Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hydepark: Portierswoning in Doorn

Woonhuis

Driebergsestraatweg 52
3941ZX Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht

Architect: J.N. Landré


Beschrijving van Hydepark: Portierswoning

Omschrijving complexonderdeel 6: Een enigszins overhoeks aan de inrit geplaatste vrijstaande 19de-eeuw PORTIERSWONING in Franse neorenaissancestijl naar ontwerp van J.N. Landré. Het huis heeft een samengestelde plattegrond en anderhalve bouwlaag, onder een met leien in maasdekking gedekt uitzwenkend schilddak. De achtergevel wordt gevormd door een bouwvolume van een bouwlaag met balkon. Het balkon heeft een natuurstenen borstwering. De uitkragende dakgoot rust op klossen met snijwerk die zich voorzetten als profilering in de daaronder liggende fries. Op de nok van het dak is een klokkenstoel geplaatst. De nok van de smallere aanbouw rechts, is met een crêtes versierd. De bakstenen gevels zijn met natuurstenen speklagen, cordonbanden, hoeklisenen en vensteromlijstingen gedecoreerd. De voorgevel aan de zijde van de oprijlaan heeft een in het midden geplaatste driezijdige natuurstenen erker, waarboven een balkon met een natuurstenen borstwering is geplaatst. In het dakschild is een dakkapel geplaatst, waarin een dubbele deur toegang geeft tot het balkon. De dakerker wordt door een getoogd fronton bekroond. Rechts van de erker bevindt zich een met houten panelen dichtgezette veranda op natuurstenen plint. Het interieur heeft met uitzondering van de schouw in de woonkamer geen elementen die voor bescherming in aanmerking komen. WAARDERING 19de-eeuwse PORTIERSWONING van de buitenplaats Hydepark is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang; - vanwege de ouderdom, - vanwege architectuurhistorische waarden - als gaaf voorbeeld van een bouwstijl en bouwtype, - vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de buitenplaats, - vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg, - als onderdeel van het ensemble Hydepark. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530567
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hydepark
Villa Heydepark in 1829
Villa Heydepark in 1829
Locatie Door, Vlag van Nederland Nederland
Gebouwd in 1815
Gebouwd door H.P. Hoff
Gesloopt in eind Tweede Wereldoorlog
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  530590

Hydepark is een landgoed en conferentiecentrum in Doorn. Het conferentiecentrum is eigendom van de Protestantse Kerk in Nederland.

Geschiedenis

In 1815 kocht de koopman H.P. Hoff 50 ha heidegrond tussen de Driebergsestraatweg en de Arnhemse Bovenweg van Domeinen. Hierop bouwde hij het daaropvolgende jaar een villa met neogotische ramen en een rieten dak. Ten noorden van de Arnhemse Bovenweg kocht hij aansluitend nog 61 ha. De grond werd in cultuur gebracht, deels als bouwland deels met bosbouw. Tevens werd er een koetshuis en een tuinmanswoning gebouwd.

Na het overlijden van Hoff in 1839 kocht de Langbroekse burgemeester H. de Vriendt het land. In 1851 werd het gekocht door A. Pit, welke het in 1861 verkocht aan G. Vas Visser. Deze sloopte de oorspronkelijke villa en bouwde een nieuw huis.

Een van de twee portierswoningen

Nadat het in 1880 en 1884 doorverkocht was kwam het leegstaande buitenhuis in 1885 in bezit van Hendrik Maurits Jacobus van Loon een Nederlandse bankier. In opdracht van Van Loon bouwde J.N. Landré een nieuw huis, en doopte het om tot Hydepark. Tuinarchitect Hendrik Copijn kreeg de opdracht het landgoed in te richten. Na twee jaar stond er een huis gebouw in Neorenaissance-stijl, dat in de buurt al gauw bekendstond als 'het paleis'. Het huis was voorzien van alle gemakken van die tijd, zoals stromend water en elektriciteit.

In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw in gebruik genomen door Duitse soldaten. Het huis raakte beschadigd door een Brits bombardement. Kort voor het einde van de oorlog had er een drinkgelag plaats in de kelder. De munitie die daar lag opgeslagen kwam tot ontploffing en verwoestte het huis.

Het landgoed werd in 1951 gekocht door de Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij wilde het gebruiken als onderkomen voor het Theologisch Seminarium. In de laatste fase van hun kerkelijke opleiding zouden hervormde theologiestudenten zich op het park bezinnen op hun toekomstige ambt als predikant. Naast hervormde studenten kwamen er ook veel gereformeerde theologiestudenten voor studieweekenden en conferenties. Ook werd het landgoed gebruikt voor conferenties en de hervormde synodevergaderingen. Momenteel is het Theologisch Seminarium als nascholingscentrum een onderdeel van de Protestantse Theologische Universiteit.

Op Hydepark werd ook de Protestantse Kerk in Nederland formeel opgericht. Op vrijdag 30 april 2004 ondertekenden de voorzitters en secretarissen van de drie betrokken kerken de notariële acte.

In februari 2007 werd de dienstwoning op het seminarieterrein gekraakt. Deze stond al meer dan een jaar leeg.[1]

De ommuurde moestuin aan de zuidrand van het complex is na een ingrijpende restauratie in april 2011 heropend.[2]. De moestuin ligt bij terrein van Doornse vestiging van Bartiméus.

Per 1 juli 2014 wordt het conferentiecentrum gesloten. Het gebouw van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw conferentiecentrum. In dat nieuwe centrum krijgt het nabijgelegen Roosevelthuis, dat ook tegen de vlakte gaat, eveneens een plek. Het orgel, de vleugel en een deel van de voorwerpen in de kapel komen in het nieuwe gebouw.[3] Met de oude gebouwen was het onmogelijk om tot een sluitende exploitatie te komen. De gebouwen waren verouderd en het was niet rendabel ze op te knappen. Daarom moet er een nieuw gebouw komen waarin alle functies zijn geïntegreerd. In totaal komen er 81 hotelkamers op 3-sterrenniveau en acht vergaderzalen.[4]

Rijksmonumenten

Rozentuin

Alle rijksmonumenten van Hydepark:

Zie ook


Monumenten in de buurt van Hydepark: Portierswoning in Doorn

woonhuis

Driebergsestraatweg 52
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
PORTIERSWONING. Paviljoenachtig neo-renaissance gebouwtje van met veel natuursteenwerk doorspekte baksteen, het dak bekroond door een klokke..

Villa

Hoofdstraat 268
Driebergen Rijsenburg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Inleiding Langs de gemeentegrens van Driebergen-Doorn is in 1932-1933 een villa gebouwd naar ontwerp van (tuin)architect J.P. Fokker. De op..

Hydepark: IJskelder

Hydeparklaan 10
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 10: In een kunstmatig opgeworpen heuvel geconstrueerde IJSKELDER uit 1887 in het westelijk deel van het park...

tuin park landgoed

Hydeparklaan 10
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
V.M. ORANJERIE. Langgerekt gebouw met door koepeldaken bekroond hoek- en middenpaviljoens waarvan het laatste fungerend als open achthoekige..

Hydepark: Orangerie

Hydeparklaan 10
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 9: Een aan de Hydeparklaan gelegen 19de-eeuwse ORANJERIE in eclectische stijl met Lodewijk XIV invloeden, van..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)