Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Hubertus: historische tuin- en parkaanleg in Otterlo

Tuin Park Landgoed

Apeldoornseweg by 258
6730AA Otterlo (gemeente Ede)
Gelderland

Bouwjaar: 1915-1920
Architect: H.P. Berlage


Beschrijving van Sint Hubertus: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving Historische TUIN- EN PARKAANLEG als onderdeel van de buitenplaats 'Sint Hubertus' naar ontwerp van H.P. Berlage gerealiseerd in de periode 1915-1920. De tuinaanleg is te onderscheiden in de formele, symmetrische aanleg direct rondom het huis en een meer landschappelijke aanleg rondom de speciaal gegraven vijver. De formele tuinaanleg aan weerszijden van het huis sluit aan bij de symmetrische opzet van de architectuur van het huis, de paviljoens en de keermuur. De oudste foto's laten een rechthoekig padenverloop zien en gesproken wordt van een invulling met rozen. Na de Tweede Wereldoorlog gaf Mien Ruys beplantingsadviezen, onder andere voor de Meditatietuin ten zuidoosten van het jachthuis, waar het beeld De Raadsman van Mendes da Costa staat opgesteld. In tegenstelling tot het formele symmetrische karakter van de tuinaanleg aan weerszijden van het huis kenmerkt de tuinaanleg zich buiten de directe omgeving van het huis door een landschappelijke aanleg bestaande uit een open vlakte aan de zuidzijde van het huis waarvan het aanzicht sterk wordt bepaald door de landschappelijk gegraven vijver. De vijver is langgerekt en strekt zich uit naar het zuiden en zuidwesten. De vijver had mede tot doel het gebouw erin te laten spiegelen. Het gedeelte aan de noordzijde van het huis kent een dichte begroeiing bestaande uit bomen waartussen de gebogen lanen. De omstreeks 1930 naar ontwerp van Henry van de Velde rechtgetrokken lanen leiden naar de toegangshekken van het huis. Voor de beplanting rondom de vijver werd gebruik gemaakt van een afwisselende beplanting van blauwe of zilverachtige coniferen met lichte en donkergroene naalden, mede op advies van Th. C. Oudemans, eigenaar van het landgoed Schovenhorst tussen Putten en Garderen. Waardering Historische TUIN- EN PARKAANLEG als onderdeel van de buitenplaats 'Sint Hubertus' is van algemeen belang: - wegens de gaafheid, - wegens de plaats in de Nederlandse tuingeschiedenis, - wegens de plaats in het oeuvre van Berlage, - wegens de kwaliteit van het ontwerp - als onderdeel van het totaalconcept en de relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats - wegens de symmetrische opzet van de tuinen rondom het huis en het landschappelijke karakter van het daarom gelegen park (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530193
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint Hubertus: historische tuin- en parkaanleg in Otterlo

Sint Hubertus: bakstenen toegangstrap

Apeldoornseweg by 258
Otterlo (Gemeente Ede)
Omschrijving Bakstenen TOEGANGSTRAP met keermuur. Voor het pomphuisje ligt een pad waarin een TOEGANGSTRAP van vier treden die tussen geme..

Ruïne van de toren en de grondslagen van een kerkje op de begraafplaats Eik en Duinen

Laan van Eik en Duinen 38
's Gravenhage
Op de begraafplaats Eik en Duinen de ruine van de toren en de grondslagen van een 15e eeuws kerkje - van algemeen belang wegens oudheidkundi..

Vrijstaande voormalige tuinderswoning in Art Nouveau

Oude Haagweg 725
's Gravenhage
Inleiding Vrijstaande voormalige tuinderswoning uit 1907, gebouwd in opdracht van tuinder E. Flinterman naar ontwerp van aannemer J. van R..

Herenhuis

Laan van Meerdervoort 237
's Gravenhage
Herenhuis uit het begin van de 20e eeuw, waarvan de gevel met name in de decoratieve behandeling van het balcon met consoles Art-Nouveau-vor..

Merkwaardig en goed voorbeeld van woonhuisbouw in art-nouveau stijl

Laan van Meerdervoort 235
's Gravenhage
Merkwaardig en goed voorbeeld van woonhuisbouw in art-nouveau stijl uit het begin van de 20e eeuw.

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)