Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Almelo: hoofdgebouw in Almelo

Kasteel Buitenplaats

Gravenallee 1
7607AG Almelo
Overijssel

Bouwjaar: 1318 (vermeld) 1662 (vernieuwd) 1883 (hersteld)


Beschrijving van Huis Almelo: hoofdgebouw

Omschrijving HOOFDGEBOUW (1) Huis Almelo, U-vormig, omgracht gebouw, bestaande uit een corps de logis met twee vooruitspringende vleugels en een vooruitgeschoven ingangspartij onder schilddak. Het gebouw kwam tussen 1650 en 1652 tot stand. Het bevat een overwelfde kelderverdieping, een bel-etage, een verdieping en een zolder. Het huis is verbouwd in 1883. Architect Gerrit ter Riele voerde de verbouwing uit in 18de-eeuwse stijl. De meest ingrijpende wijziging was het naar voren brengen van de ingangspartij, waarmee een nieuw front en een forse hal ontstond. De trap die oorspronkelijk tegenover de ingang stond, werd verplaatst naar de noordelijke vleugel. Ook werd er een nieuwe grote zaal gecreëerd. De uitbouw met dienstvertrekken aan de rechterzijvleugel dagtekent van 1903. De buitenmuren van het huis zijn opgetrokken van baksteen, met sierende onderdelen van zandsteen. De in 1883 naar voren gebrachte toegangspartij onder schilddak is versierd met de vier oorspronkelijke kolossale zandstenen Ionische pilasters met gebroken fronton. Hierin een gekroond wapenschild van Zeger van Rechteren (de opdrachtgever) en Margaretha Torck. Boven de ingang het gekroonde wapen Rechteren Limpurg met hartschild Almelo met twee griffioenen als schildhouders en een banderolle 1883. Dit wapen vervangt het houten gedenkbord uit 1662, dat in het huis wordt bewaard. Onder en boven de vensters van de verdieping zandstenen festoenen. De voorzijde van het Huis is voorzien van zandstenen banden, lijsten, leeuwen- en mensenmaskers. De overige gevels zijn eenvoudiger uitgevoerd: de vensters hebben vlakke zandstenen omlijstingen. Een aantal keldervensters heeft hoekblokken en lateien van zandsteen. Jaartalankers met 1778 en 1883. Van het interieur zijn vermeldenswaard de kelders met ribloze kruisgewelven uit de bouwtijd. Het huidige interieur van de bel-etage en de verdieping dankt zijn aanzien voor een groot deel aan de verbouwing uit 1883. Uit deze periode dateren onder andere de stucwerkplafond en de betimmeringen op de deuren in neoRococo stijl, de marmeren vloer en het smeedijzeren hekwerk in de hal en het beschilderde plafondstuk in de bibliotheek. Daarnaast is er een aantal oudere elementen als deuren, schouwen en beschilderd behang op het Huis aanwezig. Eetkamer in rechtervleugel voor met een zandstenen schouw met geprofileerde lijsten uit omstreeks 1720. Rood velours d'Utrecht behang, afkomstig uit het Mauritshuis. De salon links naast de zaal heeft een schouw met gebogen houten mantel (vroeg 18de-eeuws) houten boezembetimmering, spiegel en schilderstukje met Esther met fraai gestoken omlijsting. De lambrisering is in de 19de eeuw in dezelfde stijl bijgevoegd. In de linkervleugel een kamer met beschilderd behang uit het eind van de 18de eeuw met onder andere een gezicht op Almelo. Grijs marmeren schoorsteenmantel (eind 18de eeuw) met op de boezem een geschilderd familiestuk in bewerkte lijst (17de-eeuws). De kamers in deze vleugel zijn verkleind. Een gang is afgescheiden. In de kamer oostelijk hiervan een vroeg 18de-eeuwse schouw met ruiterportret gevat in bloemguirlandes en versierd met wapens. Trappenhuis uit 1883 met fraai gesneden balustrade in midden 18de-eeuwse vormen. Waardering HOOFDGEBOUW (Huis Almelo), behorend tot de historische buitenplaats Almelo is van bijzonder cultuurhistorisch en architectonisch belang - wegens de ouderdom - wegens de 17de-eeuwse architectuur - wegens de gaafheid - wegens de plaats die het inneemt binnen het 17de-eeuwse Hollands classicisme - wegens de aan- en verbouwingen van 1883 in de stijl van het huis - wegens de vrijwel gaaf bewaarde indeling van het interieur - wegens een aantal met name genoemde interieuronderdelen - wegens de ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529404
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huis Almelo
Huis Almelo in mei 2006
Toegangshek van Huis Almelo omstreeks 1900, met een blik op de Gravenallee
De ligging van Huis Almelo ten oosten van het centrum van de stad op een kaart uit 1866.

Huis Almelo is een havezate in Almelo die het centrum van de heerlijkheid Almelo vormde. Het wordt voor het eerst genoemd in 13e eeuw. Egbert van Almelo regelde in zijn testament van 6 juni 1297 onder andere de nalatenschap van zijn kasteel (castrum) in Almelo. Hoe het huis er destijds heeft uitgezien, is onbekend. Een indruk van huis en omgeving krijgen we wel bij de omstreeks 1560 vervaardigde kaart van Jacobus van Deventer. Almelo was tot 1795 een heerlijkheid en omvatte de gebieden van de latere gemeenten Stad Almelo, Ambt Almelo (samen sinds 1 januari 1914 gemeente Almelo) en Vriezenveen.

Geschiedenis

Het oorspronkelijke huis werd door Zeger van Rechteren (1623-1674) afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Eind 1652 was het nieuwe, uit baksteen opgetrokken, huis gereed voor bewoning. Op het dak lagen geglazuurde pannen en de entree werd geflankeerd door marmeren zuilen. Het interieur was voorzien van Italiaanse schoorsteenmantels met vergulde omlijstingen. Bij het huis werden twee lanen aangelegd: één rondom het huis en één in de richting van de stad. Al dit moois was helaas geen lang leven beschoren. In de jaren 1665 en 1666 vielen troepen van de bisschop van Münster Nederland binnen. De bisschoppelijke troepen bezetten huis Almelo waarbij zij grote schade aanrichtten. Na het vertrek van de vijandelijke troepen in 1666 werd begonnen met de herstelwerkzaamheden. Tussen de jaren 1883 en 1885 werd huis Almelo in opdracht van graaf Adolf Frederik grondig gerestaureerd en vernieuwd. In 1883 werd de ingangspartij naar voren gebracht, waardoor op de begane grond en de verdieping belangrijk aan ruimte werd gewonnen. In 1903 werd een uitbouw met diensttrappen tegen de noordelijke gevel aangebracht. Tot slot werd in 1954 door de architect Jan Jans een balkon tegen de achterzijde van het huis gebouwd. Bij de aanleg van de N36 (nu N349) werd Huis Almelo afgesneden van de rest van het landgoed en ging de provinciale weg dwars door de 2,5 kilometer lange Gravenallee.

Dynastie

Het kasteel is tot op de dag van vandaag in handen van de familie Van Rechteren Limpurg. In die periode wisselde het Huis Almelo zowel binnen als buiten de familie nog regelmatig van eigenaar. De familie had eeuwen verschillende rechten in de stad Almelo, waaronder het recht om recht te spreken. Vandaag de dag houdt de graaf zich bezig met restauratie van oude panden in de binnenstad en het onderhouden van bossen die eigendom van de familie zijn.

Externe link


Monumenten in de buurt van Huis Almelo: hoofdgebouw in Almelo

Huis Almelo: historische tuin- en parkaanleg

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2). Het door een gracht omgeven Huis en voorplein worden omringd door een PARK in landschaps..

Huis Almelo: Brug

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving BRUG (5A) over de gracht naar het kasteeleiland. Van baksteen opgetrokken brug bestaande uit drie flauwe bogen op gemetselde..

Huis Almelo: toegangshek

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving TOEGANGSHEK (6) aan het begin van de rechte oprijlaan naar het Huis in de as van de Gravenallee die vanuit het oosten op het ..

Huis Almelo: zonnewijzer

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving In het midden van het gazon van het voorplein staat een zandstenen ZONNEWIJZER (7) in de vorm van een dodekaëder. De tien zij..

Huis Almelo: grafmonument en grafzerk

Gravenallee 1
Almelo
Omschrijving In het Gravenbos ligt de privébegraafplaats met een GRAFMONUMENT en GRAFZERK (8) van de familie Van Rechteren Limpurg. Achter..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)