Meer dan 63.000 rijksmonumenten


kasteel buitenplaats in Afferden L

Kasteel Buitenplaats

Bleijenbeek 10
5851EE Afferden L (gemeente Bergen)
Limburg


Beschrijving van kasteel buitenplaats

Omschrijving KASTEELRESTANT behorend tot het complex historische buitenplaats Bleijenbeek. Het kasteel, dat voor de verwoesting in 1945 gold als een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een riddermatig huis uit de tweede kwart van de 17de eeuw met een middeleeuwse kern, is thans een bouwval bestaande uit een kelder en delen van opgaand muurwerk uit verschillende perioden. Het kasteel werd gevormd door vier vleugels rondom een kleine binnenplaats. Deze grondvorm is nog duidelijk herkenbaar: een forse achtervleugel op het noorden met haaks daarop twee smallere zijvleugels en op het zuiden de tussen de zijvleugels gevatte voorgevel met een centrale ingangspartij. Van de noord- en oostvleugel zijn grote delen muurwerk bewaard gebleven, evenals de uit het einde van de 17de eeuw daterende arcadegalerij met kruisgewelven, die rusten op bakstenen pijlers, en delen van de traptoren die zich op de binnenplaats in het midden tegen de achtervleugel bevinden. Het muurwerk bestaat voornamelijk uit baksteen, alleen voor de fronten van de doorgangen en de vensterdorpels is natuursteen toegepast. In de noordvleugel bevindt zich de gaaf bewaarde 15de-eeuwse kelder (onder de grote zaal) voorzien van op gordelbogen rustende tongewelven, tegelvloeren en wijnrekken. Het opgaand muurwerk van de zaal heeft een muurdikte van 1,8 meter aan de noord- en westzijde en een zuidgevel van 1 meter dikte. In de zuidwesthoek van de zaal ligt een waterput. De noordoosthoek bevat de resten van een vermoedelijk laat 14de-eeuwse woontoren; in de zuidwand ervan een kaarsnis. In de voorgevel is de 17de-eeuwse hoofdingang nog aanwezig, gevormd door een opening gevat in een hardstenen omlijsting van blokwerk en bekroond door een fronton met in het timpaan het wapen van het geslacht Schenck van Nydeggen. Waardering Kasteelrestant (Bleijenbeek) van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de archeologische en bouwhistorische waarde; - vanwege de cultuurhistorische betekenis als restant van een van oorsprong verdedigbare middeleeuwse burcht, die in latere tijden werd voorzien van tuinaanleg en lanenstelsels; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de aanleg van grachten, lanen en tuinen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529986
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van kasteel buitenplaats in Afferden L

tuin park landgoed

Bleijenbeek 10
Afferden L (Gemeente Bergen)
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot het complex historische buitenplaats Bleijenbeek. De gaaf bewaarde 17de-eeuwse ..

Wegkruis bij Bleyenbeek

Bleyenbeek
Afferden (Gemeente Bergen)
Wegkruis bij Bleyenbeek, trant XVII.

Nooit Gedacht

Rimpelt 20
Afferden L (Gemeente Bergen)
Beltkorenmolen "Nooit Gedacht" op de weg naar Bleyenbeek, 1883, in 1958 herbouwd.

St. Antoniuskapel

Nr 26
Heukelom (Gemeente Bergen)
St. Antoniuskapel. Rechthoekig zaalkerkje met hoeksteunberen, rondboogvensters en een ingebouwde westtoren, XVII -doch sterk verbouwd in 185..

Mariakapel

Kapelstraat 5
Afferden L (Gemeente Bergen)
Inleiding Neo-romaanse Mariakapel, 1904. Gesitueerd binnen de bebouwde kom van Afferden, nabij de toegangspoort van de rooms-katholieke beg..

Kaart & Routeplanner

Route naar kasteel buitenplaats in Afferden L