Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voorwijk, linker bouwhuis in de Wijk

Kasteel Buitenplaats

Dorpsstraat 4
7957AV de Wijk (gemeente De Wolden)
Drenthe

Bouwjaar: 1789-1792


Beschrijving van Voorwijk, linker bouwhuis

Omschrijving onderdeel 3 Inleiding LINKER BOUWHUIS met TUSSENLID gebouwd in de periode 1789-1792 als koetshuis met paardenstalling. De twee deuropeningen aan de achterzijde doen vermoeden dat er zich in het bouwhuis een koetsierswoning heeft bevonden. Gerestaureerd 1975. Omschrijving Verdiepingloos bouwhuis, opgetrokken uit schone baksteen op rechthoekige plattegrond en gedekt door een met blauwe Hollandse pannen belegd, aan één zijde doorgetrokken schilddak met hoekschoorstenen met borden; geprofileerde gootlijst; gemetselde hoekpilasters; staafankers; ten dele vlechtingen. In de langsgevel aan pleinzijde rechtgesloten deuren met halfrond gesloten mandeur onder anderhalfsteens strek; aan weerszijden een meerruitsrondboograam tussen blindnissen respectievelijk een blindnis en een meerruitsrondboograam. In de lage langsgevel staldeuren en rondboog- en rechtgesloten stalvensters; goot op ijzeren beugels. In de kopse gevel aan tuinzijde twee houten deuren met achtruits bovenlicht, geflankeerd door een meerruitsrondboograam, respectievelijk een dito raam en een blindnis. De rondboogramen en blindnissen onder rollaag. Inwendig: gaaf bewaarde gebintconstructie, deels bewaard gebleven oude klinkerbestrating en toogkast uit het einde van de 19de eeuw. VERBINDINGSMUUR. Bouwhuis en hoofdgebouw zijn architectonisch met elkaar verbonden door een tussenlid in de vorm van een kwartcirkelvormige muur met aan voorzijde een diepliggende poortdeur onder gedrukte boog, aan weerszijden waarvan een blindnis; de achterzijde is soberder vormgegeven. Bovenlangs een geprofileerde houten lijst; staafankers. Waardering Het linkerbouwhuis met verbindingsmuur behorende tot de buitenplaats Voorwijk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, de architectuurhistorische waarde en de ensemblewaarde. - het bouwhuis is van algemeen belang als belangrijk en herkenbaar onderdeel van de 18de-eeuwse buitenplaats; - is van cultuurhistorisch belang als kenmerkend onderdeel van een buitenplaats die (grotendeels) in oorspronkelijke staat en samenhang bewaard is; - is van cultuurhistorisch belang vanwege de vroegere functie, die onlosmakelijk is verbonden met de buitenplaats en die thans nog herkenbaar aanwezig is; - heeft architectuurhistorische waarde vanwege de specifieke, aan de functie gerelateerde hoofdvorm en detaillering; - is van belang vanwege de herkenbaarheid en de hoge mate van gaafheid van het exterieur; - heeft ensemblewaarde vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met de overige complexonderdelen en vanwege de verbondenheid met de streek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529558
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Voorwijk
Voorwijk bij de Wijk anno 2010
Voorwijk bij de Wijk anno 2010
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 529556
Meisje met ree op het voorplein door Charlotte van Pallandt
Meisje met ree op het voorplein door Charlotte van Pallandt
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Voorwijk is een monumentaal herenhuis in de Drentse plaats de Wijk in de gemeente De Wolden. Vanaf de bouw is het huis vrijwel steeds bewoond door leden van de geslachten Tonckens en De Vos van Steenwijk.

De periode Tonckens (1791-1853)

Voorwijk werd in 1791 gebouwd door de patriot en advocaat Wyncko Tonckens (1749-1804). Hij financierde de bouw uit een, van zijn oom Warmolt Lunsingh, rentmeester van Dickninge, verkregen erfenis. Na zijn dood en die van zijn vrouw Maria Vos (in 1805), woonden hun vijf minderjarige kinderen in het huis met hun tante Willemtje Vos. Bij de onderlinge boedelverdeling in 1817 kwam Voorwijk aan dochter Rolina Tonckens (1799-1823). Na haar overlijden koopt haar oudste broer Warmold Lunsingh Tonckens (1791-1868) uit haar boedel het huis Voorwijk en verhuurt deze aan zijn tante Willemtje Vos (1780-1831) en haar man Jan Diderik van den Bosch. In 1843 wordt Voorwijk verhuurd aan Reint Hendrik de Vos van Steenwijk (1803-1875).

De periode De Vos van Steenwijk (1853-heden)

Na een korte periode van huur, koopt Reint Hendrik de Vos van Steenwijk het huis Voorwijk. In 1866 ging hij echter op Dikninge wonen en verkocht Voorwijk aan Wouter Constant Verwey Mejan. In 1875 kwam huize Voorwijk weer enkele jaren weer in het bezit van een Tonckens en wel Anthony Tonckens (1846-1893), een neef van de laatste Tonckens-eigenaar Warmolt Lunsingh Tonckens. Deze verkocht het in 1880 vervolgens weer aan de Zwolse kantonrechter en latere gedeputeerde van Overijssel Carel de Vos van Steenwijk (1852-1903), een zoon van Reint Hendrik. Zijn zoon Reint Hendrik erfde Voorwijk in 1903. Hij was griffier van de Tweede Kamer en van 1931 tot 1951 commissaris van de Koningin van Drenthe. In 1964 overleed hij.

Huidige bewoners van Voorwijk

In 1964 werd Voorwijk verkocht aan een neef van Reint Hendrik, Godert Willem de Vos van Steenwijk (1934). Deze huidige bewoner van Voorwijk was tot aan zijn pensionering in 1999 ambassadeur met standplaatsen Boedapest, Indonesië, Canada en Moskou. Hij is gehuwd met Clara baronesse van Pallandt. Het beeld op het voorplein, Meisje met ree, is gemaakt door haar tante Charlotte van Pallandt. Zij runnen sinds 1964 op Voorwijk een stoeterij en fokken daar - als enige in Nederland - volbloed Akhal Teke sportpaarden. In de beginjaren zeventig restaureerden zij het woonhuis en beide koetshuizen.


Monumenten in de buurt van Voorwijk, linker bouwhuis in de Wijk

Voorwijk, tuin- en parkaanleg

Dorpsstraat 4
de Wijk (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 2 HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Voorwijk is van oorsprong en in opzet nog herkenbaar..

Voorwijk, rechter bouwhuis

Dorpsstraat 4
de Wijk (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 4 Inleiding RECHTER BOUWHUIS met VERBINDINGSMUUR, gebouwd in de periode 1789-1792 als stalling voor hoofdzakelijk r..

Voorwijk, linker tuinmuur

Dorpsstraat 4
de Wijk (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 5 LINKER TUINMUUR terzijde van het linker bouwhuis. Haakvormige, in aanleg vermoedelijk laat 19de eeuwse muur op..

Voorwijk, rechter tuinmuur

Dorpsstraat 4
de Wijk (Gemeente De Wolden)
Omschrijving complexonderdeel 6 RECHTER TUINMUUR, terzijde van het rechter bouwhuis. Haakvormige muur uit het einde van de 18de eeuw, opg..

Voorwijk, twee piëdestals met vaas

Dorpsstraat 4
de Wijk (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdelen 7 Twee PIEDESTALS met VAAS, staande aan het begin van de korte oprijlaan, in Lodewijk XVI-stijl. De vazen dateren..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voorwijk, linker bouwhuis in de Wijk