Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Mheer: historische tuin- en parkaanleg in Mheer

Tuin Park Landgoed

Dorpsstraat 6
6261NJ Mheer (gemeente Eijsden Margraten)
Limburg

Bouwjaar: 1920


Beschrijving van Mheer: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 4: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. De parkaanleg bij kasteel Mheer is relatief laat tot stand gekomen en is een vervolg op de 19de-eeuwse bouwactiviteiten van de familie de Loë, zoals in de complexomschrijving beschreven. De aanleg bevindt zich aan de noord-, west en zuidzijde van het kasteel en de bouwhoeve. De formele aanleg direct aansluitend op de noordgevel is hedendaags (XXd). Echter ook door L. Springer werd hier rond 1920 een geometrische tuin ontworpen, waaraan deze met zijn langgerekte vorm herinnert. Ook de besloten tuin direct aansluitend aan de westgevel heeft een meer recent 20ste-eeuws karakter. De historische aanleg bestaat in grote lijnen uit twee delen gescheiden door de lange rechte laan in westelijke richting. Ten noordwesten van deze laan bevindt zich het meer gedifferentieerde landschappelijke deel van de aanleg met rondgaande paden, boomgroepen en solitairen. Ten zuiden van de laan is sprake van een groot open glooiend bouw- en weiland waarin verspreid enkele boomgroepen. Deze moeten oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van een stelsel van zichtassen met begeleidende beplanting. De laan zelf is recent (XXd) beplant met twee rijen linden. De plek waar de laan de westelijke dwarslaan kruist, wordt gemarkeerd door een hek en vier kastanjebomen. De landschappelijke aanleg in het noordwestelijke deel is nog herkenbaar aan de afwisseling van enkele open ruimten, omzoomd door boomgroepen waarin paden, verder solitairen en beplantingsstroken. Onderdelen hiervan zijn terug te voeren op de verschillende ontwerpen o.a. van Custodis en Fuchs. De vrij grote verscheidenheid aan oude solitaire bomen is thans door latere begroeiing minder duidelijk. De meest in het oogspringende boom hier is letterlijk en figuurlijk de Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), die met zijn stamomvang van 6.20m. vermoedelijk de grootste van Nederland is. Een deel van de paden is thans niet meer herkenbaar, waardoor een echte rondwandeling niet mogelijk is. Een belangrijk element in de verschillende ontwerpen zijn de zichtassen vanuit het huis in noordwestelijke richting. Deze zijn nog wel herkenbaar maar door latere aanplanting deels verstoord. Waardering De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG van het kasteel Mheer is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang als voorbeeld van een betrekkelijk bescheiden landschappelijke aanleg waarbij optimaal gebruik gemaakt is van de natuurlijke gegevenheid van het landschap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529941
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Mheer: historische tuin- en parkaanleg in Mheer

Mheer: twee ijzeren hekken

Dorpsstraat 6
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 5: TWEE IJZEREN HEKKEN. Binnen de historische parkaanleg van kasteel Mheer bevinden zich twee 19de-eeuwse ijzeren h..

Mheer: bouwhoeve en voorplein

Dorpsstraat 4
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 2: BOUWHOEVE en VOORPLEIN. Bouwhoeve bij kasteel Mheer, gelegen langs de oost-, west-, en zuidzijde van het voorplei..

Mheer: twee toegangsbruggen

Dorpsstraat 6
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 3: TWEE TOEGANGSBRUGGEN. Twee natuurstenen TOEGANGSBRUGGEN bij Kasteel Mheer. Eén gelegen over een droge gracht (ee..

Mheer: hoofdhuis

Dorpsstraat 6
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDHUIS. HOOFDHUIS van het kasteel Mheer, gebouwd in een carré vorm om een binnenplaats. Het kasteel wordt omg..

Vakwerkhuis

Dorpsstraat 16
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Vakwerkhuis, XIX A, naar voren vergroot in baksteen.

Kaart & Routeplanner