Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijland Noord, Gebouw 8, motoronderhoud en -reparatie in Arnhem

Militair Object


6800AB Arnhem
Gelderland


Beschrijving van Vrijland Noord, Gebouw 8, motoronderhoud en -reparatie

Inleiding Gebouw 8 ligt vrijstaand aan de zuidzijde van de centrale oost-west gerichte laan op Vrijland-Noord, ten westen van gebouw 5. De daknok strekt zich uit van noord naar zuid en staat haaks op de weg. Gebouw 8 is een in 1941 als 'Regelbau' tot stand gekomen militair gebouw met technische functie (motoronderhoud en -reparatie) en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van in een rechthoekig-geometrische structuur geplaatste gebouwen, en hierin op microniveau van enige in directe aansluiting op die ruimtelijke structuur in lineair verband geplaatste panden. Omschrijving Eenlaags, relatief lang en breed, met ca. 50 cm dik buitenmuurwerk uitgevoerd bakstenen MILITAIR GEBOUW MET TECHNISCHE FUNCTIE (motoronderhoud en -reparatie), op een overwegend rechthoekige plattegrond en gedekt door een met grauwe gegolfde opnieuw verbeterde holle (Hollandse) pannen belegd en aan beide kopse zijden afgewolfd zadeldak, met in de dakvlakken van beide langsschilden enige later ingebrachte rook- of ventilatiekanalen. Links aan de oostelijke langsgevel een onder verlengd dakschild gebrachte aanbouw. De symmetrische noordelijke kopgevel / hoofdgevel bevat centraal een later semi-permanent verkleinde en getoogde toegangsopening onder rollaag, waarin dubbele houten deuren, en links en rechts een vensteropeningen onder rollaag, met betonnen kalf, waarin boven achtruits valramen en onder dubbele houten naar binnen openende vierruits draairamen en beneden het kalf voorzien van plaatstalen luiken, effen groen geschilderd. Centraal op zolderverdiepingniveau een langgerekt venster, met door roeden in tienen verdeeld vast raam en links en rechts een venstertje met naar binnen openende achtruits raampjes. Kopse zuidgevel met rechts een getoogde toegangsopening onder hanenkam, in vieren verdeeld bovenlicht en een bovenin glazen deur met verticale roede. Links hiervan drie vensteropeningen onder rollaag, met betonnen kalf, waarin boven achtruits valramen en onder dubbele houten naar binnen openende vierruits draairamen en beneden het kalf voorzien van plaatstalen luiken, effen groen geschilderd. Op zolderverdiepingniveau drie venstertjes met naar binnen openende achtruits raampjes. De westelijke langsgevel bevat een elftal vensteropeningen onder rollaag, met betonnen kalf, waarin boven achtruits valramen en onder dubbele houten naar binnen openende vierruits draairamen en beneden het kalf voorzien van plaatstalen luiken, effen groen geschilderd; de noordelijke gevel twee maal vier vergelijkbare vensters, met hiertussen een getoogde toegangsopening met in vieren verdeeld bovenlicht en lattendeur; daarboven TL-verlichting. Geheel links de aanbouw, waarin een tweetal vensteropeningen met door roeden verdeelde draairamen en luiken. Mastgoten en wit geschilderde windveren. Waardering MILITAIR GEBOUW MET TECHNISCHE FUNCTIE (motoronderhoud en -reparatie), van algemeen belang als goed herkenbaar onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: architectuurhistorische, stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de op locale vormen geïnspireerde traditionalistische bouwtrant, uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette en sterk bij de vooraf bestaande ruimtelijke inrichting aansluitende geometrische nederzettingsstructuur en de hierbinnen tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529724
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijland Noord, Gebouw 8, motoronderhoud en -reparatie in Arnhem