Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hof te Dieren, Tuinmanswoning: Groningse Huis in Dieren

Kasteel Buitenplaats

Arnhemsestraatweg 10
6953AX Dieren (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 1903


Beschrijving van Hof te Dieren, Tuinmanswoning: Groningse Huis

Omschrijving TUINMANSWONING (Groningse huis) uit 1903 op onregelmatige L-vormige grondslag, opgetrokken in rode baksteen, overkapt door een met leien gedekt zadeldak met overstek en met rode nokpannen. Noordwestvleugel: aan de linker zijde van de noordoostzijde de hoofdingang, bestaande uit een houten paneeldeur, die wordt voorafgegaan door een door met rode pannen gedekt kwart-tentdak overkapt portaal, dat aansluit aan de noordwest- en zuidoost-vleugel van de tuinmanswoning. De naar buiten gekeerde hoek van de overkapping wordt door een houten pijler gestut. Rechts van de ingangsdeur een 20-ruits schuifvenster en recht hierboven op de eerste verdieping een door leien gedekte dakkapel onder zadeldak met 12-ruitsvenster (openslaand). Noordwestzijde: een centraal gelegen venstertravee met op de begane grond een 20-ruits schuifvenster en op de eerste verdieping een 15-ruits schuif- venster, De daklijsten aan deze zijde zijn aan de schuine zijden en aan de topgevel voorzien van ornamentele balkvormige aanzetstukken. De zuidwestgevel is centraal van een uitbouw onder met rode leien gedekt zadeldak voorzien met een 20-ruits schuifvenster beganegronds en een 8-ruitsvenster op de eerste verdieping. Aan de daklijsten van deze uitbouw zijn eveneens ornamentele balkvormige aanzetstukken aangebracht. Ter linker zijde in de terug liggende gevel van de noordwest-vleugel een lo-ruits schuifvenster. Het gevelgedeelte rechts van de uitbouw springt ten aanzien van het linker gedeelte naar voren; het dakschild is hier verder naar onderen door getrokken. Op de begane grond in dit gevelgedeelte een 20-ruits schuifvenster. Zuidoost-vleugel: links in de noordwest-gevel een 10-ruits schuifvenster. De noordoostgevel van deze vleugel is identiek aan de noordwest-gevel van de noordwest-vleugel. De achtergevel van het tuinmanshuis is onregelmatig van opzet. Het vooruitspringende linker gedeelte, waar het dakschild verder naar onderen is doorgetrokken, is rechts van een paneeldeur met 8-ruits bovenlicht voorzien. Links hiervan twee 5-ruits schuifvensters. Op de eerste verdieping een dakkapel, die identiek is aan de kapel aan de noordoostgevel van de noordwestvleugel. In het rechter terug liggende gedeelte van deze zijde een 10-ruits schuifvenster. Alle schuifvensters van de tuinmanswoning zijn van groene paneelluiken voorzien, die tot de wisseldorpel reiken. De tuinmanswoning, die op de plaats staat van een oudere woning, werd ontworpen door de Engelse architect Samuel Weatherly. Waardering TUINMANSWONING behorend tot de historische buitenplaats Hof te Dieren van algemeen cultuurhistorisch belang - wegens de ouderdom - wegens het type - als deel van het oeuvre van Samuel Westherly - wegens de functionele en visuele relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529445
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Landhuis Hof te Dieren
Hof te Dieren voor de brand van 1795
Hof te Dieren voor de brand van 1795
Locatie Dieren (Rheden), Nederland
Algemeen
Kasteeltype landhuis
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Stichting Twickel
Huidige functie landgoed
Gebouwd in ca. 1820
Gebouwd door Maria Cornelia gravin van Wassenaer Obdam (van Twickel)
Gesloopt in 1945 afgebrand
Monumentnummer  42122
Bijzonderheden Parkbos is vrij toegankelijk
Hof te Dieren getekend in 1920 door Wolter te Riele
Hof te Dieren getekend in 1920 door Wolter te Riele

Het Hof te Dieren is een landgoed en een voormalig kasteel gelegen ten zuidwesten van Dieren, gemeente Rheden in de Nederlandse provincie Gelderland.

Geschiedenis

De vroegste vermelding van Dieren, toen het Hof in zijn latere vorm nog niet bestond, stamt uit 838 als Theothorne. Adela van Hamaland en haar tweede echtgenoot graaf Balderik hadden hier rond het jaar 1000 bezittingen. Keizer Frederik I van Hohenstaufen schonk het goed in 1168 aan Engelbert I van Berg.

In 1647 kocht Willem II van Oranje het goed van de Duitse Orde, dat in 1249 hier een Commanderij gevestigd had. Vervolgens liet Stadhouder-koning Willem III het middeleeuwse huis tussen 1679 en 1684 verbouwen tot zijn favoriete jachtslot dat bekend werd als Hof te Dieren. Er kwam ook een formele mathematisch aangelegde tuin met terrassen, vijvers, grotten en fonteinen. De Oranjes lieten een uitgestrekte wildbaan afrasteren die verschillende bossen van de Veluwezoom omvatte. Als gevolg van krijgshandelingen bij de opmars van het Franse leger in 1795 brandde het huis volledig af. Omstreeks 1820 werd op dezelfde plek een nieuw landhuis gebouwd. Dat gebeurde in opdracht van Marie Cornélie, gravin van Wassenaer Obdam. Het had een paleisachtige allure.

Sinds 1820 is het 1000 hectare grote landgoed nauw verbonden met bezittingen van het geslacht Twickel. Het park rondom het landhuis werd in Engelse landschapsstijl aangelegd naar een ontwerp van landschapsarchitect J.D. Zocher jr.. In 1877 bracht Eduard Petzold er enige veranderingen in aan.

Het 19e-eeuwse huis werd vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1965 werd de ruïne ten slotte gesloopt. In het park van het verdwenen huis staat de vroegere tuinmanswoning, een ontwerp in cottagestijl van de Engelse architect Weatherley en gebouwd in 1903. Bijzonder is de tuinmuur uit 1885 om het park. Deze muur is voorzien van een spouw die zonnewarmte vasthoudt zodat het leifruit beter kan gedijen. Er zijn buizen gevonden waarmee waarschijnlijk zelfs warme lucht in de muur gepompt kon worden, mogelijk werd de muur kunstmatig opgewarmd bij dreigende nachtvorst. Een deel van het 1000 hectare grote gebied wordt sinds 2004 als wijngaard gebruikt, het is de grootste ommuurde wijngaard van Nederland.

Externe link

  • Ronald Stenvert e.a., Hof te Dieren in: Monumenten in Nederland - Gelderland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg/ Waanders uitgeverij, Zwolle 2000, blz. 136Monumenten in de buurt van Hof te Dieren, Tuinmanswoning: Groningse Huis in Dieren

Hof te Dieren, brug

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving BRUG. Rode bakstenen rondboogbrug met dam, met gebogen naar de uiteinden uitzwenkende, gemetselde borstweringen. Aan de boven..

Hof te Dieren, Koningsmuur

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving KONINGSMUUR tussen park en openbare weg. Paarse bakstenen muur, die het Hof te Dieren naar de Arnhemsestraatweg en de Doesbur..

Hof te Dieren, Muur in park

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving MUUR in park. Rode bakstenen door ezelsrug bekroonde muur met recht verloop. De muur, die aan weerszijden van hoekpenanten me..

Hof te Dieren, IJskelder

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving IJSKELDER. Bakstenen ijskelder uit 1870 op cirkelvormige grondslag met puntig koepelgewelf boven een ronde put. De diameter v..

Hof te Dieren, Houten schuur

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschriving SCHUUR. Houten (verticale delen) 19de-eeuwse schuur op rechthoekige rode bakstenen voeting op rechthoekige grondslag met een k..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hof te Dieren, Tuinmanswoning: Groningse Huis in Dieren

Foto's (1)