Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijland Noord, Gebouw P4, schuur in Arnhem

Militair Object


6800AB Arnhem
Gelderland


Beschrijving van Vrijland Noord, Gebouw P4, schuur

Inleiding Gebouw P4 ligt vrijstaand tussen de gebouwen 12 en 20, aan de oostzijde van de oostelijke noord-zuid gerichte laan op Vrijland-Noord. De daknok is oost-west gericht. Gebouw P4 is een in 1940-1941 tot stand gekomen schuur en op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van in een rechthoekig-geometrische structuur geplaatste gebouwen, en hierin op microniveau van enige relatief solitair en in directe aansluiting op die ruimtelijke structuur geplaatste panden. Omschrijving Eenlaagse bakstenen SCHUUR op een rechthoekige plattegrond, onder een thans met bitumineus materiaal belegd zadeldak tussen puntgevels, met kort overstek en midden op het dak een groot onder zadeldak gelegen ventilatie- of ontluchtingskanaal. In de noordelijke langsgevel / hoofdgevel centraal een toegangsopening onder rollaag, waarin opgeklampte deur met op de punt geplaatst vierkant raampje met blauw glas; links en rechts hiervan symmetrisch twee vensteropeningen onder rollaag, waarin verdeelde ramen met blauw glas. Zuidelijke langsgevel met links een dichtgemetselde toegangsopening. Kopse gevels blind. Het interieur bestaat uit een ongedeelde ruimte, waarvan het dak wordt gedragen door spanten; beschoten kap; gecementeerde vloer; lichtblauw en wit gesausde wanden. Waardering SCHUUR, van algemeen belang als goed herkenbaar onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette en sterk bij de vooraf bestaande ruimtelijke inrichting aansluitende geometrische nederzettingsstructuur en de hierbinnen tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529737
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Kaart & Routeplanner