Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hydepark: Noordelijke moestuinmuur in Doorn

Kasteel Buitenplaats

Driebergsestraatweg 34
3941ZX Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht


Beschrijving van Hydepark: Noordelijke moestuinmuur

Omschrijving complexonderdeel 16: Langgerekte 19de-eeuwse bakstenen NOORDELIJKE MOESTUINMUUR die nabij het midden een flauwe knik naar binnen maakt en bij twee poortjes in de muur een lager niveau heeft. De muur is onderdeel van het 19de-eeuwse moestuincomplex, bestaande uit een ommuurde Warme-moestuin, Bloemen- of Rozentuin, Koude-moestuin en Tuinmanshuis. Het perceel is langgerekt ±100m.x40m., aan de noord-, oost- en westzijde voorzien van rode bakstenen muren. De muren verschillen in hoogte. In de muren zijn drie poorten aangebracht. Aan de zuidzijde op de grens met het tuinmanshuiserf is een hek van gesmede staanders met gaas geplaatst. Op het perceel staan vijf verschillende kassen en vier broeibakken. Vanaf de poort in de oostmuur in de lengte van de moestuin, nabij de muren en hekken liepen verharde paden. De moestuin werd gebruikt voor de kweek van groenten, en bijzondere soorten appels en peren. In de kassen; druiven, perziken, vijgen, zaaigoed en palmen. De noordelijke moestuinmuur is opgebouwd uit rode waalformaat bakstenen; half steens metselwerk van verspringende strekken lagen tussen op regelmatige afstand geplaatste pijlers van 1,5x1,5 steens. Bij de vlakken tussen de pijlers is een plint of versnijding van het fundament zichtbaar. In de pijlers zijn 2 en in de vlakken tussen de pijlers 2x2 boven elkaar geplaatste gesmede spalierhaken te zien. Aan een aantal haken hangen rekken met spalierlatten. Voor de muur ligt een bed met een rand van gemetselde verticaal staande bakstenen. Bij de knik verdubbelt de pijler in breedte. In de oostelijke zone van de muur is zichtbaar dat de onderste 12 lagen zijn voorzien van een snijvoeg en dat bij de hoger gelegen delen het voegwerk volplat is. Vanaf oost zijn bij de hogere muurdelen twee type afdekking te zien, 1.: Boven op de muurvlakken en pijlers is een rol gemetseld die aan de moestuinzijde het muurvlak volgt, ook over de pijler. Het resterende deel van top van de pijler wordt afgedekt door specie. Aan de achterzijde kraagt de rol bijna een halve steen over en wordt verstevigd met ankers die de rol boven en opzij omknellen. 2.: Pijlers afgedekt door platen van bepleisterde harde bakstenen met tegen deze platen een rol, iets overkragend aan de moestuinzijde. De top van de rol ligt gelijk met de top van de plaat. De lagere muurdelen, ±10 lagen minder, hebben op de pijlers platen van bepleisterde bakstenen met links en rechts tegen de platen, plat en dwars op de muur gemetselde bakstenen. In de muur bevindt zich een poortje achter de Perzikenkas en ten westen van de Palmenkas. Ter hoogte van deze poortjes is de muur voorzien van robuuste pijlers; zes koppen diep. De houten opgeklampte poortdeuren, aan gesmede hengen en duimen, zijn daardoor meer naar achteren geplaatst. Boven de poortjes en op de dekplaten zijn 2x2 bogen van ijzeren pijp aangebracht. Westelijk van de Perzikenkas is de muur tevens de voorgevel van het Stookhuisje. De muur is ten oosten van het Stookhuisje hoog en westelijk lager. De Palmen- en Zaaikas volgt meer westelijk. De achtergevel van de Palmenkas is tevens onderdeel van de moestuinmuur, die in deze zone voor dat doel is verzwaard, verhoogd en bepleisterd. WAARDERING De NOORDELIJKE MOESTUINMUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang - vanwege de architectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een bakstenen omheining van een 19de-eeuw moestuin-ensemble op een historische buitenplaats, - vanwege de ouderdom, - vanwege de redelijke mate van gaafheid, - vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de buitenplaatsen 't Zand en La Forêt, - vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg van Hydepark en vanwege de ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530577
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hydepark
Villa Heydepark in 1829
Villa Heydepark in 1829
Locatie Door, Vlag van Nederland Nederland
Gebouwd in 1815
Gebouwd door H.P. Hoff
Gesloopt in eind Tweede Wereldoorlog
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  530590

Hydepark is een landgoed en conferentiecentrum in Doorn. Het conferentiecentrum is eigendom van de Protestantse Kerk in Nederland.

Geschiedenis

In 1815 kocht de koopman H.P. Hoff 50 ha heidegrond tussen de Driebergsestraatweg en de Arnhemse Bovenweg van Domeinen. Hierop bouwde hij het daaropvolgende jaar een villa met neogotische ramen en een rieten dak. Ten noorden van de Arnhemse Bovenweg kocht hij aansluitend nog 61 ha. De grond werd in cultuur gebracht, deels als bouwland deels met bosbouw. Tevens werd er een koetshuis en een tuinmanswoning gebouwd.

Na het overlijden van Hoff in 1839 kocht de Langbroekse burgemeester H. de Vriendt het land. In 1851 werd het gekocht door A. Pit, welke het in 1861 verkocht aan G. Vas Visser. Deze sloopte de oorspronkelijke villa en bouwde een nieuw huis.

Een van de twee portierswoningen

Nadat het in 1880 en 1884 doorverkocht was kwam het leegstaande buitenhuis in 1885 in bezit van Hendrik Maurits Jacobus van Loon een Nederlandse bankier. In opdracht van Van Loon bouwde J.N. Landré een nieuw huis, en doopte het om tot Hydepark. Tuinarchitect Hendrik Copijn kreeg de opdracht het landgoed in te richten. Na twee jaar stond er een huis gebouw in Neorenaissance-stijl, dat in de buurt al gauw bekendstond als 'het paleis'. Het huis was voorzien van alle gemakken van die tijd, zoals stromend water en elektriciteit.

In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw in gebruik genomen door Duitse soldaten. Het huis raakte beschadigd door een Brits bombardement. Kort voor het einde van de oorlog had er een drinkgelag plaats in de kelder. De munitie die daar lag opgeslagen kwam tot ontploffing en verwoestte het huis.

Het landgoed werd in 1951 gekocht door de Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij wilde het gebruiken als onderkomen voor het Theologisch Seminarium. In de laatste fase van hun kerkelijke opleiding zouden hervormde theologiestudenten zich op het park bezinnen op hun toekomstige ambt als predikant. Naast hervormde studenten kwamen er ook veel gereformeerde theologiestudenten voor studieweekenden en conferenties. Ook werd het landgoed gebruikt voor conferenties en de hervormde synodevergaderingen. Anno 2019 is het Theologisch Seminarium als nascholingscentrum een onderdeel van de Protestantse Theologische Universiteit.

Op Hydepark werd ook de Protestantse Kerk in Nederland formeel opgericht. Op vrijdag 30 april 2004 ondertekenden de voorzitters en secretarissen van de drie betrokken kerken de notariële acte.

In februari 2007 werd de dienstwoning op het seminarieterrein gekraakt. Deze stond al meer dan een jaar leeg.[1]

De ommuurde moestuin aan de zuidrand van het complex is na een ingrijpende restauratie in april 2011 heropend.[2]. De moestuin ligt bij terrein van Doornse vestiging van Bartiméus.

Per 1 juli 2014 wordt het conferentiecentrum gesloten. Het gebouw van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw conferentiecentrum. In dat nieuwe centrum krijgt het nabijgelegen Roosevelthuis, dat ook tegen de vlakte gaat, eveneens een plek. Het orgel, de vleugel en een deel van de voorwerpen in de kapel komen in het nieuwe gebouw.[3] Met de oude gebouwen was het onmogelijk om tot een sluitende exploitatie te komen. De gebouwen waren verouderd en het was niet rendabel ze op te knappen. Daarom moet er een nieuw gebouw komen waarin alle functies zijn geïntegreerd. In totaal komen er 81 hotelkamers op 3-sterrenniveau en acht vergaderzalen.[4]

Rijksmonumenten

Rozentuin

Alle rijksmonumenten van Hydepark:

Zie ook


Monumenten in de buurt van Hydepark: Noordelijke moestuinmuur in Doorn

Hydepark: Oostelijke moestuinmuur

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 17: OOSTELIJKE MOESTUINMUUR opgetrokken in de tweede helft van de19de-eeuw uit rode waalformaat bakstenen met..

Hydepark: Westelijke moestuinmuur

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 18: Rode 19de-eeuwse , waalformaat, hoge bakstenen WESTELIJKE MOESTUINMUUR bestaande uit een deel van 11 op re..

Hydepark: Stookhuisje

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 19: Rood bakstenen STOOKHUISJE uit de tweede helft van de 19de-eeuw, waarvan een deel van de zuid- of voorgeve..

Hydepark: Druivenkas

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 20: Laat 19de-eeuwse DRUIVENKAS op rechthoekig grondplan afgedekt door een zadeldak waarvan de schilden waren ..

Hydepark: Historische tuin- en parkaanleg

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 1 De huidige HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG HYDEPARK in late landschapsstijl met geometrische tuinelementen..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)