werd hoger opgetrokken en het huis werd naar achteren toe verdubbeld. Het huis kreeg een dubbele kap met zakgoot. Bij een volgende verbouwing in 1870 werd de dubbele kap tot een mansardekap veranderd. Terugtrekkende Duitse troepen hebben dat huis in april 1945 in brand gestoken. De bouwval heeft nog enkele jaren zo gestaan. De eigenaren hadden hun intrek in de oranjerie genomen. In 1957 kreeg E.A. Canneman, architect bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de opdracht het huis op de oude fundamenten te herbouwen. Op 28 mei 1958 was het voltooid. Het nieuwe huis was in opzet gelijk, maar minder hoog en minder breed dan het oude geworden. De oude kelders in de noordoosthoek waren als enige gehandhaafd en opgenomen in het nieuwe huis. Het huis op de rechthoekige grondslag heeft een lage verdieping en is afgedekt met een fors schilddak, belegd met grijze oudhollandse pannen. Midden op het dak een open lantaarn voor een luidklok met aan de voorzijde een wijzerplaat in de voet. Rondom een geprofileerde dakgoot boven een laag fries. De voorgevel heeft licht risalerende midden- en hoekpartijen. De middenpartij wordt bekroond door een tympaan, waarin het wapen Van Weede - Van Heeckeren is op genomen. De voordeurpartij heeft een in 18de-eeuwse stijl deur en dito bovenlicht met snijwerk. Ter weerszijden van de deur een smal venster met schuifraam en op de verdieping een door twee smalle vensters geflankeerde breed venster, alle met schuiframen. De terug liggende gevelvlakken hebben op de begane grond twee vensters en op de verdieping twee lage vensters. De hoekpartijen hebben op de begane grond één en op de verdieping een laag venster. Alle vensters hebben schuiframén met 18de-eeuwse roedenindeling. In de zuidgevel een gedenksteen van na de Tweede Wereldoorlog ter herinnering aan de verwoesting en de herbouw (in het Latijn) . Aan de noordkant is een laag gedeelte aangebouwd, dat visueel wegvalt achter de gebogen tuinmuur en derhalve vanaf het voorplein niet te zien is. Hierin de keuken en bijkeuken. De achtergevel heeft een driezijdig uitgebouwde middenpartij en is boven goothoogte afgewerkt met een houten balustrade. In deze partij een op consoles rustend balkon met balustrade en balkondeuren op de verdieping en tuindeuren op de begane grond. Ter weerszijden van de middenpartij zowel op de begane grond als verdieping, vensters als in de voorgevel. De indeling van het huis is als volgt: centraal achter de voordeur ligt de hal die uitkomt op de grote, driezijdig uitgebouwde zaal. De zaal wordt geflankeerd door de herenkamer en de eetkamer. Aan de zuidkant van de hall de slanke gebogen trap naar boven. Daarachter een kleine salon. Aan de noordkant van de hal een doorgang naar de 'nutsafdeling', met keukens, toegang tot de kelders en een dagverblijf voor het personeel. Op de verdieping slaapkamers en badkamers. Aan ex- en interieur zijn 18de-eeuwse onderdelen toegepast als betimmeringen, schouwen en beslagwerk. Waardering HUIS BINGERDEN, behorend tot de historische buitenplaats Bingerden, van algemeen cultuurhistorisch belang: - wegens de geschiedenis - als middelpunt van de buitenplaats - als voorbeeld van wederopbouw in 18de-eeuwse vormen, refererend naar het oude huis in vorm, niet in maat, met gebruikmaking van originele 18de-eeuwse onderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530688
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huis Bingerden in 2012

Bingerden of Bingart is een landgoed buiten het dorp Angerlo (gemeente Zevenaar) in de Nederlandse provincie Gelderland. Bingerden ligt aan de rivier de IJssel en is een van de oudste bewaard gebleven buitenplaatsen van Nederland, dat wordt gekenmerkt door haar 18e-eeuwse Engelse landschapspark (in 1794-1805 omgevormd naar het ontwerp van J.P. Posth van 1791, in 1868 gereorganiseerd door Eduard Petzold), de uitgebreide tuinen en de moestuin.

Geschiedenis

Bingerden wordt al in het jaar 970, in een oorkonde van 3 augustus 970,[1] beschreven als een versterkte boerderij met gracht als bezit van de graven van Hamaland, die bescherming moest bieden tegen eventuele aanvallen vanaf de IJssel, als Keizer Otto I bevestigt dat graaf Wichman IV het goed schenkt aan de abdij van Elten. Zijn dochter Adela van Hamaland vecht de schenking aan. Na jarenlange strijd kreeg zij onder andere Bingerden in haar bezit. Nadat zij stierf kwam het goed in handen van de aartsbisschop van Keulen.[2][noot 1]

Waarschijnlijk komt de naam "Bingerden" af van "binnen de gaarden". In 1660 werd het landgoed gekocht door een verre voorvader van de huidige eigenaressen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, in april 1945, werd het huis door terugtrekkende Duitse troepen in brand gestoken. In 1958 werd het huis herbouwd in een kleinere versie.

Vanaf 1942 deed het huis Bingerden dienst als refugiehuis voor de Benedictijner monniken uit Egmond. Door Dom Tholens en pater Van den Biesen werd het huis bewoonbaar gemaakt. In september 1944 wordt Bingerden door de Duitsers gevorderd en vestigen de monniken zich improviserend in Doesburg.

De "Internationale Kwekerijdagen", die het derde weekend van juni worden gehouden, is een jaarlijks terugkerend evenement. Kwekers uit Nederland, België en Duitsland bieden er hun topplanten aan.

Heren en vrouwen van Bingerden

Tekening door Sophia W. van Heeckeren van Kell, op de achtergrond het kasteel van Bingerden voor de brand in 1945.
 • Jkvr. Anne Constance Sophie Seline van Weede (1960), jkvr. Marguerite Louise van Weede (1962) en jkvr. Caroline Eugenie van Weede (1964), dochters van volgende
 • Jhr. Jacob Dirk Carel van Weede (1929-2005), zoon van volgenden
 • Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell (1892-1967), trouwt 1927 jhr. mr. W. E. van Weede (1887-1974), dochter van volgende
 • Mr. Jacob Dirk Carel baron van Heeckeren van Kell (1854-1931), zoon van volgende
 • Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell (1815-1914), zoon van volgenden
 • Jkvr. Geertruijd Sara Agatha van Pabst (1774-1847), lid van het geslacht Van Pabst, trouwt 1800 W. H. A. C. baron van Heeckeren (1774-1847), zus van volgende
 • Jhr. Rudolf Willem Jacob van Pabst (1775-1841), zoon van volgende
 • Jhr. mr. Johan Mouritz van Pabst (1740-1824), heer van Bingerden 1776-, kleinzoon van volgende
 • Johann Maurits Edle von Pabst (1650-1730), heer van Bingerden 1674-, zoon van volgende
 • Mr. Hermann Pabst (1603-1663), heer van Bingerden 1661-
 • Johann Arnold baron von Goltstein, heer van Bingerden 1641-

Externe link


Beluister

(info)

Monumenten in de buurt van Bingerden: hoofdgebouw in Angerlo

Bingerden: oranjerie annex dienstwoning

Bingerdenseweg 21A
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
ORANJERIE ANNEX DIENSTWONING. In rode baksteen opgetrokken deels onderkelderde oranjerie annex dienstwoning onder met grijze pannen gedekt a..

Bingerden: muurwerk met pijlers langs het voorplein

Bingerdenseweg 21
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
MUURWERK MET PIJLERS LANGS HET VOORPLEIN. Door koetshuis en hoofdgebouw onderbroken in rode baksteen opgetrokken muurwerk, dat het voorplein..

Bingerden: zonnewijzer op sokkel

Bingerdenseweg 21
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
ZONNEWIJZER OP SOKKEL. Zandstenen zonnewijzer met bijbehorende zandstenen sokkel uit de tweede helft van de 18e eeuw. De zonnewijzer is kubu..

Bingerden: vaas op sokkel

Bingerdenseweg 21
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
VAAS OP SOKKEL. Laat 19e-eeuwse monumentale betonnen komvormige tuinvaas rustende op vier leeuwepoten met vrij hangende guirlandes langs de ..

Bingerden: twee paddenstoelen op sokkel

Bingerdenseweg 21
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
TWEE PADDESTOELEN OP SOKKEL. Twee betonnen paddestoelen op een rechthoekige sokkel met afgeschuinde hoeken uit het eind van de 19e eeuw. De ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Bingerden: hoofdgebouw in Angerlo

Foto's (28)

Alle 28 foto's weergeven