Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijland Noord, Gebouw 1, schuur in Arnhem

Militair Object


6800AB Arnhem
Gelderland


Beschrijving van Vrijland Noord, Gebouw 1, schuur

Inleiding Gebouw 1 ligt vrijstaand aan de oostzijde van de toegangsweg tot Vrijland-Noord, direct ten westen van gebouw I A, de zogenoemde 'Junkershalle'. Het relatief lange en smalle bouwwerk strekt zich uit van noord naar zuid en loopt evenwijdig met die weg. Gebouw 1 is een in 1941 als 'Sonderbau' tot stand gekomen militair gebouw met technische functie en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van in een rechthoekig-geometrische structuur geplaatste gebouwen, en hierin op microniveau van enige relatief solitair en in directe aansluiting op die ruimtelijke structuur geplaatste panden. Omschrijving Eenlaagse bakstenen SCHUUR op enige tientallen meters lange en relatief smalle rechthoekige plattegrond, en gedekt door een flauw achterwaarts hellend dak met kort overstek dat aan de voorzijde rust op houten korbelen. De schuur is in ongeveer tien door muurdammen gescheiden traveeën verdeeld; de eerste en de tweede travee van links zijn voorzien van dubbele houten naar buiten openslaande opgeklampte deuren. De derde en de vierde travee zijn, op een venster in de vierde na, door bakstenen muurwerk gesloten; de vijfde en de zesde zijn open; de zesde bevat met die van 1 en 2 vergelijkbare deuren, en bevat binnen een aantal afzonderlijke, grotere en kleinere ruimten. De traveeën zeven en acht zijn gesloten met houten planken. De achtergevel en de beide zijgevels zijn blind uitgevoerd. Het interieur bestaat uit enkele smalle ruimten, die zich over meerdere traveeën uitstrekken en het dak bestaat uit door enige balkjes gedragen houten delen. Waardering SCHUUR, van algemeen belang als goed herkenbaar onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette en sterk bij de vooraf bestaande ruimtelijke inrichting aansluitende geometrische nederzettingsstructuur en de hierbinnen tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529718
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijland Noord, Gebouw 1, schuur in Arnhem