Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijland Noord, Gebouw 5, motorwasserij in Arnhem

Militair Object


6800AB Arnhem
Gelderland


Beschrijving van Vrijland Noord, Gebouw 5, motorwasserij

Inleiding Gebouw 5 ligt vrijstaand tussen de gebouwen 8 en IV A, aan de zuidzijde van de centrale oost-west gerichte laan Vrijland-Noord. De daknok is oost-west gericht. Gebouw 5 is een in 1941 als 'Sonderbau' tot stand gekomen militair gebouw met technische functie (motorwasserij) en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van in een rechthoekig-geometrische structuur geplaatste gebouwen, en hierin op microniveau van enige relatief solitair en in directe aansluiting op die ruimtelijke structuur geplaatste panden. Aan de zuidzijde van het pand is later een eenvoudig hellend afdak bijgeplaatst. Omschrijving Eenvoudig, eenlaags, door een met overwegend grauwe gegolfde opnieuw verbeterde holle (Hollandse) pannen belegd en flauw hellend schilddak gedekt, bakstenen MILITAIR GEBOUW MET TECHNISCHE FUNCTIE (motorwasserij) op vrijwel vierkante plattegrond. In de westelijke kopgevel / hoofdgevel een later gedeeltelijk dichtgemetselde, getoogde toegangsopening onder hanenkam, waarin dubbele naar buiten openslaande halve glazen deuren; relict van elektrisch schakelmateriaal rechts naast toegang; boven de toegang een moderne TL-balk. In de oostelijke kopgevel relatief hoog twee vensters onder rollaag, met naar buiten openslaande dubbele vierruits ramen en hieronder een tweetal ventilatieroosters. Zuidelijke langsgevel voorzien van twee vergelijkbare vensters, maar dichtgezet, en hier is tevens het hellend afdak aangebouwd. Noordelijke langsgevel blind. Mastgoten rondom. Interieur bevat resten van elektrische installatie; grijs geschilderde lambrisering en wit gepleisterde muren en betonnen plafond. Waardering MILITAIR GEBOUW MET TECHNISCHE FUNCTIE (motorwasserij), van algemeen belang als herkenbaar onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, uit de kunstmatig opgezette en sterk bij de vooraf bestaande ruimtelijke inrichting aansluitende geometrische nederzettingsstructuur en de hierbinnen tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529722
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Kaart & Routeplanner