Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Historische tuin- en parkaanleg in Ulvenhout AC

Tuin Park Landgoed

Anneville-laan 101
4858RA Ulvenhout AC (gemeente Alphen Chaam)
Noord Brabant

Bouwjaar: midden 19e eeuw


Beschrijving van Historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. park c. moestuin en boomgaard d. weilanden en erven ad a.: de oprijlaan, midden XIX, bestaande uit eiken en beuken in afzonderlijke vakken, verbindt via een bajonetbocht de twee evenwijdig lopende wegen Annevillelaan en Geersbroekseweg; de buitenplaats heeft thans aldus twee ingangen; het langste rechte stuk begint bij de Geersbroekseweg en staat hier min of meer loodrecht op; het point-de-vue van dit laangedeelte is de in roodwitte kepers geverfde inrijpoort van de grote schuur (zie onder 5); via twee haakse bochten loopt de laan tot aan de Annevillelaan; de laan is gedeeltelijk bestraat met kasseien; ongeveer halverwege het eerste stuk van de laan vòòr de eerste haakse bocht is een fragment van een derde toegangslaan (afgesneden door snelweg) herkenbaar bewaard. ad b.: rond het huis ligt, met name aan de noordoostzijde, een landschapspark; het oudste deel, dat zich in een smalle strook achter het huis tot aan de Geersbroekseweg uitstrekt, is in de jaren 60 van de 19e eeuw aangelegd; het is een langgerekt weidegebied, dat in golvende lijnen aan weerszijden omzoomd is door smalle bosstroken; Ca, 20 jaar hierna vond een uitbreiding van de parkaanleg plaats, vermoedelijk eveneens van de hand van de tuinarchitect Louis Fuchs; in de centrale lange wei achter het huis werden de twee vijvers uitgegraven: aan het einde bij de Geersbroekseweg een grote niervormige, waarnaast een heuveltje, en dichter bij het huis een ronde kom; het patroon van de oude padenloop is nog goed herkenbaar; In het verlengde van het park werd aan het begin van de 20ste eeuw, aan de overzijde van de Geersbroekseweg, het aldaar gelegen nog onontgonnen land tot kleine parkweide herschapen met enkele solitaire bomen en boomgroepen. Het doorzicht vanaf het huis en vanuit het park op deze parkweide aan de overzijde van de Geersbroekseweg, dat op de bonnekaart uit 1868 nog niet en op de bonnekaart uit 1935 wel staat aangegeven, bestaat nog steeds. ad c.: de rechthoekige moestuin -nu een weilandje- ligt in de oksel van de oprijlaan tegenover de portierswoning (zie onder 4); er resteert nog een ijzeren toegangshek (zie onder 7) en een stuk muur met nieuwe aanbouwsels, dat dermate pover is, dat het niet beschermenswaard is. Halverwege het lange rechte deel van de oprijlaan ligt, direct ten noordwesten ervan, een weiland, waarin nog enkele oude fruitbomen staan: de resten van de oude boomgaard. ad d.: naast de kleine weiden in het park, de moestuin en de boomgaard liggen er ten noorden van de boomgaard weilandjes langs de oprijlaan, waarvan het noordelijkste half omzoomd is door een smalle bosrand; tussen park en Geersbroekseweg ligt ook nog een grote wei. Aan de zuidoostzijde van het park ligt een in aanzien door een in een rechthoek verlopende laan omsloten weiland. Aan de Annevillelaan ligt voorts een rechthoekig weideperceel, dat oorspronkelijk in twee lanen ingeklemd lag. Het zuidoostelijke laanfragment is thans ter hoogte van het weiland niet meer aanwezig maar in het parkbos gaaf bewaard gebleven. De erven betreffen het terrein rond het koetshuis (zie onder 3), bestaande uit rangeerruimte met puinverharding en gras omzoomd door een singel van bomen en struiken, en het terrein voor de grote schuur, nu een tuin behorend bij de tot woonhuis verbouwde boerderij; dit erf is van belang omdat het point-de-vue effect van de poort van de grote schuur vanuit de laan in het geding is. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van Anneville is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische en historisch-landschappelijk waarden - vanwege de gaafheid - als goed voorbeeld van een parkaanleg in landschapsstijl uit het midden van de 19de eeuw (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529512
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Historische tuin- en parkaanleg in Ulvenhout AC

Voliere

Anneville-laan 101
Ulvenhout AC (Gemeente Alphen Chaam)
Omschrijving VOLIERE, XIXc, zeshoekig gebouwtje van 6 ontschorste boompalen; daartussen bakstenen muurtjes, witgeverfd; overstekend rieten ..

Hek

Anneville-laan 101
Ulvenhout AC (Gemeente Alphen Chaam)
Omschrijving HEK bestaande uit ingangshek moestuin. Twee eenvoudige lage hekvleugels, XIXc, als ingang naar de voormalige moestuin; ronde ..

Landhuis

Anneville-laan 101
Ulvenhout AC (Gemeente Alphen Chaam)
Omschrijving LANDHUIS, in 1851 ontworpen door de Brusselse architect Trappeniers; neo-classicistisch huis op rechthoekige plattegrond; gev..

Schuur

Anneville-laan 101
Ulvenhout AC (Gemeente Alphen Chaam)
Omschrijving SCHUUR, XIXd; bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond; één bouwlaag onder wolfdak met grijze pannen; in midden van lan..

Tuinsieraden

Anneville-laan 101
Ulvenhout AC (Gemeente Alphen Chaam)
Omschrijving TUINSIERADEN bestaande uit: a. een stel zandstenen palen b. een vierkante natuurstenen piedestal c. een natuurstenen ornam..

Kaart & Routeplanner

Route naar Historische tuin- en parkaanleg in Ulvenhout AC

Foto's (1)