Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Mheer: hoofdhuis in Mheer

Kasteel Buitenplaats

Dorpsstraat 6
6261NJ Mheer (gemeente Eijsden Margraten)
Limburg

Bouwjaar: 14e-20e eeuw en later


Beschrijving van Mheer: hoofdhuis

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDHUIS. HOOFDHUIS van het kasteel Mheer, gebouwd in een carré vorm om een binnenplaats. Het kasteel wordt omgeven door een droge gracht met aan de zuidzijde de toegangsbrug. De vier vleugels zijn in verschillende bouwperioden tot stand gekomen. Het oudste deel van het kasteel is de zuidoostelijke buitenhoek met de grote ronde toren. Tot vermoedelijk het 14de-eeuwse stenen huis behoren de kelder en de begane grond van de westvleugel. Vervolgens kwam de noordvleugel tot stand en weer later de oostvleugel, die met de grote ronde toren werd verbonden. De zuidvleugel dateert uit de 17de eeuw. De totale aanblik van het kasteel is pittoresk te noemen met verschillende (arkel)torens, erkers, trapgevels en daken. Het kasteel heeft een onderverdieping/kelder met daarboven veelal twee bouwlagen met kap. Op enkele punten is er slechts één bouwlaag. Door sterke hoogte verschillen ter plaatse kunnen in principe gelijke bouwlagen sterk in hoogte ten opzichte van elkaar verschillen. De oudste gedeelten van het kasteel zijn opgetrokken in diverse soorten natuursteen, in de westelijke vleugel bijv. breuksteen aan de veldzijde en mergel aan de binnenplaats. Daarna is veelal baksteen met natuursteen als decoratief/constructief element toegepast als bijv. speklagen, hoeklisenen en rondom vensters. De daken zijn met leien gedekt. De als voorgevel fungerende zuidgevel heeft een onregelmatige asymmetrische indeling. Links een met een topgevel uitgebouwde dakpartij en rechts daarvan de toegang die uitgevoerd is als een enigszins vooruitspringende erkerpartij, waarin een poort en eindigend in een torenvorm. De oost- en de noordgevel vertonen een vrij regelmatige indeling met resp. zes en acht vensterassen. De westgevel is weer onregelmatiger met een lager deel met trapgevel en erker op de zuidwest hoek en een hoger deel daarnaast met een trapgevel met arkeltoren. De binnenplaats is t.g.v. het hoogte verschil ter plaatse terrasvormig aangelegd. Hier worden o.a. een halfopen galerij en een traptoren aangetroffen alsmede een statietrapachtige toegang tot de noordvleugel. Het inwendige van het gebouw weerspiegelt de bouwgeschiedenis van deels uitgevoerde verbouw- en verfraaiingsplannen. Zeer oude delen zoals de grote zaal in de westvleugel en nieuwere delen zoals de door prof. Buchkremer ontworpen bibliotheek. In het interieur voorts schouwen uit diverse perioden. Waardering Het HOOFDHUIS is in cultuurhistorisch opzicht van belang: - vanwege zijn ouderdom en de daarmee samenhangende bouwhistorische ontwikkeling; - vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met het voorplein en de bouwhoeve; - vanwege zijn karakteristieke en pittoreske voorkomen met bouwdelen vanaf de 14de tot en met de 20ste eeuw; - vanwege het interieur met daarin voorkomende onderdelen en afwerkingen uit vrijwel de gehele periode van de bouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529938
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Mheer, hoofdhuis

Kasteel Mheer is gelegen aan de Dorpsstraat in de kern van het gelijknamige dorp Mheer, onderdeel van de Nederlands Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Het kasteel bevindt zich direct achter de Sint-Lambertuskerk in het dorp en langs de kerk voert een oprijlaan naar het kasteel.

Het kasteel is een rijksmonument.

Beschrijving van het kasteel

Luchtfoto ca. 1920-1940 (NIMH)
Kasteelhoeve uit begin 17e eeuw

Het kasteelcomplex bestaat uit een viervleugelig slot en een U-vormige nederhof. De vier vleugels van het slot liggen om een kleine binnenhof die bereikbaar is via een loopbrug over een droge gracht en die leidt naar een toegangspoort in de zuidelijke vleugel. De westvleugel, waarin een zaal is opgenomen, is het oudst en stamt uit het begin van de 14e eeuw. De noordvleugel werd aan het eind van de 14e eeuw gebouwd, terwijl de oostvleugel met de forse ronde toren in de 15e eeuw werd aangebouwd. Die ronde toren staat echter op fundamenten die veel ouder zijn, waarschijnlijk uit de late 11e eeuw. Ten slotte de afsluitende zuidvleugel, met aan de binnenzijde een arcade op hardstenen zuilen, die rond 1570 verrees. Het interieur van het kasteel bevat een schoorsteen uit 1514 waarop enkele wapenschilden aanwezig zijn en verder nog een schoorsteen uit 1667.

De nederhof heeft aan de oostzijde een poortpaviljoen 1612 met daarin een hardstenen toegangspoort die wordt bereikt via een brug gelegen over een, eveneens, droge gracht. Kasteel Mheer is het enige kasteel in Nederlands Limburg met een hardstenen mezekouw of pekneus.[1] Deze bevindt zich boven de ingangspoort van de voorburcht. De poort is voorzien van het alliantiewapen van Winand van Imstenraedt en Mechteld van de Bongart, die de kasteelhoeve tussen 1612 en 1623 (dus tijdens het Twaalfjarig Bestand) lieten bouwen. De kasteelhoeve heeft in de zuidoosthoek een ronde toren uit 1619.

Aan de noordzijde van het kasteel bevindt zich een kasteelpark, in 1852 ontworpen door de Belgische landschapsarchitect Jean Gindras[2] en aangelegd door P. Custodis, in opdracht van de toenmalige eigenaar van het kasteel, Otto Napoleon de Loë.[3]

Geschiedenis en bewoners

Het huidige kasteel is gelegen tussen de oude wegen van ’s-Gravenvoeren naar Gulpen (via resp. Libeek en Terlinden) en is vermoedelijk ontstaan tijdens de ontginning van het Plateau van Margraten in de 11e-13e eeuw. De oudste bouwdelen (het fundament van de ronde toren) dateren wellicht uit die ontstaanstijd. Het eerste deel van het kasteelhuis werd gebouwd na de Slag van Woeringen (1288), toen de Hertog van Brabant in de landsheerlijke rechten was getreden van het Graafschap Dalhem en het Hertogdom Limburg.

De eerste bekende bewoner was Wilhelmus (Willem) van Mere, die het huis in leen had van de hertog van Limburg en de bestuursmacht over het gebied in leen van de graaf van Dalhem. Willem wordt in 1314 genoemd in een register van hertog Jan II van Brabant. Of deze Willem van Mere familie is van ene ridder Gozewijn van Mere (genoemd in 1262-1272) en ene Willem van Mere (die rond 1200 Gulpens en Mheers land aan het Akens Mariastift zou hebben geschonken) is niet bekend. Deze leenmannen hadden ook bezittingen in Libeek en de opvolgers van Willem (Reinson I, II en III) zijn zich daarom Van Libeek gaan noemen. Reinson III had geen zonen, wel een dochter, Barbara. Als hij sterft in 1487 gaat de erfenis over naar Barbara en haar man Jan I van Imstenraedt. Hun achterkleinkind Gerard van Imstenraedt verwierf in 1564 de Heerlijke Rechten over Mheer. Onder zijn bewind, en daarna van diens zoon Winand, werd de zuidvleugel gebouwd (1570). Onder diezelfde Winand van Imstenraedt werd ook de kasteelhoeve gebouwd (1612).

De familie van Imstenraedt verbleef zes generaties lang op het kasteel. De laatste was Jan Adolph van Imstenraedt, die gehuwd was met Christina de Loë van Wissen. Door dit huwelijk werd voor het eerst de familienaam de Loë aan het kasteel verbonden, de naam van de huidige kasteelbewoner. Het genoemde echtpaar van Imstenraedt-de Loë bleef kinderloos, waardoor het kasteel door vererving in eigendom kwam van Christina's neef Philipp Christoffel baron de Loë, heer van Wissen en Conradsheim.

Sinds 1668 is het kasteel nu al onafgebroken in bezit van de familie de Loë. Het enige dat veranderde is dat de familienaam in de loop der eeuwen is verfranst.

Jan Adolf van Imstenraedt ( -1668)
Frans baron de Loë (1789-1838)

Kasteelheren

Vanaf de 14e eeuw is het kasteel in bezit van de familie Van Mere / Van Libeek, vanaf het einde van de 15e eeuw Van Imstenraedt en sinds 1668 de Loë.

 • Willem van Mere
  • Reinson I van Mere / van Libeek
   • Reinson II van Libeek
    • Reinson III van Libeek
     • Barbara van Libeek die trouwde met Jan I van Imstenraedt
      • Jan II van Imstenraedt (verh. 1487)
       • Jan III van Imstenraedt (verh. 1528, overl. 1569)
        • Gerard van Imstenraedt (verh. 1564, overl. 1572) eerste Heer van Mheer
         • Winand van Imstenraedt (verh. 1575, overl. 1622)
          • Jan Adolf van Imstenraedt (overl. 1668, kinderloos), benoemt als erfgenaam zijn aangetrouwde neef
           • Philipp Christoph baron de Loë (1645-1708)
            • Jan Adolf baron de Loë (1680-1743)
             • Frans Charles Christoph baron de Loë (1720-1795)

Na het ancien régime:

(verh. - 'verheft', d.w.z. de edelman in kwestie gaat een leenverband aan, hij 'erft' het leen van zijn voorganger)

Externe link

Literatuur

Joep Leerssen & Wim Senden: Historische verkenning van Mheer (Maastricht: Gadet, 1995).

Aan den Bollenberg · Landgoed Aan gen End · Kasteel Aerwinkel · Kasteel Afferden · Alde Huys · Kasteel De Aldenborgh · Kasteel Aldenghoor · Alte Burg · Kasteel Amstenrade · Slot Annendael · Kasteel Arcen · Arenborg · Baersdonck · Baronsberg · Belfort · Kasteel De Berckt · Kasteel Bethlehem · Huis Blankenberg · Kasteel Bleijenbeek · Boerlo · Bolberg · Bollenberg · Kasteel De Bongard · Borchgrave · Kasteel d'Erp · Kasteel Borggraaf · Kasteel Borgharen · Kasteel Born · Huis Bree · Kasteel Broekhuizen · Gracht Bruggraaf · Kasteel De Burght · Kasteel Cartils · Kasteel Cortenbach · Huis De Dael · Dalheym · Huis Ten Dijcken · Kasteel Doenrade · Landgoed Doesborgh · Kasteel Erenstein · Kasteel Eijsden · Eijsden · Kasteel Elsloo · Eperhuis · Etzenraderhuuske · Exaten · Kasteel Eijckholt · Kasteel Eyckholt · Eys · Kasteel Genbroek · Gebroken Slot · Kasteel Geijsteren · Kasteel Op Genhoes · Kasteel Genhoes · Genneperhuis · Kasteel Het Geudje · Kasteel Geulle · Kasteel Geusselt · Kasteel Goedenraad · Kasteel Grasbroek · Kasteel Groenendaal · Groethof · Kasteel van Gronsveld · Kasteel Haeren · Kasteel Den Halder · Heerlaer · Kasteel Hillenraad · Kasteel Hoensbroek · Kasteel Holtmühle · Huize Holtum · Kasteel Horn · Huys ter Horst · Kasteel ten Hove · Kasteel Hurpesch · Kasteel Sint-Jansgeleen · Kasteel Jerusalem · Kasteel Kaldenbroek · Den Kamp · Kasteel Karsveld · Kasteel Keverberg · Klimmender Huuske · Koppelberg · Kasteel Lemiers · Leymskamp · Kasteelruïne Lichtenberg · Kasteel Limbricht · Huize Lovendael · Luyseycke · Huize Maagdenberg · Malbeck · Huize Manresa · Kasteel van Meerlo · Kasteel Meerssenhoven · Kasteel van Mheer · Kasteel Millen · Kasteel Montfort · Sint-Jozefklooster Villa Moubis · De Munt · Château Neercanne · Kasteel Neubourg · Huis Nierhoven · Nieuwborg · Kasteel Nieuwenbroeck · Nije Huys · Kasteel Nijenborgh · Kasteel Nijswiller · Kasteel De Bockenhof · Kasteel Obbicht · Kasteel Ooijen · Kasteel Oost (Valkenburg) · Kasteel Oost (Oost-Maarland) · Kasteel Ouborg · Kasteel Passarts-Nieuwenhagen · Prinsenhof · Kasteel Puth · Kasteel Raath · Kasteel De Raay · Reiderode · Kasteel Reijmersbeek · Kasteel van Rijckholt · Kasteel Rivieren · Kasteel Schaesberg · Kasteel Schaloen · Kasteel Scheres · Landgoed Schoneborg · Huis Severen · Sibberhuuske · Château St. Gerlach · Huis De Spyker · Stadhuis van Venlo · Huize Stalberg · Kasteel Stein · Stoel van Swentibold · Kasteel Strijthagen · Struyver · Kasteel Terborgh · Kasteel Ter Worm · De Tombe · Huis de Torentjes · Kasteel Vaalsbroek · Kasteel Vaeshartelt · Kasteel Valkenburg · Vinckenhof · Kasteel Vliek · Vogelsanxhof · De Vroenhof · Vrijburg · Kasteel Wambach · Weyborch · Kasteel Wijnandsrade · Wijnandsrade · Huize Witham · Kasteel Wittem · Kasteel Wolfrath · Kasteel Wylre · Kasteel Wijlre · In het Zand


Monumenten in de buurt van Mheer: hoofdhuis in Mheer

Mheer: bouwhoeve en voorplein

Dorpsstraat 4
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 2: BOUWHOEVE en VOORPLEIN. Bouwhoeve bij kasteel Mheer, gelegen langs de oost-, west-, en zuidzijde van het voorplei..

Mheer: twee toegangsbruggen

Dorpsstraat 6
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 3: TWEE TOEGANGSBRUGGEN. Twee natuurstenen TOEGANGSBRUGGEN bij Kasteel Mheer. Eén gelegen over een droge gracht (ee..

Mheer: grafkapel

Dorpsstraat 6
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 7: GRAFKAPEL. Naast de kerk aan de oostzijde van het park op het kerkhof gesitueerde in 1864-1865 door Charles Webe..

Sint-Lambertuskerk

Dorpsstraat 2
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
St. Lambertus, 1876-1881, P.J.H. Cuypers. Eenbeukige neogotische kruiskerk in sobere baksteenvormen met een toren, bekroond door een naalds..

Mheer: tuinmuur

Dorpsstraat 6
Mheer (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 6: TUINMUUR. Langs de oostzijde van de parkaanleg van kasteel Mheer staat een 19de-eeuwse, uit baksteen opgetrokken,..

Kaart & Routeplanner


Foto's (31)

Alle 31 foto's weergeven