Meer dan 63.000 rijksmonumenten


St. Jozef in Kaatsheuvel

Kerkelijk Gebouw

Wilhelminaplein 2
5171KX Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand)
Noord Brabant


Beschrijving van St. Jozef

Inleiding De PAROCHIEKERK, die in 1936 is gebouwd naar ontwerp (1935) van architect C.H. de Bever in traditionalistische stijl, ligt aan de oostzijde van het Wilhelminaplein en is met het koor op het oosten gericht. Voorgevel en pastorie omsluiten het voorplein aan twee zijden. Aan de noord- en oostzijde wordt de kerk omringd door het kerkhof, aan de zuidzijde door de pastorietuin. Deze parochiekerk, die is gewijd aan Sint Jozef, is op 29 juni 1936 ingewijd en op 9 januari 2005 onttrokken aan de eredienst. Daarbij zijn elementen uit het interieur verwijderd, te weten de dubbele rijen kerkbanken in schip en transept, kruiswegstaties die voorheen waren aangebracht in de zijbeuken en het orgel van de fa. Adema-Schreurs uit 1962(verkocht aan de RK Parochie HH. Martelaren van Gorcum in De Lier). Omschrijving De T-vormige basiliek met voorhal is opgetrokken uit machinaal vervaardigde imitatiehandvormbaksteen met natuurstenen sierdelen. Het langsschip bestaat uit zeven traveeën. Het koor wordt afgesloten door een halfronde absis. De noordelijke transeptarm telt twee traveeën en de zuidelijke slechts één. Aan de laatste is de sacristie onder zadeldak aangebouwd. De tuitgevel van de kerk is bekroond met een natuursteen kruis en voorzien van een rondvenster ter hoogte van de orgeltribune. Deze gevel wordt geflankeerd door een klokkentoren aan de zuid- en een doopkapel aan de noordzijde, en wordt voorafgegaan door een voorhal onder lessenaardak. Dit dak is evenals alle andere daken van het kerkgebouw gedekt met romaanse pannen. Het voorportaal wordt gedragen door segmentbogen op natuurstenen pijlers en aanzetstenen (tufsteen). De eenvoudige vierkante klokkentoren is ongeleed en vier bouwlagen hoog onder zadeldak. In de vierde bouwlaag is aan alle vier de zijden een tweetal rondbogige galmopeningen aangebracht. De vierkante doopkapel met afgeschuinde hoeken is aan de west- en oostgevel voorzien van een tweedelig boogvenster. In de noordgevel zijn twee enkelvoudige rondboogvensters geplaatst. De vensters van de kapel zijn evenals alle andere vensters in het kerkgebouw, voorzien van glas-in-lood. Onder de daklijst bevindt zich een rondboogfries. De achthoekige spits is gedekt met ruberoïdleien. Het middenschip onder zadeldak heeft driedelige rondboogvensters in de lichtbeuk. In de zijbeuken onder lessenaardak zijn tweeledige rondboogvensters aangebracht. Het koor heeft een verhoogd zadeldak en in de beide zijgevels driedelige rondboogvensters, waarvan de onderdorpels de dakranden van de zadeldaken van de transeptarmen volgen. De scheidingsmuur tussen koor en middenschip kent aan de noordzijde een klokkengevel. De tuitgevels van beide transeptarmen zijn voorzien van een rondvenster. De halfronde apsis onder zeshoekig tentdak is voorzien van een viertal glas-in-loodramen (gebrandschilderde ramen van Lode Sengers). Onder de daklijst van de apsis bevindt zich eveneens een rondboogfries. Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. De open kap wordt gedragen door houten spanten van Oregon Pine, die op hun beurt rusten op natuurstenen kraagstenen in de zijwanden. De vloeren zijn belegd met keramische tegels. De vloer van het priesterkoor is verhoogd. De midden- en zijbeuken worden van elkaar gescheiden door een zestal segmentbogen met natuurstenen aanzetstenen. Het priesterkoor wordt door rondbogen gescheiden van het middenschip en de transeptarmen. De zuidelijke zijbeuk heeft een tweetal uitgebouwde nissen voor de biechtstoelen. Boven de triomfboog is een natuurstenen beeld van Sint Jozef en Christuskind geplaatst. In de zuidelijke transeptarm is een Maria-altaar geplaatst. Muurschildering van Maria met Kind van Lode Sengers. Aan de westzijde bevindt zich een voorportaal met daarboven een orgelbalkon (de orgelpijpen lieten voorheen optimaal zicht op het rondvenster van de voorgevel). Centraal bevindt zich een getoogde dubbele toegang. Links en rechts daarvan twee rondbogen. Waardering Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de katholieke geloofsbeleving in het interbellum. Het is van architectonisch belang vanwege de harmonische vormgeving. Het heeft architectuurhistorische betekenis als representant van het traditionalisme (Delftse school). Het is een representatief voorbeeld van het werk van de architect. Het object is behoudens enkele onderdelen van de inrichting (orgel banken, kruiswegstaties) gaaf en volledig bewaard gebleven. Het object is zeldzaam als voorbeeld van het type T-vormige basiliek met verhoogd koor in traditionalistische stijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530274
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van St. Jozef in Kaatsheuvel

St. Jozefkerk

Wilhelminaplein 3
Kaatsheuvel (Gemeente Loon op Zand)
Inleiding De eenvoudige PASTORIE met GARAGE die in 1936 is gebouwd naar ontwerp van architect H. C. de Bever ligt onder een haakse hoek op ..

Molen "De Couwenbergh" met pakhuis. De als bergmolen uitgevoerde ronde stenen molen. De molen is in 1950 als gevolg van in 1944 opgelopen oorlogsschad ..

Vaartstraat 104
Kaatsheuvel (Gemeente Loon op Zand)
Inleiding MOLEN MET PAKHUIS. De als bergmolen uitgevoerde ronde stenen molen is in 1849 gebouwd als koren- en schorsmolen. De belt is in d..

Pastorie in neogotische stijl

Hoofdstraat 34
Kaatsheuvel (Gemeente Loon op Zand)
Inleiding De PASTORIE werd gebouwd in 1901 naar ontwerp van architect C.F. van Hoof in neogotische stijl. De aankleding van het interieur w..

Grafmonument op kerkhof

Hoofdstraat 34
Kaatsheuvel (Gemeente Loon op Zand)
Inleiding Op het kerkhof, aangelegd in 1837, bevindt zich in de middenas tegenover de Calvarieberg een neogotisch GRAFMONUMENT, bestemd voo..

Beeld van een Engelbewaarder

Hoofdstraat 34
Kaatsheuvel (Gemeente Loon op Zand)
Inleiding Het BEELD van een Engelbewaarder dateert uit ca. 1890 en staat op het in 1837 aangelegde kerkhof, op het gedeelte waar zich de ki..

Kaart & Routeplanner