Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Quarantaine-Inrichting: Zusterhuis in Rotterdam

Gebouw

Quarantaineweg 1
3089KP Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1930 - 1933


Beschrijving van Quarantaine-Inrichting: Zusterhuis

Omschrijving complexonderdeel D Inleiding Voormalig ZUSTERHUIS deel uitmakend van het uit 1930-1933 daterende complex Quarantaine-inrichting in zakelijk-expressionistische trant en gesitueerd aan de noordelijke rand van het terrein, oostelijk van de opzichterswoning. Omschrijving ZUSTERHUIS. Op een onregelmatige plattegrond van twee haaks op elkaar gesitueerde vleugels opgetrokken gebouw van een bouwlaag en een kapverdieping onder een met rode pannen bedekt overkragend schilddak, dat boven de middenrisaliet hoger is opgetrokken en is voorzien van een hoog opgemetselde schoorsteen. De hoofdingang bevindt zich in de oostgevel onder een betonnen luifel in het midden van de loggia van het risalerende volume. De ingang wordt in de loggia geflankeerd door drie smalle hoge vensters. Aan weerszijden van de loggia in de middenrisaliet twee hoge en bredere vensters met roedenverdeling. In de hoger opgetrokken kap van dit risalerende deel is een lage vensterstrook van vier drieruitsventers aangebracht. Rechts van de risaliet bevinden zich drie hoge en brede vensters met roedenverdeling en links twee kleine, smalle vensters. Helemaal rechts een uitspringend bouwvolume van de haaks op het hoofdvolume gesitueerde vleugel met de lange zijde geori├źnteerd op het zuiden. De oostgevel heeft in het midden van het risalerende bouwdeel vier hoge vensters met roedenverdeling geflankeerd door twee hoge vensters. Voor het overige is de oostgevel identiek aan de westgevel met een spiegelbeeldige opzet. De noordgevel heeft in het midden een risalerend volume met een lagere kap. Hier vijf hoge vensters met roedenverdeling. De terugliggende geveldelen aan weerszijden hiervan zijn blind uitgevoerd. De dwarsvleugel heeft een rechthoekig plattegrond en telt eveneens een bouwlaag en een (lagere) kapverdieping. De zuidgevel heeft een symmetrische geleding met in het midden drie paar hoge vensters met roedenverdeling met aan weerszijden hiervan een smal en een hoog venster conform de overige vensters. De noordgevel heeft aan weerszijden van het hoofdvolume vier lagere vensters met roedenverdeling en in de uiteinden een hoger venster conform de overige vensters. In het interieur is onder andere de aanwezigheid van een grote (recreatie)zaal in het hoofdvolume kenmerkend. Waardering Voormalig ZUSTERHUIS als beeldbepalend en historisch-functioneel onderdeel van het in 1930-1933 gebouwde complex Quarantaine-inrichting, van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsook vanwege de ensemble- en situationele waarde in relatie tot de omringende complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 530108
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Quarantaine-Inrichting: Zusterhuis in Rotterdam

Quarantaine-Inrichting: Voormalige beambtewoning

Quarantaineweg 1
Rotterdam
Omschrijving complexonderdeel B Inleiding Voormalige BEAMBTEWONING, oorspronkelijk met kantoor en artsenvertrek, deel uitmakend van he..

Quarantaine-Inrichting: Keukengebouw

Quarantaineweg 1
Rotterdam
Omschrijving complexonderdeel C Inleiding Voormalig KEUKENGEBOUW, deel uitmakend van het uit 1930-1933 daterende complex Quarantaine-i..

Quarantaine-Inrichting: Isoleerbarak

Quarantaineweg 1
Rotterdam
Omschrijving complexonderdeel E Inleiding ISOLEERBARAK voor de geïsoleerde behandeling van besmettelijke zieken, deel uitmakend van h..

Quarantaine-Inrichting: Lijkenhuis

Quarantaineweg 1
Rotterdam
Omschrijving complexonderdeel G Inleiding Voormalig LIJKENHUIS, deel uitmakend van het uit 1930-1933 daterende complex Quarantaine-inr..

Quarantaine-Inrichting: Portiersloge

Quarantaineweg 1
Rotterdam
Omschrijving complexonderdeel H Inleiding Voormalige PORTIERSLOGE, deel uitmakend van het uit 1930-1933 daterende complex Quarantaine-..

Kaart & Routeplanner

Route naar Quarantaine-Inrichting: Zusterhuis in Rotterdam

Foto's (1)