Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hydepark: Zuidelijke bloemen- of rozentuinmuur in Doorn

Tuin Park Landgoed

Driebergsestraatweg 34
3941ZX Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht


Beschrijving van Hydepark: Zuidelijke bloemen- of rozentuinmuur

Omschrijving complexonderdeel 29: Langgerekte hoge 19de-eeuwse bakstenen ZUIDELIJKE BLOEMEN- of ROZENTUINMUUR op een U-vormig grondplan. De muur is gelegen in de laat 19de-eeuwse bloemen of rozentuin met een rechthoekig grondplan van ±48 meter x 27meter, aangelegd volgens een mathematisch wiskundig ontwerp. Aan de noordoostzijde van de tuin grenst de Warme-moestuin, voorzien van een ijzeren hek met personenhekje. Noordwest grenst het bos en zuidoost het erf van het Tuinmanshuis, hier is de tuin aan beide zijden voorzien van ijzeren hek met personenhekjes. Langs de zijden van de tuin zijn perken aangebracht waarbinnen langs de lange as van de tuin boven en onder symmetrisch een aantal rechthoekige perken zijn gegroepeerd.. De 1,5 steens muur strekt zich uit over de volle breedte van de zuidwestzijde en knikt in beide hoeken waarna een kort muurdeel met verzwaarde beëindiging volgt. Het midden van de muur is voorzien van een aan gesmede hengen en duimen hangende, brede grenen grijs geschilderde boogdeur met lijsten aan de zijden en een borstwering met gesmede ovale klink. De velden binnen de lijsten bevatten staande delen terwijl het veld van de borstwering tevens voorzien is van elkaar kruisende schoren. Aan de achter- of Koude-moestuinzijde heeft de borstwering slechts staande delen terwijl het daarboven liggende veld is voorzien van elkaar kruisende schoren. De deur ligt hier vrijwel gelijk met het metselwerk. Links en rechts heeft de poort zwaarder metselwerk van ongeveer 6 koppen breed en diep dat boven de poort ongeveer 10 lagen boven de links en rechts liggende muren uitsteekt. Zowel het middendeel als de muren worden afgedekt door aan beide zijden overstekende vast gemetselde pannen met op de nokken vorsten. Aan de achter- of Koude-moestuinzijde van de muur zijn links 3x6 kops lisenen of pijlers, die 1 kop uit de muur wijken, zichtbaar. De beide geknikte delen en daarop volgende korte rechte stukken zijn ook op de hoeken voorzien van lisenen. Aan de achterzijde zijn rode waalformaat bakstenen toegepast, vol plat gevoegd in een verspringend stekken verband. In het metselwerk zijn gesmede spalierhaken aangebracht. Aan de tuinzijde zijn in wildverband gemetselde gebroken harde straatklinkers toegepast,volplat gevoegd. WAARDERING De ZUIDELIJKE BLOEMEN- of ROZENTUINMUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang - vanwege de architectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een bakstenen omheining van een 19de-eeuwse bloementuin op een historische buitenplaats, - vanwege de ouderdom, - vanwege de redelijke mate van gaafheid, - vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de buitenplaatsen 't Zand en La Fôret, - vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg van Hydepark en vanwege de ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530590
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hydepark
Villa Heydepark in 1829
Villa Heydepark in 1829
Locatie Door, Vlag van Nederland Nederland
Gebouwd in 1815
Gebouwd door H.P. Hoff
Gesloopt in eind Tweede Wereldoorlog
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  530590

Hydepark is een landgoed en conferentiecentrum in Doorn. Het conferentiecentrum is eigendom van de Protestantse Kerk in Nederland.

Geschiedenis

In 1815 kocht de koopman H.P. Hoff 50 ha heidegrond tussen de Driebergsestraatweg en de Arnhemse Bovenweg van Domeinen. Hierop bouwde hij het daaropvolgende jaar een villa met neogotische ramen en een rieten dak. Ten noorden van de Arnhemse Bovenweg kocht hij aansluitend nog 61 ha. De grond werd in cultuur gebracht, deels als bouwland deels met bosbouw. Tevens werd er een koetshuis en een tuinmanswoning gebouwd.

Na het overlijden van Hoff in 1839 kocht de Langbroekse burgemeester H. de Vriendt het land. In 1851 werd het gekocht door A. Pit, welke het in 1861 verkocht aan G. Vas Visser. Deze sloopte de oorspronkelijke villa en bouwde een nieuw huis.

Een van de twee portierswoningen

Nadat het in 1880 en 1884 doorverkocht was kwam het leegstaande buitenhuis in 1885 in bezit van Hendrik Maurits Jacobus van Loon een Nederlandse bankier. In opdracht van Van Loon bouwde J.N. Landré een nieuw huis, en doopte het om tot Hydepark. Tuinarchitect Hendrik Copijn kreeg de opdracht het landgoed in te richten. Na twee jaar stond er een huis gebouw in Neorenaissance-stijl, dat in de buurt al gauw bekendstond als 'het paleis'. Het huis was voorzien van alle gemakken van die tijd, zoals stromend water en elektriciteit.

In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw in gebruik genomen door Duitse soldaten. Het huis raakte beschadigd door een Brits bombardement. Kort voor het einde van de oorlog had er een drinkgelag plaats in de kelder. De munitie die daar lag opgeslagen kwam tot ontploffing en verwoestte het huis.

Het landgoed werd in 1951 gekocht door de Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij wilde het gebruiken als onderkomen voor het Theologisch Seminarium. In de laatste fase van hun kerkelijke opleiding zouden hervormde theologiestudenten zich op het park bezinnen op hun toekomstige ambt als predikant. Naast hervormde studenten kwamen er ook veel gereformeerde theologiestudenten voor studieweekenden en conferenties. Ook werd het landgoed gebruikt voor conferenties en de hervormde synodevergaderingen. Anno 2019 is het Theologisch Seminarium als nascholingscentrum een onderdeel van de Protestantse Theologische Universiteit.

Op Hydepark werd ook de Protestantse Kerk in Nederland formeel opgericht. Op vrijdag 30 april 2004 ondertekenden de voorzitters en secretarissen van de drie betrokken kerken de notariële acte.

In februari 2007 werd de dienstwoning op het seminarieterrein gekraakt. Deze stond al meer dan een jaar leeg.[1]

De ommuurde moestuin aan de zuidrand van het complex is na een ingrijpende restauratie in april 2011 heropend.[2]. De moestuin ligt bij terrein van Doornse vestiging van Bartiméus.

Per 1 juli 2014 wordt het conferentiecentrum gesloten. Het gebouw van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw conferentiecentrum. In dat nieuwe centrum krijgt het nabijgelegen Roosevelthuis, dat ook tegen de vlakte gaat, eveneens een plek. Het orgel, de vleugel en een deel van de voorwerpen in de kapel komen in het nieuwe gebouw.[3] Met de oude gebouwen was het onmogelijk om tot een sluitende exploitatie te komen. De gebouwen waren verouderd en het was niet rendabel ze op te knappen. Daarom moet er een nieuw gebouw komen waarin alle functies zijn geïntegreerd. In totaal komen er 81 hotelkamers op 3-sterrenniveau en acht vergaderzalen.[4]

Rijksmonumenten

Rozentuin

Alle rijksmonumenten van Hydepark:

Zie ook


Monumenten in de buurt van Hydepark: Zuidelijke bloemen- of rozentuinmuur in Doorn

Hydepark: Noordelijke moestuinmuur

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 16: Langgerekte 19de-eeuwse bakstenen NOORDELIJKE MOESTUINMUUR die nabij het midden een flauwe knik naar binn..

Hydepark: Oostelijke moestuinmuur

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 17: OOSTELIJKE MOESTUINMUUR opgetrokken in de tweede helft van de19de-eeuw uit rode waalformaat bakstenen met..

Hydepark: Westelijke moestuinmuur

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 18: Rode 19de-eeuwse , waalformaat, hoge bakstenen WESTELIJKE MOESTUINMUUR bestaande uit een deel van 11 op re..

Hydepark: Stookhuisje

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 19: Rood bakstenen STOOKHUISJE uit de tweede helft van de 19de-eeuw, waarvan een deel van de zuid- of voorgeve..

Hydepark: Druivenkas

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 20: Laat 19de-eeuwse DRUIVENKAS op rechthoekig grondplan afgedekt door een zadeldak waarvan de schilden waren ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)