Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hof te Dieren, Koningsmuur in Dieren

Tuin Park Landgoed

Arnhemsestraatweg 10
6953AX Dieren (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 17e eeuw (oorsprong)


Beschrijving van Hof te Dieren, Koningsmuur

Omschrijving KONINGSMUUR tussen park en openbare weg. Paarse bakstenen muur, die het Hof te Dieren naar de Arnhemsestraatweg en de Doesburgsedijk afbakent. Deze muur, die van oorsprong uit de 17de eeuw dateert, verloopt vanaf de noordwesthoek van de buitenste vijver in landschapsstijl in noordelijke richting, buigt in een curve naar het westen af. Ten tijde van de aanleg van de aanleg van de Burgemeester De Bruinstraat (begin 20ste eeuw) is het beloop van de muur gewijzigd. Oorspronkelijk liep zij in een rechte hoek. De door een ezelsrug bekroonde muur wordt door penanten geleed en door lage steunberen gestut. Het oostelijke gedeelte van de muur daalt trapsgewijs af naar de vijver. Het oorspronkelijke toegangshek naar het Hof te Dieren, die de muur aan de noordzijde onderbrak, is niet meer aanwezig. Wel wordt het thans aanwezige houten hek, dat van recente datum en voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is, aan weerszijden nog door wellicht 17de- of 18de-eeuwse bakstenen pijlers gemarkeerd. Het punt waar de muur aan de westzijde eindigt wordt gemarkeerd door een pijler, waarin aan voornoemde pijlers identieke nissen met velden zijn aangebracht. Alle bewaard gebleven penanten en pijlers van de muur zijn van natuurstenen afdekplaten voorzien. In het omgeknikte gedeelte van de muur bevindt zich een dichtgemetseld poortje, waardoor men vroeger de erlangs lopende sloot kon bereiken om er in de winter ijs uit te halen voor opslag in de nabij gelegen ijskelder. Ter hoogte van de Doesburgsedijk werden grote delen van de muur in de 19de eeuw opnieuw opgetrokken. Waardering KONINGSMUUR, behorend tot de historische buitenplaats Hof te Dieren, van algemeen cultuurhistorisch belang - wegens de ouderdom - als type - als markering van de grens tussen park en bebouwing van Dieren - wegens de functionele en visuele relatie met de overigen onderdelen van de buitenplaats (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529439
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Landhuis Hof te Dieren
Hof te Dieren voor de brand van 1795
Hof te Dieren voor de brand van 1795
Locatie Dieren (Rheden), Nederland
Algemeen
Kasteeltype landhuis
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Stichting Twickel
Huidige functie landgoed
Gebouwd in ca. 1820
Gebouwd door Maria Cornelia gravin van Wassenaer Obdam (van Twickel)
Gesloopt in 1945 afgebrand
Monumentnummer  42122
Bijzonderheden Parkbos is vrij toegankelijk
Hof te Dieren getekend in 1920 door Wolter te Riele
Hof te Dieren getekend in 1920 door Wolter te Riele

Het Hof te Dieren is een landgoed en een voormalig kasteel gelegen ten zuidwesten van Dieren, gemeente Rheden in de Nederlandse provincie Gelderland.

Geschiedenis

De vroegste vermelding van Dieren, toen het Hof in zijn latere vorm nog niet bestond, stamt uit 838 als Theothorne. Adela van Hamaland en haar tweede echtgenoot graaf Balderik hadden hier rond het jaar 1000 bezittingen. Keizer Frederik I van Hohenstaufen schonk het goed in 1168 aan Engelbert I van Berg.

In 1647 kocht Willem II van Oranje het goed van de Duitse Orde, dat in 1249 hier een Commanderij gevestigd had. Vervolgens liet Stadhouder-koning Willem III het middeleeuwse huis tussen 1679 en 1684 verbouwen tot zijn favoriete jachtslot dat bekend werd als Hof te Dieren. Er kwam ook een formele mathematisch aangelegde tuin met terrassen, vijvers, grotten en fonteinen. De Oranjes lieten een uitgestrekte wildbaan afrasteren die verschillende bossen van de Veluwezoom omvatte. Als gevolg van krijgshandelingen bij de opmars van het Franse leger in 1795 brandde het huis volledig af. Omstreeks 1820 werd op dezelfde plek een nieuw landhuis gebouwd. Dat gebeurde in opdracht van Marie Cornélie, gravin van Wassenaer Obdam. Het had een paleisachtige allure.

Sinds 1820 is het 1000 hectare grote landgoed nauw verbonden met bezittingen van het geslacht Twickel. Het park rondom het landhuis werd in Engelse landschapsstijl aangelegd naar een ontwerp van landschapsarchitect J.D. Zocher jr.. In 1877 bracht Eduard Petzold er enige veranderingen in aan.

Het 19e-eeuwse huis werd vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1965 werd de ruïne ten slotte gesloopt. In het park van het verdwenen huis staat de vroegere tuinmanswoning, een ontwerp in cottagestijl van de Engelse architect Weatherley en gebouwd in 1903. Bijzonder is de tuinmuur uit 1885 om het park. Deze muur is voorzien van een spouw die zonnewarmte vasthoudt zodat het leifruit beter kan gedijen. Er zijn buizen gevonden waarmee waarschijnlijk zelfs warme lucht in de muur gepompt kon worden, mogelijk werd de muur kunstmatig opgewarmd bij dreigende nachtvorst. Een deel van het 1000 hectare grote gebied wordt sinds 2004 als wijngaard gebruikt, het is de grootste ommuurde wijngaard van Nederland.

Externe link

  • Ronald Stenvert e.a., Hof te Dieren in: Monumenten in Nederland - Gelderland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg/ Waanders uitgeverij, Zwolle 2000, blz. 136Monumenten in de buurt van Hof te Dieren, Koningsmuur in Dieren

Hof te Dieren, Muur in park

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving MUUR in park. Rode bakstenen door ezelsrug bekroonde muur met recht verloop. De muur, die aan weerszijden van hoekpenanten me..

Hof te Dieren, IJskelder

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving IJSKELDER. Bakstenen ijskelder uit 1870 op cirkelvormige grondslag met puntig koepelgewelf boven een ronde put. De diameter v..

Hof te Dieren, Houten schuur

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschriving SCHUUR. Houten (verticale delen) 19de-eeuwse schuur op rechthoekige rode bakstenen voeting op rechthoekige grondslag met een k..

Hof te Dieren, Stuw

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving STUW in buitengracht. In de buitengracht ligt een gemetselde bakstenen stuw met een lager middengedeelte (overlaat) waarmee h..

Hof te Dieren, cascades

Arnhemsestraatweg 10
Dieren (Gemeente Rheden)
Omschrijving A. CASCADE bij boogbrug naar de grote vijver (onderdeel 6). Bij de brug ligt een kleine cascade van veldkeien, die het geluid..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hof te Dieren, Koningsmuur in Dieren

Foto's (1)