Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Almelo: historische tuin- en parkaanleg in Almelo

Tuin Park Landgoed

Gravenallee 1
7607AG Almelo
Overijssel

Bouwjaar: 17e of 18e eeuw


Beschrijving van Huis Almelo: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2). Het door een gracht omgeven Huis en voorplein worden omringd door een PARK in landschapsstijl met gazons met solitaire bomen en boomgroepen en met waterpartijen als de gracht rond het Huis en een vijver in de noordwesthoek. In de noordrand staat de oranjerie (zie hiervoor onderdeel 4). Dit geheel wordt omsloten door rijen eiken tussen de buitengracht en een wandelpad waarbuiten een buitengracht en een lanenstelsel van beuken. De hoofdopzet van het huispark volgt het ontwerp uit 1815 van Georg Anton Blum en de latere toevoeging van J.D. Zocher jr. (toegeschreven). Van de oorspronkelijke beplanting is een deel nog aanwezig. Het padenstelsel en de waterpartijen zijn echter sindsdien vereenvoudigd. Langs de vijver en langs de randen van het park voeren wandelingen. De opzet van het VOORPLEIN met de bouwhuizen (zie hiervoor onderdeel 3) is sinds eind 17de eeuw ongewijzigd. De invulling met het ovale gazon, buxushagen en bloemperken en klimplanten tegen de bouwhuizen dateert uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. In het midden van het perk staat een zonnewijzer op sokkel (zie hiervoor onderdeel 7). Aan de noord-, oost- en zuidzijde loopt een LANENSTELSEL dat in aanleg dateert van omstreeks 1700. De lanen waren in de 19de eeuw met iepen beplant. Die zijn omstreeks 1935 door beuken vervangen. Loodrecht op het Huis loopt een meer dan drie kilometer lange laan, de GRAVENALLEE in noordoostelijke richting. Deze dateert uit omstreeks 1700. Ter weerszijde zijn in de 19de eeuw ter plaatse van een sterrenbos en een lustbos LANDSCHAPPELIJKE PARKBOSSEN met wandelpaden ingericht. Aan de noordkant ligt in het wandelbos, het Graenpark, een bosvijver met eiland en de privébegraafplaats (zie hiervoor onderdeel 8). Om de vijver loopt een wandeling. De aan de zuidkant gelegen koeweide uit de late 17de eeuw is als weideperceel nog steeds goed herkenbaar. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend tot de historische buitenplaats Almelo, van algemeen cultuurhistorisch, tuinhistorisch en stedenbouwkundig belang - wegens de aanwezigheid van 17de- en 18de-eeuwse formele elementen in de aanleg - wegens het vroeg 19de-eeuwse landschapspark naar ontwerp van Georg Anton Blum. - wegens de aanwezigheid van een aantal doorzichten vanuit het huis op het omringende park - als uitdrukking van een ontwikkeling in de geschiedenis van de tuinarchitectuur van de 17de tot de 20ste eeuw, waarbij zowel formele als landschappelijke elementen naast elkaar te herkennen zijn - wegens het karakteristieke lanen-, paden- en vijverpatroon - wegens de zeer lange Gravenallee met wandelbossen ter weerszijden - wegens de visueel-ruimtelijke context waarin de gebouwen een bewuste plaats hebben gekregen (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529405
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huis Almelo: historische tuin- en parkaanleg in Almelo

Huis Almelo: Brug

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving BRUG (5A) over de gracht naar het kasteeleiland. Van baksteen opgetrokken brug bestaande uit drie flauwe bogen op gemetselde..

Huis Almelo: toegangshek

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving TOEGANGSHEK (6) aan het begin van de rechte oprijlaan naar het Huis in de as van de Gravenallee die vanuit het oosten op het ..

Huis Almelo: zonnewijzer

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving In het midden van het gazon van het voorplein staat een zandstenen ZONNEWIJZER (7) in de vorm van een dodekaëder. De tien zij..

Huis Almelo: grafmonument en grafzerk

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving In het Gravenbos ligt de privébegraafplaats met een GRAFMONUMENT en GRAFZERK (8) van de familie Van Rechteren Limpurg. Achter..

Huis Almelo: hoofdgebouw

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving HOOFDGEBOUW (1) Huis Almelo, U-vormig, omgracht gebouw, bestaande uit een corps de logis met twee vooruitspringende vleugels..

Kaart & Routeplanner

Route naar Huis Almelo: historische tuin- en parkaanleg in Almelo

Foto's (7)