Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijland Noord, Gebouw 2, magazijn in Arnhem

Militair Object


6800AB Arnhem
Gelderland


Beschrijving van Vrijland Noord, Gebouw 2, magazijn

Inleiding Gebouw 2 ligt vrijstaand in een gazon tussen de nummers 15 en 18, aan de zuidzijde van de noordelijke weg op Vrijland-Noord. De daknok strekt zich uit van oost naar west en loopt evenwijdig met die weg. Gebouw 2 is een in 1941 als 'Sonderbau' tot stand gekomen militair gebouw met technische functie - mogelijk magazijn - en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van in een rechthoekig-geometrische structuur geplaatste gebouwen, en hierin op microniveau van enige relatief solitair en in directe aansluiting op die ruimtelijke structuur geplaatste panden. Omschrijving Eenlaags, relatief groot, met ca. 50 cm dik buitenmuurwerk uitgevoerd, bakstenen MILITAIR GEBOUW MET TECHNISCHE FUNCTIE, op een overwegend rechthoekige plattegrond, gedekt door een met grauwe betonnen pannen belegd en aan beide kopse zijden afgewolfd zadeldak. Links in zuidelijke langsgevel een onder verlengd dakschild gebrachte aanbouw. De kopse westgevel / hoofdgevel met links één en rechts twee vensteropeningen onder rollaag, met betonnen kalf, waarin boven achtruits valramen en onder dubbele houten naar binnen openende vierruits draairamen, en onder het kalf plaatstalen luiken met groen en wit geschilderd lijstmotief; hiertussen een getoogde toegangsopening met in vieren verdeeld bovenlicht en een groen geschilderde lattendeur en rechts de zijgevel van de aanbouw. Op zolderverdiepingniveau drie vensters met naar binnen opende dubbele in vieren verdeelde ramen. Oostelijke kopgevel symmetrisch, met vier vensteropeningen onder rollaag, met betonnen kalf, waarin boven achtruits valramen en onder dubbele houten naar binnen openende vierruits draairamen, maar zonder luiken; en op zolderverdiepingniveau drie vensters met naar binnen opende dubbele in vieren verdeelde ramen. Zuidelijke langsgevel met negen vensteropeningen onder rollaag, met betonnen kalf, waarin boven achtruits valramen en onder dubbele houten naar binnen openende vierruits draairamen, en onder het kalf plaatstalen luiken met groen en wit geschilderd lijstmotief. Links hiervan de aanbouw, met in de oostelijke zijgevel een getoogd venster en in de zuidelijke een klein venster met draairamen en luiken. De noordelijke langsgevel met van links naar rechts drie vier en twee vergelijkbare vensters, onderbroken door drie toegangsopeningen. De linker getoogd, voorzien van houten lattendeur en vermoedelijk later ingebracht; de tweede bestaat uit een later ingebrachte hoge en brede toegang met rolluik en de rechter is een toegang onder rollaag met verdeeld bovenlicht en houten deur. Mastgoten; wit geschilderde windveren. Het interieur deels gemoderniseerd. Waardering MILITAIR GEBOUW MET TECHNISCHE FUNCTIE - mogelijk een magazijn, van algemeen belang als herkenbaar onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: architectuurhistorische, stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de op locale vormen geïnspireerde traditionalistische bouwtrant, uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette en sterk bij de vooraf bestaande ruimtelijke inrichting aansluitende geometrische nederzettingsstructuur en de hierbinnen tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529719
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijland Noord, Gebouw 2, magazijn in Arnhem