Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oosterhof: historische parkaanleg in Rijssen

Tuin Park Landgoed

Kasteellaan 1
7461PV Rijssen (gemeente Rijssen Holten)
Overijssel

Bouwjaar: 17e/19e eeuw


Beschrijving van Oosterhof: historische parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2. HISTORISCHE PARKAANLEG. De min of meer vierkante huisplaats met De Oosterhof is geheel omgracht. Hierbinnen bevinden zich het huis en de (niet beschermenswaardige) bijgebouwen binnen een eigen omgrachting die in 1825 (kadastrale minuut) al voor een deel aan de westkant was gedempt. Ten westen van het huis ligt een vroeg 19de-eeuws wandelbosje met vijver en ten noorden een deels met een tuinmuur (zie hiervoor onderdeel 3) afgesloten gedeelte: de voormalige moestuin. Op het voorplein staan een oude linde, en een rode beuk. Opmerkelijk element is het rechte laantje met rondgeknipte buxushagen dat in het verlengde van de oprijlaan vanaf de brug leidt naar de voordeur van het huis. De oprijlaan loopt vanaf de Enterstraat in een flauwe bocht en vanaf de Oosterhofweg in een rechte lijn naar het huis. Het eerste deel van de oprijlaan heeft een enkele laanbeplanting met eik ter weerzijden, het tweede deel links en rechts een dubbele eikenlaan in driehoeksverband; bestrating met klinkers (restauratiewerk). Min of meer haaks op de oprijlaan loopt de Oosterhofweg, met een laanbeplanting van linden; westelijk van de oprijlaan een enkele rij zuidelijk van de weg, oostelijk van de oprijlaan een dubbele rij. Ter weerszijden van de laan weilanden. Buiten de omgrachting ligt een wandelbos met overwegend rechte lanen, voornamelijk met eiken beplant, afgewisseld met weilanden. Het restant van de laanbeplanting langs de zuidarm van de gracht bestaat ten westen van de brug uit drie rijen oude beuken en ten oosten ervan uit drie rijen oude eiken. Er zijn drie bosweiden: ten westen, noorden en oosten van de huisplaats; ze zijn omgeven door bosstroken en kleine bospercelen; in de zuidrand van de noordwei staan enkele rode beuken. Ten zuiden van de Oosterhofweg en ten westen van de Kasteellaan ligt de open, onbebouwde es, een belangrijk ruimtelijk gegeven in relatie tot de aanplant van het aangrenzende gebied. Juist het niet-bebouwen van de es kan als bewuste keuze in verband met de aanleg van de buitenplaats worden gezien. Waardering HISTORISCHE PARKAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats De Oosterhof, van algemeen cultuurhistorisch belang - wegens de ouderdom - wegens de goed bewaard gebleven geometrische hoofdstructuur uit de 17de eeuw - wegens het in voor midden van de 19de eeuw tot stand gekomen landschapspark binnen en buiten de grachten tussen de geometrische structuur - wegens de aanwezigheid van een hoofdgebouw dat de ontwikkeling van de omgeving bepaald heeft - wegens de landschappelijk-visuele betekenis met name van de onbebouwde es (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529905
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Oosterhof: historische parkaanleg in Rijssen

Oosterhof: hoofdgebouw

Kasteellaan 1
Rijssen (Gemeente Rijssen Holten)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (De Oosterhof). Huis, in oorsprong uit het eerste kwart van de 16de eeuw; in het midden van de 17de ..

Oosterhof: tuinmuur

Kasteellaan 1
Rijssen (Gemeente Rijssen Holten)
Omschrijving onderdeel 3: TUINMUUR, XIXa. Langs de noordarm van de gracht in de voormalige moestuin een restant van een vroeger langere b..

Volkspark: Parkgebouw

Oosterhofweg 49
Rijssen (Gemeente Rijssen Holten)
Inleiding Het PARKGEBOUW uit 1914 naar ontwerp van Karel Muller is voornamelijk in Hollandse neo-renaissancestijl uitgevoerd (baksteen, kru..

Volkspark: Voliere

Oosterhofweg 49
Rijssen (Gemeente Rijssen Holten)
Omschrijving De VOLIERE (1922), ook wel aangeduid als hoenderhok, heeft een langwerpige plattegrond. Aan weerszijden van een centrale gang ..

Volkspark: Gedenknaald

Oosterhofweg 49
Rijssen (Gemeente Rijssen Holten)
Omschrijving De GEDENKNAALD bestaat uit een vierzijdige granieten obelisk op vierkante piedestal met diverse reliƫfvoorstellingen die betr..

Kaart & Routeplanner

Route naar Oosterhof: historische parkaanleg in Rijssen

Foto's (1)