Meer dan 63.000 rijksmonumenten


weg en waterwerk in Rotterdam

Weg En Waterwerk


3000AA Rotterdam
Zuid Holland


Beschrijving van weg en waterwerk

Complexonderdeel 6 Inleiding Rond 1939 ontworpen, deels verdiept aangelegde TUNNELTRAVERSE aan weerszijden van de riviertunnel, als onderdeel van het verkeerstracé in het verlengde van de Statenweg en Doklaan. De inpassing van het nieuwe verkeersfenomeen van de tunneltraverse in het historische stadslichaam van Rotterdam werd door de directeur Gemeentewerken, W.G. Witteveen, opgevat als een stedenbouwkundig vraagstuk dat speciale technische en architectonische eisen stelde. De entree van het verkeer uit de richting Den Haag lag midden in het uitbreidingsplan Overschie/Blijdorp. Door de profilering van de weg, die richting het centrum smaller werd en van de pleintjes die op regelmatige afstand een opening vormden naar de achterliggende wijk, werd de snelheid van de automobilist geleidelijk afgeremd, om bij de entree van Blijdorp op een groot verkeersplein te komen, waar de doorgaande lokale wegen zich splitsen. Bij de aanleg van de weg in de bestaande stad moest men woekeren met de ruimte waartoe de tunneltraverse werd ontworpen. Omschrijving Het tracé van de TUNNELTRAVERSE bestaat, achtereenvolgens van noord naar zuid, uit de volgende stedelijke reeks: vanaf het Bentinckplein de Statenweg, Henegouwerlaan, 's-Gravendijkwal, Maastunnel, Doklaan en Maastunnelplein met ongelijkvloerse kruisingen/viaducten ter hoogte van de Beukelsdijk, de Mathenesserlaan, de Nieuwe Binnenweg, het Droogleever Fortuynplein en de Brielselaan. Het tracé vormt zowel stedenbouwkundig als verkeerstechnisch een ensemble en is ook als zodanig behandeld. De traverse wordt naast de ondertunnelingen gekenmerkt door weinig op- en afritten en gescheiden rijbanen en is met uitzondering van de spoorwegonderdoorgang Statentunnel en de tunnel onder het viaduct ter hoogte van het Droogleever Fortuynplein, die in het verlengde van de fietspaden aparte fietstunnels bevatten, uitsluitend toegankelijk voor het doorgaande autoverkeer. Met de traverse wordt een hoogteverschil van ongeveer 5 meter overbrugd. De tunneltraverse, bestaande uit twee rijbanen voor autoverkeer, elk van 6 meter breed, gescheiden door een verhoogde middenstrook, is gefundeerd op betonnen palen en uitgevoerd in een aantal segmenten van gewapend beton: respectievelijk twee opritten in bakprofiel, twee kokervormige onderdoorgangen ter hoogte van de Mathenesserlaan en de Nieuwe Binnenweg en een open diepliggend gedeelte in bakprofiel tussen de beide onderdoorgangen. De zakelijke vormgeving van dit infrastructurele bouwwerk is verlevendigd door een vakverdeling in de betonnen zijwanden. Aan de bovenzijde zijn de wanden afgedekt door banden van kunstmatig vervaardigde siersteen. In de onderdoorgangen zijn de wanden met grijsgroene tegels bekleed. Zowel bij de Nieuwe Binnenweg als bij de Mathenesserlaan bevindt zich een ondergronds gebouwtje, respectievelijk voor een transformatiehuisje en een klein gemaal voor de afvoer van het hemelwater. Aan weerszijden van de traverse zijn langs de ventwegen platanen geplant. De lengte van het totale Maastunnel-tracé bedraagt, met inbegrip van de 552,15 m lange tunnel, ongeveer twee kilometer. Waardering TUNNELTRAVERSE aan weerszijden van de Maastunnel met bijbehorende onderdelen en laanbeplanting als historisch functioneel onderdeel van het Maastunnelcomplex van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde, alsook vanwege stedenbouwkundige en verkeerstechnische innovatieve waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529886
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van weg en waterwerk in Rotterdam

weg en waterwerk

Parkkade 30
Rotterdam
Complexonderdeel 1 Inleiding Noordelijk TOEGANGSGEBOUW tot de fietsers- en voetgangerstunnel, deel uitmakend van het Complex Maastunnel...

weg en waterwerk

-
Rotterdam
Complexonderdeel 5 Inleiding Betonnen, circa 552,15 m lange VERKEERSTUNNEL. De afwerking en aansluiting op de ventilatiegebouwen van de i..

weg en waterwerk

Baden Powelllaan 9
Rotterdam
Complexonderdeel 7 Inleiding Noordelijk GARAGEGEBOUW van het complex Maastunnel, gelegen op de rechter Maasoever tussen het voorsorteerp..

weg en waterwerk

Parkkade 31
Rotterdam
Complexonderdeel 3 Inleiding Noordelijk VENTlLATIEGEBOUW, deel uitmakend van het complex Maastunnel, gelegen op de Rechter Maasoever. Het..

Standbeeld van Tollens. Bronzen standbeeld door Johan Theodor Stracke

Park bij Euromast
Rotterdam
Standbeeld van Tollens. Bronzen standbeeld, 1860 door Johan Theodor Stracke.

Kaart & Routeplanner

Route naar weg en waterwerk in Rotterdam